28.11.2016
Kangasalan kunta, Kangasala

Vajaaravitsemuksen ehkäisy ikääntyneillä Kangasalan kunnassa

Yhteistyössä: Pälkäne
Valmis

Tarve ja tavoitteet
Vajaaravitsemus on ikääntyneillä yleistä. On arvioitu, että vajaaravitsemus aiheuttaa merkittäviä kustannuksia lisääntyneenä hoivan tarpeena (arvio n. 1400 € / henkilö / vuosi). Hyvä ravitsemustila parantaa ikääntyneen toimintakykyä ja elämänlaatua sekä vähentää palvelujen tarvetta ja kuolleisuutta. Vajaaravitsemuksen aiheuttamat kustannukset ovat tutkimusten mukaan lähes kaksinkertaiset lihavuuden aiheuttamiin kustannuksiin verrattuna.

Kangasalan ja Pälkäneen vanhuspalvelussa tavoitteena on, että vajaaravitsemusriski arvioidaan systemaattisesti MNA-menetelmällä kotihoidon ja asumispalvelujen asiakkailta. Seurantatietoa kerätään vuosittain ja tuloksia hyödynnetään toiminnan arvioinnissa ja suunnittelussa.
Ratkaisu
MNA -vajaaravitsemuksen arviointilomakkeen käyttö aloitettiin v. 2013 vanhuspalvelun ja ravitsemussuunnittelijan yhteistyönä. MNA-kartoitus tehdään vuosittain kotihoidon sekä asumispalvelun ja pitkäaikaishoidon asiakkaiden lisäksi ennaltaehkäisevillä kotikäynneillä.

Kunnassa on järjestetty toistuvasti koulutuksia, joiden aiheena on ollut MNA ravitsemustilan arviointilomakkeen käyttöönotto, ikääntyneen hyvä ravitsemus ja ravitsemushoidon tehostamiskeinot. Ikääntyneen ravitsemuskoulutuksiin on osallistunut v.2013-2016 yli 300 henkilöä vanhuspalvelun lisäksi ateriapalvelusta, terveyskeskuksen vuodeosastolta ja yksityisistä asumispalveluyksiköistä. MNA-tuloksia on tilastoitu ja esitelty osastotunneilla.

Ruokailukäytäntöjä on yhteisesti pohdittu ja suunniteltu moniammatillisissa palavereissa. Ateriapalvelu on osallistunut koulutuksiin sekä ruokailutilanteen laatukäynteihin. Kotihoidon fysioterapeutin pitämiin Kunnon hoitaja-koulutukseen on sisältynyt ravitsemussuunnittelijan osuus. Ikääntyneille on järjestetty useita ryhmätilaisuuksia hyvästä ravitsemuksesta. Suun terveyspalvelut ovat tärkeä linkki riittävän syömisen turvaamisessa.
Tulokset
Vanhuspalvelussa on sovittu käytäntö MNA-tulosten vuosittaisesta seurannasta sekä kunnallisissa että yksityisissä asumispalveluyksiköissä. Erityisesti hoivapalvelujen piirissä olevista iäkkäistä valtaosa on vajaaravittuja tai sen riskissä. Seurantatuloksista on kuitenkin jo havaittavissa, että asumispalvelussa ja pitkäaikaishoidossa on pieni mutta myönteinen muutossuunta. Iäkkäiden vajaaravitsemusta ja painoindeksiä on ehdotettu uudeksi indikaattoriksi kunnan hyvinvointikertomukseen 2017-2020.

MNA-vajaaravitsemusriskitestin käyttö on nostanut ravitsemuksen merkityksen esiin. Tulosten myötä ravitsemus on noussut keskusteluissa ja arkitoiminnassa näkyviin uudella tavalla. Iäkkäälle ja läheisille on kerrottu MNA tuloksista ja kannustettu huolehtimaan ruokailusta. Hoivan ruokalistaan on tehty asiakaslähtöisiä muutoksia mm. energia- ja proteiinisisällön sekä rakenteen osalta. Täydennysravintovalmisteita hyödynnetään aktiivisesti.

Ravitsemusasioissa yhteistyö on tiivistynyt eri toimijoiden kesken. Kunnassa toimivaa ravitsemussuunnittelijaa on voitu hyödyntää kouluttajana ja asiantuntijana. Iäkkäät ovat ravitsemuksen osalta haavoittuva ryhmä, joten hyvien tulosten aikaansaamiseksi tarvitaan eri ammattiryhmien osallistumista ja yhteistyötä. Kangasalan ja Pälkäneen vanhuspalveluissa työ ei ole valmis, vaan kehittäminen jatkuu.

Yhteyshenkilöt

Hilpi Linjama
hilpi.linjama(ät)kangasala.fi
ravitsemussuunnittelija
Kangasalan kunta
Hilpi Linjama
hilpi.linjama(ät)kangasala.fi
ravitsemussuunnittelija
Kangasalan kunta

Mia Kannisto
mia.kannisto(ät)kangasala.fi
vanhustyön johtaja
Kangaslan kunta
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta