31.10.2019
Kangasalan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto, Kangasala

Vammaisten työllistymistä tukeva toiminta

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Idea syntyi tammikuussa 2019 Pirkanmaan soten Vammaispalvelut -alatyöryhmän järjestämän Vammaisten työllistymisen edistäminen -koulutuspäivän aikana erityisesti vammaisten työllistymismahdollisuuksia tutkineen Jaana Paanetojan puheenvuoron aikana. Paanetoja totesi, että jo nyt kuntasektorilla vammaisten työllistäminen on mahdollista työkyvyn mukaisella työajalla ja palkalla KVTESn liitteen 10 perusteella. Tarkistin liitteen ja sen perusteena olevan shl27d§ sisällön ja lähdin viemään mahdollisuutta lähinnä ensin kehitysvammaisten työllistymisen osalta edelleen sote- ja kaupunkiorganisaatiossamme. Henkilöstöjohtajamme perehtyi asiaan myös ja hr-ryhmäkäsittelyn myötä asiaa käsiteltiin eri palvelukeskuksissa, joista pyydettiin nimeämään myös mahdollisia työtehtäviä. Jokainen palvelukeskus oli myönteinen asialle ja niistä löytyi myös lukuisia mahdollisia työtehtäviä, kuten virastoapulainen, kiinteistöhuoltaja, laitosapulainen. Myönteisen suhtautumisen jälkeen kaupunginjohtaja teki toiminnasta päätöksen esitykseni pohjalta, edellytys tälle shl 27d§ mukaiselle työllistymisetä edistävälle toiminnalle on tehtävän määräaikainen luonne ja osa-aikaisuus. Tämän jälkeen teimme toiminnasta prosessikuvauksen toimintayksiköiden vastaavan ohjaajan kanssa ja kävimme sen läpi työllistyvien vammaisten työtehtäviin perehdyttävien ohjaajien kanssa. Tähän mennessä olemme saaneet yhden täyttöluvan sote-keskuksen KV3-virastolle 1.11.2019-30.6.2020 työllistyvän kehitysvammaisen miehen osalta. Hänen kanssaan on tehty työsopimus ja hän aloittaa osa-aikaisen laitosapulaisen työsuhteen 10% työajalla.
Ratkaisu
Ks. edellinen
Kehittämisessä olivat mukana toimintayksiköinen vastaava ohjaaja Sari Syrjä, kehitysvammahuollon sosiaalityöntekijä Ritva Ahteneva, vammaispalvelun johtaja Tea Kärnä, henkilöstöjohtaja Eija Tetri-Lähde, Kangasalan palvelukeskuksen johtajat.
Uusi toimintamalli on otettu käyttöön, laitan loppuun prosessikuvauksen.
Ulkopuolisena asiantuntija-apuna on alussa ollut Jaana Paanetoja.
Kustannuksina suunnitteluun kulunut työaika eli ei erillisiä kustannuksia.
Tulokset
Olemme saaneet pään auki kaupunkiorganisaatiossamme vammaisten työllistymisen mahdollistamiseksi ja edelleen kehittämiseksi. Tavoitteena on asteittain lopettaa kehitysvammaisten avotyötoiminta ja siirtyä kehitysvammaisten, myöhemmin myös muiden vammaisten, osalta työsuhteiseen työhön. Tässä kaupungin oma vammaisten työllistymistä tukeva toiminta on yksi etenemismahdollisuus tavoitteena edelleen avoimet työmarkkinat.
Tuloksia ja kokemuksia on tarkoitus jatkossa levittää esim. Pirkanmaan toimintakeskusten ja työvalmentajien verkostossa, samoin vammaispalvelujen esimiesten ja sosiaalityöntekijöiden verkostoissa, mahdollisesti myös alan julkaisuissa esim. Ketju-lehdessä.
Liitteet
Vammaisten työllistymistä tukeva toiminta Prosessikuvaus.pdf

Yhteyshenkilöt

Tea Kärnä
tea.karna(ät)kangasala.fi
Vammaispalvelun johtaja
Kangasalan kaupunki
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta