7.12.2015
Kempeleen kunta , Kempele

Vuoden viestijän palkitseminen

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Vuoden viestijän valinnalla halutaan vaikuttaa sekä sisäiseen että ulkoiseen viestintään ja sen tärkeyteen. Viestintä ei ole vain johdon tehtävä. Jokaisen työntekijän tulee viestiä ja jakaa tietoa.

Vuoden viestijän valintaan vaikuttavia asioita ovat mm. aktiivinen tiedottaminen kunnan palveluista, positiivisen kuntakuvan ja kunnan mediajulkisuuden edistäminen sekä kuntalaisten aktivoiminen mukaan kunnassa järjestettäviin tapahtumiin.

Vuoden viestijän valinta suoritettiin ensimmäisen kerran 2015. Vuoden viestijän palkinto jaettiin esimiesinfon yhteydessä. Valinnasta tehdään kunnassa perinne.
Ratkaisu
Kunnan eri yksiköt on otettu vahvasti mukaan www-sivujen uudistamiseen. Nettisivujen rakennetta on mietitty poikkihallinnollisesti ja toteutus on tehty osin yhdessä henkilöstön kanssa yksikkötasolla. Eri toiminnot ovat alkaneet viestimään myös aktiivisesti Facebookin kautta.

Ehdotukset vuoden viestijäksi kerätään henkilöstölle kohdennetulla sähköisellä kyselyllä. Lopullisen valinnan ehdotusten pohjalta tekee kunnan viestintä- ja markkinointiryhmä.
Tulokset
Vuoden viestijän palkitsemisella kannustetaan henkilöstöä aktiiviseen viestintään ja kunnan positiivisen kuntakuvan luomiseen. Henkilöstöllä on tieto, että vuoden viestijä tullaan valitsemaan vuoden päästä uudelleen.

Kunnan tapahtumien viestinnässä on tapahtunut selkeää parannusta sekä nettisivujen että sosiaalisen median kautta.

Vuoden viestijä saa ”viestijäpokaalin”, pienen lahjan ja kukat.

Yhteyshenkilöt

Minna Vinkki
minna.vinkki(ät)kempele.fi
henkilöstöpäällikkö
Kempeleen kunta
Päivi Sauvola
paivi.sauvola(ät)kempele.fi
viestintäsuunnittelija
Kunnan johto
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta