8.2.2019
Hämeenkyrön kunta. F.E. Sillanpään lukio, Hämeenkyrö

Vapaaehtoistoiminnan kurssi lukioon

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Hämeenkyrön vapaaehtoiset Rönsy ry:n Verkonkutojien kunta- hanke yhteistyössä F.E.Sillanpään lukion kanssa järjestävät
lukiolaisille vapaaehtoistoiminnan kurssin, joka on mahdollista valita osaksi lukion teemaopintoja syyslukukaudella 2019.

Rönsy ry:n Verkonkutojien kunta-hankkeen (2018-2020) tavoitteena on luoda Hämeenkyrön sosiaaliseen vapaaehtoistoimintaan pysyvä ja kattava, eri toimijat ja kohderyhmät verkostoiva toimintamalli, joka edistää yhteisöllisyyttä ja kuntalaisten osallistumista vapaaehtoistoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen lisäten kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia.

Lukiolaisille suunnatun kurssin tavoitteena on mm. lisätä tietoa vapaaehtoistoiminnasta ja sen merkityksestä eri tahoille, esitellä yksilön mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskuntaan kansalaistoiminnalla sekä tutustuttaa opiskelijoita erilaisiin vapaaehtoistoiminnan muotoihin.
Ratkaisu
Vapaaehtoistoiminnan kurssi

Kurssin tarkoituksena on tutustuttaa opiskelijoita vapaaehtoistoimintaan ja kansalaisyhteiskuntatoimintaan. Rönsy ry vastaa vapaaehtoistoiminnan peruskurssin järjestämisestä ja välittää opiskelijoille vapaaehtoistoiminnan toteuttamisen paikkoja. Opiskelija vastaa vapaaehtoistoiminnan toteuttamisesta sovitusti sekä henkilökohtaisesta raportoinnista kurssiin liittyen.

Kurssin sisältö:

1.Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi (4h) (Voidaan jakaa oppitunnin mittaisiin kurssikertoihin)
-Tarjoaa perustietoa vapaaehtoisuudesta, vapaaehtoisen oikeuksista ja velvollisuuksista, yksinäisyydestä yhteiskunnallisena ja yksilöllisenä haasteena sekä kohtaamisen taidosta vapaaehtoistoiminnassa.
-Noudattaa pääosin Rönsy ry:n yleisen vapaaehtoistoiminnan peruskurssin runkoa. Kurssimateriaali kuitenkin räätälöidään lukio-opiskelijoille sopivaksi ja kurssin toteutuksessa hyödynnetään Kansalaisareenan "Jeesaan- Nuori vapaaehtoistoiminnassa" -materiaalia.

2. Vapaaehtoistoiminnan toteuttaminen (tuntimäärä sovittavissa lukion intressit huomioiden, esimerkiksi 10-30h)
-Vapaaehtoistoiminnan peruskurssin yhteydessä jokaiselle osallistujalle sovitaan mielekäs vapaaehtoistoiminnan toteuttamistapa ja -paikka.

3. Raportointi (4h)
-Opiskelija täyttää tekemästään vapaaehtoistoiminnasta Rönsy ry:llä käytössä olevaa seurantalomaketta, josta käy ilmi toiminnan määrä ja kesto sekä kohderyhmä.
-Opiskelija tuottaa kirjallisen oppimispäiväkirjan toteuttamastaan vapaaehtoistoiminnasta (pituus esimerkiksi 2-3 sivua). Rönsy ry voi sovittaessa käyttää oppimispäiväkirjatekstejä oman raportointinsa tukena anonyymisti.
Tulokset
Tulosten käsittely on mahdollista kurssin toteuttamisen jälkeen.

Yhteyshenkilöt

Taina Salonen
taina.salonen(ät)hameenkyro.fi
rehtori
F.E. Sillanpään lukio ja Hämeenkyrön Yhteiskoulu

Eija Mäkipää
eija.makipaa(ät)hronsy.fi
hankepäällikkö
Hämeenkyrön vapaaehtoiset Rönsy ry

Aino Fabrin
aino.fabrin(ät)hronsy.fi
vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
Hämeenkyrön vapaaehtoiset Rönsy ry
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä Tulosta
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto, henkilöstö ja
palvelujen käyttäjät

Toimialat

Toiminnot

Teemat