17.10.2019
Järvenpään kaupunki, Järvenpää

Valmentavan johtamisen työkalupakki

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Valmentava johtaminen on ollut Järvenpäässä jo pidempään agendalla ja se on mainittu mm. tänä vuonna hyväksytyssä uudessa kaupunkistrategiassa. Vaikka valmentavaa johtamista ja siihen liittyviä toimintatapoja ja osaamista on kehitetty voimakkaasti viime vuosina, kaivattiin vielä konkreettisempia välineitä ja menetelmiä valmentavan johtamisen tueksi.

Valmentavassa johtamisessa otetaan huomioon ihmisten erilaiset tarpeet, koska valmentava johtaminen operoi kysymysten avulla. Esimies ei oleta eikä tiedä, vaan kysyy, että miten voi auttaa työntekijää onnistumaan työssä.
Ratkaisu
Valmentavan johtamisen työkalupakkia on kehitetty Järvenpään ekj-koulutusohjelmaan osallistuvien esihenkilöiden (13 henkeä) kesken. Fasilitointiresurssia saatiin henkilöstöpalveluista, jonka kautta tuli myös ulkopuolista konsultointiapua työkalupakin koostamiseen. Ideat työkalupakkiin tulevista välineistä ja menetelmistä syntyivät porukan yhteisessä työpajatyöskentelyssä, jota aloitettiin kevättalvella 2019. Osallistujat testasivat ja jatkojalostivat työvälineitä ja menetelmiä erilaisissa käytännön tilanteissa, kuten kehittämispäivissä ja arjen kokous- ja muissa johtamisrakenteissa. Kustannuksia syntyi lähinnä ulkopuolisen konsultin käytöstä.
Tulokset
Työkalupakki on suurin piirtein valmis ja sitä on jo jonkin verran esitelty henkilöstön edustajille, mutta varsinainen käyttöönotto alkaa loppuvuoden aikana. Kehittämistyössä mukana olleet ovat kokeilujen pohjalta nähneet, että valmentavan johtamisen työkalupakki konkretisoi ylätason tavoitteita ja tuo sellaisia käytännön työvälineitä johtamisen tueksi, jotka auttavat oman työotteen kehittämisessä valmentavan johtamisen suuntaan. Kehittämistyötä tullaan jatkamaan osana normaalia johtamisen kehittämistyötä ja työkalupakin käyttöönoton kokemuksia tullaan hyödyntämään tulevaisuuden kehittämistyössä.

Yhteyshenkilöt

Kati Toikka
kati.toikka(ät)jarvenpaa.fi
Kehittämispäällikkö, ihmiset ja kulttuuri
HR-palvelut
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta