14.10.2019
Limingan kunta, Ruoka-, puhtaus- ja tilapalvelut -liikelaitos, Liminka

Valmistuskeittiön avoimilla tupareilla ruokapalveluiden toiminta tutuksi

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Limingassa on viime vuosien aikana käyty paljon keskustelua kouluruoasta (laatu, määrä, kotimaisuus, välipalat jne.) ja sen terveellisyydestä. Limingassa on päätetty panostaa kuntalaisten hyvinvointiin myös ruoan näkökulmasta ja esimerkiksi ruoan kotimaisuusaste on yli 80 %.

Limingan kuntakeskukseen on valmistunut vuoden 2019 aikana uusi Liminganlahden koulu, jossa on uudet valmistuskeittiön tilat. Uudet koululaiset aloittivat koulussa syksyllä 2019. Uusi valmistuskeittiö mahdollistaa terveellisen ja monipuolisen ruokavalion valmistamisen entistä paremmin. Halusimme tuoda esille kuinka upeat tilat meillä on käytössä ja näyttää konkreettisesti se, missä Limingassa eri toimipisteissä tarjoiltava ruoka valmistetaan. Nykyisellään valmistuskeittiössä valmistetaan noin 2500 lounasta, 600 välipalaa ja 200 päivällistä päivittäin.

Koska kouluruoasta oli ollut pitkään erilaisia keskusteluja käynnissä kunnassa (esim. onko ruoka laadukasta, millaista ruoka on), päätimme, että avaamme uuden valmistuskeittiön ovet kuntalaisille ja kerromme, millaista ruokaa valmistuskeittiössä valmistetaan, ketkä sitä valmistavat ja millaiset määrät ja minkälaisissa tiloissa ruoka valmistetaan.
Ratkaisu
Ideoimme kuntalaisille avoimet valmistuskeittiön tuparit, jossa esitelteltiin Limingan ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpalveluiden toimintaa. Tilaisuus suunniteltiin yhdessä ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpalveluiden liikelaitoksen, Limingan kunnan konsernipalveluiden sekä Liminganlahden koulun yhteistyönä. Ideoinnissa oli mukana johto, esimiehet ja henkilöstö.

Tilaisuus järjestettiin ennen koulun virallista käyttöönottoa (keväällä 2019), jolloin tilaisuus toimi kuntalaisille myös mahdollisuutena tutustua koulun aula- ja ruokalatiloihin ennen koulun avaamista. Järjestämällä valmistuskeittiön tuparit ennen koulun ja keittiön käyttöönottoa mahdollisti sen, että ns. ulkopuolisia oli mahdollista päästää keittiön tiloihin (mm. hygieniasyyt).

Tilaisuus kesti kaikkinensa noin tunnin. Tilaisuuden alussa liikelaitoksen johtaja kertoi liikelaitoksen henkilöstömäärästä, valmistettavien annosten määristä ja ruokapalveluiden periaatteista. Tämän jälkeen puhtauspalveluesimies ja kiinteistöpäällikkö kertoivat osallistujille lyhyesti tilojen puhtaus- ja huoltoasioista. Osallistujilla oli koko tilaisuuden ajan mahdollisuus kysyä vapaasti. Samalla myös keittiön henkilöstö esittäytyi.

Tilaisuuden avauksen jälkeen osallistujat jaettiin kolmeen ryhmään ja heitä kierrätettiin valmistuskeittiön tiloissa. Kuntalaiset pääsivät kysymään heitä askarruttavista asioista sekä tapaamaan työntekijöitä, jotka ruokaa päivittäin valmistavat.

Tilaisuus huipentui/päättyi ruokahetkeen, kun ruokapalvelut tarjosivat kolmea Limingassa tarjoiltavaa ruokaa osallistujille. Samoja ruokia tarjoillaan esimerkiksi liminkalaisissa kouluissa.

Tilaisuus toteutettiin ilman ulkopuolista rahoitusta. Kustannukset olivat maltillisia ja ne muodostuivat lähinnä tarjottavasti ruoasta ja henkilöstön ajasta.

Tulokset
Limingassa on koettu, että satsaus hyvään, monipuoliseen ja terveelliseen ruokaan on satsaus tulevaisuuteen. Tämä ajatus oli myös valmistuskeittiön tupareiden järjestämisessä keskiössä ja koimme, että onnistuimme hyvin. Tilaisuuteen osallistui noin 50 henkilöä, joista yli puolet olivat lapsia ja nuoria.

Tarjottava ruoka sai paljon kiitosta niin lapsilta kuin aikuisilta. Tilaisuudesta saatiin hyvää palautetta myös sen vuoksi, että tilat oli avattu kuntalaisille ja he saivat tutustua tiloihin, joihin ei välttämättä yleensä ole pääsyä. Myös se, että oli mahdollisuus kysyä mieltä askarruttavista asioista, sai kiitosta. Näin myös huoltajat pääsivät itse maistamaan kouluissa tarjottavaa ruokaa.

Työntekijöille tilaisuus oli mukava tapa päästä kertomaan omasta työstä.

Koimme, että uusien toimitilojen avoimet ovet oli tilaisuutena kaiken kaikkiaan onnistunut ja samaa toimintamallia kannattaa jatkossakin hyödyntää kaikissa valmistuvissa uusissa kunnan kiinteistöissä. Avoimien ovien ideologiaa on jatkettu kunnassa ja esimerkiksi marraskuussa 2019 järjestetään jo toista kertaa Lakeustalon avoimet ovet, joissa kunnanviraston tilat sijaitsevat.

Yhteyshenkilöt

Laura Kelhä
laura.kelha(ät)liminka.fi
Hankeasiantuntija
Limingan kunta
Tanja Koski
tanja.koski(ät)liminka.fi
Liikelaitosjohtaja
Ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelut liikelaitos
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta