18.9.2018
Pieksämäen kaupunki / työsuojelu, Pieksämäki

Työsuojelutieto ruohonjuuritasolle

Palkittu!
Palkittu
Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Pieksämäen kaupungilla on lähes kymmenen erilaista suunnitelmaa, ohjetta, mallia ja strategia, joiden käyttäminen jokapäiväisessä työssä on unohtunut ja niitä noudatetaan eri paikoissa eri tavalla. Materiaalin päivityksellä ja erityisesti koulutuksella kaikkien on helpompaa työskennellä. Henkilöstömateriaalin käytön avaaminen ja juurruttaminen esimiesten ja työntekijöiden arkeen lisää työtehoa, -osaamista ja –viihtyvyyttä sekä laatua. Materiaalia ei tarvitse tehdä uudelleen, mutta se on saatava paremmin ymmärrettävään ja opeteltavaan muotoon myös sähköisenä sekä videotallenteina.

Projektin avulla Pieksämäen kaupungin esimiehet ja henkilöstö ovat yhdessä tekemässä kaupungin organisaatiosta avointa oppivaa yhteisöä, jolla on yhteinen päämäärä. Konkreettisia syntyviä asioita ovat uudet oppaat, intran tehokkaampi käyttö, sähköiset kaavakkeet ja opetusvideot sekä esimiesten oma klubitoiminta.
Ratkaisu
Yhteistyöhön ja projektin toteutumiseen tarvittiin johdon tuki ja osallistuminen, esimiesten iso panos, tietohallinnon osaaminen sekä seutuopiston koulutusapu. Työhyvinvointisuunnitelma/työsuojelun toimintaohjelma oli startti, josta saatiin tietoa seuraavien projektien eteenpäin viemiseen. Konkreettiset vaiheet olivat:
-Ylimmän johdon sitouttaminen
-Materiaalien päivitys
-sähköiset kaavakkeet, oppaat ja opetusvideot (testaus)
-Esimiesten koulutus ja perehdytys
-Esimies-clubin perustaminen
-Työntekijöiden koulutus (sähköinen ja esimiesinfo)
-Jatkotoimenpiteet, seuranta

Otimme käyttöön Pieksämäkeläisen työhyvinvointimallin, jonka yhteydessä julkaistiin intrassa 13 minuutin video, joka antaa katsojalle työsuojelun ja työhyvinvoinnin peruspaketin sekä tiedot Pieksämäen työsuojelun toiminnasta. Samassa yhteydessä perustettiin esimies-clubi, joka on kokoontunut jo kolme kertaa ja saanut hyvän vastaanoton. Kaikille esimiehille tehtiin webropol-kysely, jonka avulla kartoitettiin esimiesten jaksamista, työn kipukohtia ja toiveita yhteiselle toiminnalle. Clubin tarkoituksena on:
-vertaistuki
-kokemusten jakaminen
-yhteistyön parantaminen
-tiedon ja osaamisen lisääminen
-yhteenkuuluvuuden rakentaminen
-ongelmatilanteiden ratkaisumallien etsiminen
Ulkopuolista rahoitusta ei ollut, vaan projekti tehtiin Pieksämäen kaupungin esimiesten ja työsuojelutoimijoiden yhteistyönä johdon tuella. Pieniä ylimääräisiä kustannuksia tulee vain esimies-clubin järjestelyistä.
Tulokset
Työhyvinvointi, työsuojelu ovat nyt tuttuja asioita henkilöstölle ja uusia työntekijöitä on helpompi opastaa työhönsä myös tällä osa-alueella. Olemme saaneet projektin avulla tunnettuutta ja työsuojeluorganisaatioon yhteydenotot ovat lisääntyneet. Olemme päässeet ongelmiin aikaisemmin käsiksi, kun tieto mahdollisista epäkohdista on tullut aikaisemmin.
Esimiehet ovat kuntasektorilla isojen paineiden alla ja avun saaminen tai ainakin pyytäminen on ollut vaikeaa. Esimies-clubi on jo muutaman kerran jälkeen osoittanut, että verkostoituminen on hyväksi ja vaikeiden asioiden käsittely luottamuksellisessa vertaisryhmässä auttaa esimiehiä jaksamaan olemaan parempia esimiehiä.

Katso hieno video Pieksämäen työhyvinvointimallista Google Drivessa: https://drive.google.com/file/d/130uvRHJJ8lZDgKplWVVYEmxD5nVcJ_Di/view

Yhteyshenkilöt

Jari Honkanen
jari.honkanen(ät)pieksamaki.fi
työllisyyskoordinaattori / työsuojelupäällikkö
Pieksämäen kaupunki
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä Tulosta