27.11.2015
Kempeleen kunta, henkilöstöhallinto, Kempele

Uran huippuvuodet

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Yhteiskunnassa käydään koko ajan keskustelua miten jatkaa työuraa. Kempeleen kunnassa on useita työuran jatkajia ja keskimääräinen eläköitymisikä on korkea.

Haluttiin löytää konkreettinen keino, jolla voidaan tukea uran loppuvaiheessa olevan henkilöstön työhyvinvointia, opetella tunnistamaan omia työn motivaatiotekijöitä, vahvistamaan omia voimavaroja ja etsiä keinoja voimavarojen palauttamiseen.

Samalla oli tavoite lisätä henkilöstön ja esimiesten välistä vuorovaikutusta ja saada ikääntyville arvostuksen tunnetta työyhteisössä. Kunnassa oli jo aiemmin luotu ikäjohtamisen ohjelma "Työyhteisössä kaiken ikäisenä".
Ratkaisu
Suunniteltiin ja toteutettiin pidempikestoinen valmennus/hanke uran loppuvaiheessa olevalle henkilöstölle. Valmennus lähti organisaation tarpeista ja suunniteltiin ulkopuolisen kehittämiskonsultin ja henkilöstöhallinnon yhteistyönä. Työsuojelurahasto myönsi kehittämisavustuksen hankkeelle.

Hankkeen kokonaiskustannus piti olla noin 7000 €, mutta lisäsimme vielä valmennuksen loppuun tapaamiskertoja ja seurantaa esimiehille ja osallistujille, joten kokonaiskustannus oli noin 8 000 €.
Tulokset
Hankkeen keskeisenä tuloksena voidaan pitää sitä, että ikääntyneiden työntekijöiden työmotivaatio kasvoi selkeästi hankkeen aikana. Myös vaikeista asioista pystyttiin puhumaan osallistujien ja esimiesten välillä. Kokemus työn nykyisestä kuormittavuudesta parani työhyvinvointikyselyn mukaan. Voidaan ajatella, että omien voimavarojen vahvistaminen on saanut tätä tunnetta aikaan. Organisaatioon luotiin omat mittaristot myös myöhempää käyttöä varten. Valmennus on tarkoitus toteuttaa 2-3 vuoden välein.

Yhteyshenkilöt

Minna Vinkki
minna.vinkki(ät)kempele.fi
henkilöstöpäällikkö
Kempeleen kunta, henkilöstöhallinto
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta