19.8.2021
Vantaan kaupunki/Kotona asumisen tuki/Vammaispalvelut/Työvalmennus Virtaamo, Vantaa

Ryhmämuotoisen työvalmennuksen kautta palkkasuhteiseen työhön

Palkittu!
Palkittu
Valmis

Tarve ja tavoitteet
Työvalmennus Virtaamolla oli tarve löytää vantaalaisille vammaisille henkilöille laitoshuollon työpaikkoja. Asiakkailla oli alan koulutus, mutta ei käytännön työkokemusta, ja Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy tarjosi puitteet työelämän käytäntöjen harjoitteluun aidossa työympäristössä. Näin myös Vantti tulisi saamaan ammattitaitoista työvoimaa tarpeeseen.

Tavoitteena oli saada ryhmämuotoisen tuetun työtoiminnan kautta vammaisille työntekijöille palkkasuhteista työtä.
Ratkaisu
Virtaamon työvalmentajat kartoittivat projektiin sopivia asiakkaita, joilla oli motivaatiota ja kykyjä suoriutua työtehtävistä. Projektiin valikoitui kaksi työvalmentajaa vastuutyöntekijöiksi ja kaksi asiakasta.

Ryhmä pidettiin tarkoituksella pienenä, että asiakkaat saivat henkilökohtaista ohjausta ja tukea. Vastuutyöntekijät sopivat Vantin kanssa työkohteesta ja aloitusajankohdasta, Vantin puhtausalan palveluesimies koordinoi projektiin sopivan kohteen (toimisto).

Asiakkaat tavattiin ennen työn alkua ja kerrattiin työelämän pelisääntöjä sekä tulevia työtehtäviä ja työvälineitä. Tätä ennen myös vastuutyöntekijöinä toimivat työvalmentajat koulutettiin Vantin toimesta oikeaoppisiin toimintamalleihin. Toimintaa oli kaksi kertaa viikossa, ja työvalmentaja oli jokaisella kerralla koko päivän mukana sekä arvioi samalla työntekijöiden toimintaa, työnjälkeä ja kehittymistä. Palautetta annettiin jokaisella kerralla, ja viimeisellä kerralla käytiin molempien työntekijöiden kanssa henkilökohtainen arviointikeskustelu. Ryhmän työskentelyä ohjasi ja arvioi myös kohteen oma laitoshuoltaja.

Toiminta toteutettiin työvalmennus Virtaamon olemassaolevilla henkilöresursseilla, eikä projektista aiheutunut ylimääräisiä kustannuksia kummallekaan osapuolelle.
Tulokset
Ryhmään osallistuneista 50% työllistyi toistaiseksi voimassaolevaan palkkatyösuhteeseen Vantti Oy:lle. Työsuhde on osa-aikainen, koska Vantilla oli tällaiselle työntekijälle tarve ja se oli myös työllistyneen asiakkaan oma toive.

Kokemukset yhteistyöstä olivat hyviä, ja projektia jatketaan uusilla työntekijöillä. Tarkoituksena on kopioida hyväksi todettua mallia Vantti Oy:n muillekin toimialoille (esimerkiksi kiinteistö- ja ateriapalvelut). Ryhmä ei kuormittanut Vantin omia työntekijöitä, vaan päin vastoin ryhmästä oli suurta apua päivittäisen siisteyden ylläpitämisessä.

Yhteyshenkilöt

Noora Kalliomäki
noora.kalliomaki(ät)vantaa.fi
Työvalmentaja
Vantaan kaupunki
Noora Kalliomäki
noora.kalliomaki(ät)vantaa.fi
Työvalmentaja
Vantaan kaupunki

Pia Kangaspunta
pia.kangaspunta(ät)vantaa.fi
Työvalmentaja
Vantaan kaupunki
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta