14.10.2022
Lempäälän kunta / Työllisyyspalvelut, sosiaalipalvelut ja terveyspalvelut, Lempäälä

Työkyvyn tuen tiimi

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Olemme kehittäneet työnhakijoiden tarpeiden tiimoilta työkyvyn tuen tiimin, johon osallistuvat
tällä hetkellä terveydenhuollon puolelta työttömien työnhakijoiden kanssa toimivat henkilöt,
työllisyyspalveluista työhön kuntoutuvien asiakkaiden OMA-valmentajat, osatyökykyisten työhönvalmentaja sekä yksilövalmentaja ja työikäisten sosiaalityön puolelta sosiaalityöntekijät sekä sosiaaliohjaajat.

Työkyvyn tuen tiimin tarkoituksena on lisätä ja helpottaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä, puhua yhteisistä ajankohtaisista asioista, pohtia ratkaisuja pitkittyneisiin tilanteisiin ja luoda yhteisiä linjauksia toiminnalle.

Tavoitteena on sekä ennaltaehkäistä työkyvyttömyyttä sekä vähentää työttömyyden kestoa sekä myös lisätä kansanterveyttä ja tarjota tukipalveluja vaikeassa työmarkkina-asemassa oleville työnhakijoille.
Ratkaisu
Tiimi on kokoontunut kerran kuukaudessa. Yhteistyö eri toimijoiden välillä selkeyttää toimintamallia ja asiakkaat saavat tasa-arvoista palvelua.

Asiakkaat välttyvät monella eri ovella käymiseltä, kun saadaan sovittua esimerkiksi yhteisvastaanotto asiakkaan ja moniammatillisen tiimin kesken.

Yhteistyö on ennaltaehkäissyt päällekkäistä työtä ja kohdentanut asiakkaalle oikea-aikaista palvelua
tehokkaammin. Asiakkaalle on mahdollista tehdä kustannustehokas palveluntarvearvio ja – polku.
Tulokset
Kehittämistyötä jatketaan ja koko tiimi on kokenut yhteistyön hyväksi. Organisaatioiden välinen tiedonkulku on lisääntynyt ja asiakastyö tehostunut.

Palveluita on saatu kehitettyä sekä hiottua saumattomammin yhteensopiviksi.

Yhteyshenkilöt

Tytti Ritala-Haakana
tytti.ritala-haakana(ät)lempaala.fi
Palveluesimies
Lempäälän kunta Työllisyyspalvelut
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta