14.9.2022
Asikkalan kunta, ympäristönsuojelu, Asikkala

Veden maailma -tapahtuma

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Asikkala on kymmenien järvien kunta, jonka pinta-alasta yli neljännes on veden peitossa. Upea järviluonto on Asikkalan vetovoimatekijä, mutta puhtaat järvet mahtavine virkistysmahdollisuuksineen eivät ole itsestäänselvyys. Ympäristönsuojelu on yksi kunnan tehtävistä, mutta järvien suojelu on niin iso urakka, että mukaan haluttiin kannustaa myös kuntalaiset ja kunnassa vierailijatkin. Tavoitteena tapahtumalle oli lisätä vesistötietoisuutta ja kestävää vesistöjenkäyttöä sekä kannustaa ihmisiä oman lähijärven suojeluun sekä hoitamiseen.
Ratkaisu
Asikkalassa järjestettiin kesäkuussa 2022 Veden maailma -tapahtuma, jossa oli mukana viihdettä, myyntikojuja ja ympäristötietoutta. Tapahtuman juontajana ja yhtenä esiintyjänä toimi Heidi Pakarinen.

Tapahtumaa suunniteltiin yhdessä moniammatillisen työryhmän kanssa ja päävastuussa tapahtuman järjestämisestä oli Asikkalan kunta. Työryhmään kuului mm. edustus kalatalouspuolelta, alueen koulutuskeskuksista, Ely-keskuksesta ja paikallisista yhdistyksistä. Ely-keskus myönsi osana vesienhoidon toimenpideohjelmasta avustuksen tapahtuman striimaamiseen ja äänentoistoon.

Tapahtuma oli suunnattu kaikille kuntalaisille ja alueella vierailijoille. Osallistujina olikin niin mökkiläisiä ja vakituisia asukkaita kuin vierailijoitakin.

Vesistötietoutta jaettiin erilaisten asiantuntijapuheenvuorojen muodossa. Ympäristöministeriön Antton Keto,kertoi järvien kuormituksesta ja puhtaan veden merkityksestä, Vesijärvisäätiö vesienhoidosta, Paljärven hyväksi -yhdistys kertoi vesistönhoitoyhdistyksen toiminnasta, Asikkalan ympäristönsuojelutarkastaja kertoi jätevesien käsittelystä ja niiden vaikutuksesta vesistöihin. Lisäksi kerrottiin mm. Kalkkisten kosken kunnostuksesta, kalatalousasioista ja linnuston merkityksestä. Koko päivä oli siis täynnä erilaisia ja toinen toistaan parempia asiantuntijapuheenvuoroja lavalla.

Tapahtuma oli markkinatyylinen, joten lavalla tapahtuvien asiantuntijapuheenvuorojen lisäksi tapahtumassa oli omia tapahtumapisteitä, joissa pääsi tutustumaan Asikkalan ankeriasarkkuun, pääsi tekemään itse vesistutkimuksia ja tunnistamaan järvilajeja. Ympäristönsuojelu kertoi vieraslajeista erityisesti siitä näkökulmasta, kuinka lajit leviämät veden välittämänä. LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijat järjestivät vesistöaiheisen tietokilpailun jne.

Linkistä löytyy Asikkalan kunnan sivuilla oleva tapahtuman oma sivusto, josta saa varmasti myös hyvin osviittaa tapahtuman sisällöstä yms.
Tulokset
Tapahtuma onnistui hyvin., vaikka kävijöitä olisikin saanut olla enemmän. Sen myötä saatiin myös tietoa siitä, mihin olisi ollut kannattavaa keskittyä enemmän. Alustavasti onkin puhuttu, että Veden maailma -tapahtumasta voitaisiin tehdä vuosittain toistuva tapahtuma.

Yhteistyö sidosryhmien välillä syveni entisestään. Lisäksi totesimme, ettei lavalla ole ehkä tarpeen olla koko ajan asiantuntijaa puhumassa vaan välillä vierailijat voivat keskittyä rauhassa kiertämään tapahtumapisteitä.

Linkit
https://asikkala.fi/veden-maailma-tapahtuma/
Liitteet
S Veden maailma -ig small.png

Yhteyshenkilöt

Terhi Ahava
terhi.ahava(ät)asikkala.fi
ympäristönsuojelusihteeri
Asikkalan kunta
Isa Maunula
isa.maunula(ät)asikkala.fi
Kehittämispäällikkö
Asikkalan kunta
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta