26.4.2016
Dragsfjärdin kunta (nyk. Kemiönsaaren kunta), Kemiönsaari

Työhyvinvoinnin kehittämisestä suuri taloudellinenkin hyöty

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Dragsfjärdin kunta halusi hyödyntää paikkakunnan terästehtaan hyvämaineista, kokonaisvaltaista työterveyshuoltoa ja työhyvinvoinnin kehittämistoimintaa. Syynä tähän oli kunnan korkeat sairauspoissaolot, paljon työkyvyttömyyseläkkeitä ja huonoksi koettu työhyvinvointi. Vaarana oli, että kunta ei olisi suoriutunut tehtävistään tulevaisuudessa.
Ratkaisu
Hankeen nimeksi tuli DRUVAN 2002-2005. Hankkeessa räätälöitiin terästehtaan työhyvinvointitoiminta kunnalle sopivaksi. Kunnan rahallinen panostus työterveyshuoltoon noisu 20 eurosta 400 euroon per vuosi eli 20-kertaistui. Hyvin suppeasta työterveyshuollosta tuli erittäin kattava.

Sekä johto että henkilöstö olivat tiiviisti mukana heti suunnitteluvaiheesta lähtien. Hankkeeseen liittyi mm. seuraavat osa-alueet:

Työterveyshuollon perustehtäviä
- Sairaanhoito
- Ergonomia
- Työpaikkaliikunta, taukovoimistelu
- Päihdeohjelmat: Puhuttaisko? Tupakasta vieroittaminen. Huumeet
- Työpaikkaselvitykset
- Lakisääteiset terveystarkastukset

Asiantuntija-apua linjaorganisaatiolle
- Työyhteisön kehittämisprojektit: Metal-Age, muita teematilaisuuksia, ratkaisukeskeinen kehittäminen
- Töiden kehittäminen
- Ammattitaidon kehittäminen
- Esimiestyön jatkuva kehittäminen
- Synttärirupattelu

Ikään tai palvelusaikaan liittyvät toiminnot
- Työhöntulotarkastus
- 3-15v. Wireys-kurssi
- 15-30v. Voimavarojen uudelleensuuntaaminen (Wire-Impulssi)
- Alle 50v. terveystarkastus joka 5. vuosi
- Yli 50v. terveystarkastus joka 3. vuosi

Työryhmä seurasi hankkeen käytännön toteutusta ja laaja seurantaryhmä kokoontui kerran vuodessa hankkeen aikana. Seurantaryhmässä olivat edustettuina Työterveyslaitos, Kuntaliitto, Työsuojelurahasto, kunnan johto, henkilöstö ja työterveyshuolto.
Tulokset
KivaQ työhyvinvointikyselyn tulos parani. Saurauspoissaolopäivät vähenivät lähtötasosta 17 tasolle 12 ja seuraavina vuosina edelleen tasolle 10. Työkyvyttömyyseläkkeet vähenivät n. kolmannekseen.

Hankkeesta tehtiin taloudellinen analyysi ja hanke osoittautui erittäin kannattavaksi. Vuotuinen sijoitetun pääoman tuotto oli 46%. Pitkäjänteinen, strukturoitu ja määrätietoinen työhyvinvoinnin kehittäminen voi siis olla kunnalle taloudellisesti erittäin kannattavaa toimintaa.

Hanke onnistui seuraavista syistä:
- Kuntapäättäjien yksimielinen investointipäätös
- Ylimmän johdon ja pääluottamusmiehen näkyvä sitoutuminen
- Projektin markkinointi henkilöstölle työhyvinvointiprojektina
- Moniulotteinen projekti : jokaiselle jotakin
- Druvanista tuli ”MEIDÄN PROJEKTI”
- Työterveyshuollolla hyvät resurssit, kokenut, proaktiivinen
- Jonottamatta sairasvastaanotolle
- Puhe kustannuksista investointeihin
- Osallistava Metal Age menetelmä
- Arvovaltainen projektiryhmä. Tutkimushanke.
- Tulisielu(t)
- Huono lähtötilanne, minimaalinen panostus ennen Druvan-hanketta
- Pieni, ruotsinkielinen kunta

Hyvien kokemusten takia toiminnasta tuli normaali käytäntö hankkeen jälkeen. Dragsfjärdin kunta on nyt osa Kemiönsaaren kuntaa, joka on jatkanut DRUVAN-mallista toimintaa.

Yhteyshenkilöt

Ove Näsman
ove.nasman(ät)kivaq.fi
Työterveyshuollon erikoislääkäri
KivaQ OyAb
Over Näsman
ove.nasman(ät)kivaq.fi
Työterveyshuollon erikoislääkäri
KivaQ OyAb
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta