16.10.2019
Oulunkaaren kuntayhtymä, Ii

Työvuorosuunnittelun kehittäminen

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Työvuorosuunnittelua muutettiin asiakaslähtöisemmäksi ja hoitajien jaksamista tukevaksi.
Ratkaisu
Taustana: Iltavuoroissa koettiin hoitajien taholta riittämättömyyttä ja illan ikäihmisten hoitotyössä tuntui raskailta. Osastopalaverissa hoitajien taholta tuli ehdotus, että aamuvuoron työvuorosuunnittelua voitaisiin muuttaa. Aamuvuorot oli aiemmin suunniteltu kaikilla alkavaksi klo 7.00. Hoitajien ehdotuksesta yhden aamuvuorolaisen vuoroa muutettiin klo 9-17, joka antoi iltavuoron alkuun resurssia hoitotyöhön. Vuoromuutos ei aiheuttanut yksikölle kustannusvaikutuksia. Vuoroa kokeiltiin kuuden viikon seurantajakson ajan, jonka jälkeen henkilöstö pystyi sanomaan työvuoromuutoksen hyödyt.
Tulokset
Asiakaslähtöisyys parani, sillä iltavuoroissa asiakkaita pystytään huomioimaan paremmin. Hoitajien työtyytyväisyys ja työssä jaksaminen parani, sillä iltavuorojen työtaakkaa saatiin jaettua.

Yhteyshenkilöt

Hillevi Turpeinen
Hillevi.turpeinen(ät)oulunkaari.com
Sairaanhoitaja/vs.palveluesimies
Oulunkaaren ky
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto/esihenkilöt
ja henkilöstö

Toimialat

Toiminnot

Teemat