1.6.2018
Joensuun kaupunki, Joensuu

Uudella mallilla työkyvyttömyyskustannuksia alemmaksi

Palkittu!
Palkittu
Valmis

Tarve ja tavoitteet
Saimme viime vuonna oman rahoitusosuuden lisäksi Kevalta hankerahaa testataksemme ihan uudenlaista lähestymistapaa työkyvyttömyyskustannusten alentamiseksi. Hankkeessa testasimme, saadaanko varhaisen vaiheen tuella toivottavia vaikutuksia aikaiseksi työkyvyn kohentamiseksi. Tarjottava tuki sai liittyä lähes mille tahansa elämän alueelle tavoitteena tukea ja ratkoa yhdessä työntekijän kanssa niitä haasteita, jotka suoraan tai välillisesti alentavat työkykyä.

Tavoitteena oli tarjota tukea työkyvyn kohentamiseen ja tätä kautta vaikuttaa myös sairauspoissaoloihin alentavasti.
Ratkaisu
Kohderyhmänä olivat keskimääräistä enemmän vuosittain sairastavat työntekijämme, mutta ei kuitenkaan henkilöt, jotka olivat jo vahvasti erilaisissa työkykyprosesseissa mukana.

Noin 50 työntekijällemme lähetettiin sähköpostilla tietoa hankkeesta ja kysyttiin kiinnostusta lähteä mukaan. Noin puolet heistä olivat halukkaita kuulemaan lisää ja tulivat henkilökohtaiseen haastatteluun. Haastatteluun piti valmistautua vastaamalla kirjallisesti ennakkoon muutamaan kysymykseen omasta terveydentilasta sekä ennen kaikkea siitä, mitä tukea henkilö toivoisi terveydentilan kohentamiseksi. Kaikki halukkaat voitiin ottaa mukaan hankkeeseen. Yhteensä heitä oli 26 henkilöä.

Lähestyimme sähköpostitse paikallisia liikuntayrittäjiä ja kysyimme heiltä ideoita ja halukkuutta lähteä mukaan tähän uudenlaiseen hankkeeseen. Tapasimme jokaisen yrityksen edustajat ja kuuntelimme, mitä heillä olisi tarjottavaa hankkeeseemme. Haastattelujen ja tapaamisten perusteella mukaan valikoitui 2 paikallista toimijaa, joilla oli erittäin pitkä kokemus nimenomaan työkykykuntouttamisesta sekä yrityksessään monipuolista ja vahvaa osaamista tämän kaltaiseen kuntouttamiseen.

Ensimmäisessä pilottiryhmässä tuen muodot olivat lähinnä ravinto- ja liikuntaohjausta. Lisäksi ryhmäohjausta järjestettiin kerran kuukaudessa. Ryhmätapaamisten tavoitteena oli tiedostaa omaan hyvinvointiin ja jaksamiseen vaikuttavia osatekijöitä sekä oppia itsehoidollisia menetelmiä ajattelun, tunteiden, kehoreaktioiden ja käyttäytymisen myönteistämiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Hankkeeseen osallistuneille mahdollistettiin personal trainerin tapaamiset kolmen kuukauden ajan viikoittain työnantajan tarjoamana (12krt). Tämän lisäksi osallistujat saivat vapaan kuntosalin ja liikuntaryhmien käyttömahdollisuuden puolen vuoden ajaksi. Ryhmätapaamiset olivat kuukauden välein. Lisäksi osa osallistuneista sai muita tarvittavia tukimuotoja, kuten OMT-terapiaa, laboratoriokokeita, ravitsemusterapeutin tai psykologin tapaamisia tai mitä kukakin tarvitsi työkyvyn kohentamiseksi.

Hankkeen jälkeen liikunta on jäänyt suurimmalla osalla elämään tärkeänä osana terveydentilan ylläpitoa.

Kustannukset olivat noin 1000€/hlö.


Tulokset
Hanke oli erittäin onnistunut kokemus paitsi työntekijöidemme näkökulmasta, myös työnantajan näkökulmasta. Oli äärimmäisen upeaa nähdä, miten tällaisella työnantajan tarjoamalla tuella mahdollistettiin monelle henkilölle elämäntapamuutos. Isolla osalla osallistujista työkyky koheni ja sairaslomat laskivat merkittävästi, puhumattakaan kokonaisvaltaisesta muutoksesta omaan terveydentilaan ja elämään. Tulokset olivat niin merkittävät, että haluamme vakiinnuttaa toiminnan pysyväksi.

Kevään aikana olemme työterveyshuollon kanssa jalostaneet hankkeen vakiinnuttamista pysyväksi toimintamalliksi organisaatiossamme. Seuraavan ryhmän kanssa kokeillaan hieman erilaista toteutustapaa. Tarkoituksemme on, että jatkossa kriteerit täyttävä henkilö voi päästä valmennukseen työterveyshuollon kautta.

Uusi ryhmä aloittaa syksyllä 2018 ja toivottavasti jatkossa vuosittain. Ryhmä kootaan aina yhteistyössä työterveyshuollon ja esimiesten kanssa ja ehdokkaat haastatellaan oman motivaation ja sitoutumisen varmistamiseksi.


Yhteyshenkilöt

Päivi Tolvanen
paivi.tolvanen(ät)joensuu.fi
Henkilöstön kehittämispäällikkö
Joensuun kaupunki
Sari Lempiäinen
sari.lempiainen(ät)joensuu.fi
Henkilöstöjohtaja
Joensuun kaupunki

Päivi Tolvanen
paivi.tolvanen(ät)joensuu.fi
Henkilöstön kehittämispäällikkö
Joensuun kaupunki
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta