19.10.2023
Tuusulan kunta, sivistyksen toimialue, Tuusula

Tuusulan Agenda2030 -portaat

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Luontoretkiä, kouluvierailijoita, osallistavia menetelmiä, Yrityskylä, tutustumiskäyntejä esimerkiksi energiankäsittelylaitokselle - mm. niistä on Agenda2030 portaat tehty. Tavoitteena on selkeyttää, helpottaa sekä yhdenvertaistaa kestävän elämän teemojen käsittelyä Tuusulan jokaisella koululla.

Idea Tuusulan kouluille suunnatusta globaalikasvatuksen ohjelmasta on syntynyt jo muutama vuosi sitten ja valmistelu aloitettiin vuonna 2019 Jyväskylän yliopiston koulutusjohtamisen instituutin ja Rauhankasvatusinstituutin tuella.

Hallinnon edustajat, rehtorit sekä koulujen agendavastaavat kouluttautuivat teemojen sisältöihin, ja suunnittelivat vähitellen koko peruskoulun kattavan oppimispolun. Portaiden sisällöt ovat osa opetussuunnitelmaa ja sen mukaista opetusta on kouluilla tehty jo ennen portaiden jalkauttamista.

Agenda2030 tavoitteet on luokiteltu neljään teemaan: ilmastotekoja, vastuullista kuluttamista, tasa-arvo ja ihmisoikeudet sekä demokratia ja osallisuus. Peruskoulun aikana nämä teemat tulevat portaissa vastaan useamman kerran ikätason mukaisesti sisältöjä syventäen.

Teemat vuosiluokittain:

Minä kierrätän - luontosuhteen vahvistaminen ja luonnosta huolehtiminen
Minä vaikutan – demokratiakasvatuksen alkeet
Minulla on oikeudet – Lapsen oikeuksien sopimukseen tutustuminen
Minä pidän huolta ympäristöstä - Luonnon monimuotoisuus ja omien valintojen vaikutus
Minä kunnioitan ihmisiä - Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
Minä toimin yhteiskunnassa – Yrityskylä ja siihen liittyvä opintokokonaisuus
Minä kulutan vastuullisesti – Omien ostopäätösten vaikutus ympäristöön
Minä kunnioitan moninaisuutta – Kulttuurinen ja etninen moninaisuus

Minä muutan maailmaa – Demokratiakasvatus, vaikuttamisen keinot, Yrityskylä

Ratkaisu
Hallinnon edustajat, rehtorit sekä koulujen agendavastaavat kouluttautuivat teemojen sisältöihin, ja suunnittelivat vähitellen koko peruskoulun kattavan oppimispolun. Kouluilla teemojen toteutuksesta vastaavat luokanopettajien ja rehtoreiden tukena agendavastaavat. Lisäksi osa opettajista on yksittäisiin teemoihin tarkemmin perehtyneitä Agendatutoreita, joita voi järjestöjen asiantuntijoiden lisäksi tilata luokkaan opetuksen tueksi.

Hallinnosta koordinoidaan osaa teemoista, osan koulut suunnittelevat ja toteuttavat itsenäisesti.
Kunnan oman rahoituksen lisäksi hankkeeseen on haettu ja saatu OPHn hankerahaa.
Tulokset
Portaat ovat käytössä nyt toista lukuvuotta ja tällä hetkellä voidaan sanoa, että kestävän elämän teemoja kouluilla käsitellään enemmän ja järjestelmällisemmin kuin ennen. Ne eivät enää jää yksittäisen opettajan vastuulle vaan isojen asioiden käsittelyyn on saatavilla selkeä opetusta tukeva rakenne. Muutaman vuoden päästä uskomme, että oppilaiden ja opettajien osaamisessa ja asenteissa on tapahtunut selkeä muutos.

Yhteyshenkilöt

Laura Aalto
laura.aalto(ät)tuusula.fi
Oppimisen asiantuntija
Tuusulan kunta, sivistyksen toimialue
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta