14.10.2022
Vaasan kaupunki, Vaasa

Työntekijälähettiläsohjelma

Palkittu!
Palkittu
Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Kaupunkistrategian mukaan tavoitteemme on olla vetovoimainen työnantaja. Hyvä työnantajamielikuva houkuttaa uusia hakijoita ja sitouttaa nykyisiä työntekijöitä. Tekemämme työnantajamielikuvatutkimus osoitti, että potentiaaliset työntekijät eivät vielä miellä Vaasan kaupungin tarjoavan mielenkiintoisia työtehtäviä siinä määrin, missä nykyinen henkilöstö antaa kyseiselle osa-alueelle jo hyvän arvosanan. Asialle olisi siis tehtävä jotain. Olisi siis tuotava paremmin esiin monipuolisia ja mielenkiintoisia työtehtäviämme.

Tavoitteeksi asetimme luoda työntekijälähettiläsohjelman, jonka avulla kehitämme työnantajakuvaamme. Työntekijälähettilyys linkitettiin myös palkitsemisohjelmaan: työntekijälähettilyydestä palkitaan.

Työntekijälle on työntekijälähettilyysohjelman avulla mahdollisuus osallistua enemmän keskusteluun omasta alasta ja työstänsä: Kuinka viestiä vaikuttavasti ja saada oma näkemys läpi? Tarkoituksemme on antaa eväitä siihen, miten johtaja, asiantuntija voi käyttää hyödykseen ammatillisia somekanavia, kuten LinkedIniä ja Twitteriä, mutta myös muita kanavia. Miksi ja miten aktivoitua somessa, rakentaa ammatillisia verkostoja ja julkaista rohkeasti näkemyksiään?

Työntekijälähettilyys perustuu vapaaehtoisuuteen. Työntekijälähettilyys palvelee siis yhtä lailla sekä työnantajaa että työntekijää. Työntekijä oppii muun muassa: luomaan verkostoja, hyödyntämään eri sosiaalisen median kanavia parhaalla mahdollisella tavalla ja käyttämään suunnitelmallista ja johdonmukaista henkilöbrändäystä. Työnantajan hyödyt: ilmainen näkyvyys ja markkinointi, työnantajamielikuvan nostatus, innostuneet ja motivoituneet työntekijät, jotka pääsevät kehittämään osaamistaan.
Ratkaisu
Hr ja viestintä rakensivat yhteistyössä työntekijälähettiläsohjelman, joka käynnistyi lokakuussa 2022. Intrassamme julkaisimme hakuilmoituksen, missä etsimme työntekijälähettiläitä. Tätä ennen olimme esitelleet ohjelmaa johtoryhmissä, mistä saimme mukaan johtaja-lähettiläitä näyttämään esimerkkiä ja sitä että johto on myös sitoutunut työnantajakuvan kehittämiseen: Tätä tehdään yhdessä.

Etsimämme lähettiläiden toivoimme olevan entuudestaan aktiivisia sosiaalisessa mediassa ja mahdollisesti jo edustavan omilla tileillään myös organisaatiota. Työntekijälähettilääksi ilmoittautuneen tuli olla myös halukas kehittämään omaa henkilö- ja asiantuntijabrändiään sekä seuraamaan organisaation sosiaalisen median käytäntöjä ja olemaan kiinnostuneita kehittymään asian saralla.

Työntekijälähettiläät käyttävät luomaamme # -tunnusta, (#OnnellisenArjenTekijät) joka otetaan käyttöön laajemminkin.

Ohjelma on rakennettu n. vuoden mittaiseksi. Ohjelman aikana järjestämme kaksi koulutusta (ulkopuolinen kouluttaja). Ohjelma käynnistyi syksyllä ensimmäisestä koulutustilaisuudesta ( ”Työntekijälähettilyys sosiaalisessa mediassa”), jonka tarkoitus on antaa inspiraatiota työntekijälähettilyyteen ja omaan henkilöbrändin rakentamiseen. Toinen jatkokoulutus järjestetään keväällä. Työntekijälähettiläät saavat myös Vaasa-aiheisen tuotepaketin ohjelman aikana.

Perustimme myös lähettiläille Teamskanavan, jonka kautta jaamme vinkkejä ja tuemme työntekijälähettiläitä tehtävässä. Toivomme, että ”virallisen” lähettiläsohjelman käyneet jatkavat lähettilästyötään ja mietimme mitä jatkoa ohjelmalle voimme kehittää.
Tulokset
Työntekijälähettiläisyysohjelma käynnistyi lokakuussa 2022, joten vielä emme ole päässeet mittaamaan tuloksia. Työntekijälähettiläsohjelmaamme lähti mukaan 12 työntekijälähettilästä ja 9 johtajalähettilästä.

Kehitystyö jatkuu. Tarkoitus on seurata #-merkinnän avulla postausten määrää somekanavissa ja lähettiläsohjelman jälkeen raportoida tuloksista ja kokemuksista.

Toivomme työntekijälähettilyyden jatkuvan ns. virallisen jakson inspiroimana ja viestinnällä innostetaan myös muita mukaan ja kehitetään työntekijälähettilyyden muotoja.
Työntekijälähettilyydellä on monia muitakin muotoja, esim. koulu- ja messuvierailut.
Työntekijälähettilyyspolkua pitkin voisi kiivetä ajatusjohtajaksi.

Järjestetään mahdollisesti uusi ohjelma tai jatketaan esim vuosittaisena koulutuksena kiinnostuneille.

Yhteyshenkilöt

Anne Lindell
anne.lindell(ät)vaasa.fi
Rekrytointivastaava
Vaasan kaupunki
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta