13.6.2019
Varkauden kaupunki, Liikuntapalvelut, Varkaus

Yksilöön kohdistuva terveyttä edistävä liikuntaneuvonta

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Väestön liian vähäisen liikkumisen kannalta liikuntaneuvonta ja sen kehittäminen on nostettu tärkeäksi osaksi valtakunnan tasolla. Liikunnanohjaajan/liikuntaneuvojan uuden toimen 1.5.2018 alkaessa toimenkuvaa linjattiin enemmän liikuntaneuvonta painotteiseksi, koska katsoimme, että kaupungissamme siitä hyötyisivät juuri ne, jotka liikkuvat terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta riittämättömästi ja he, jotka ovat sosioekonomisesti huonommassa asemassa. Varkaudessa on paljon eri ikäisiä (työttömiä ja työssä käyviä työikäisiä, nuoria, syrjäytyneitä), jotka liikkuvat liian vähän ja liikuntaneuvonnan tarkoitus on opastaa liian vähän liikkuvia ihmisiä liikunnallisen elämän pariin matalan kynnyksen periaatteella taustasta tai varallisuudesta riippumatta. Eri palavereissa (soten), eri yksiköiden työntekijöiden kanssa todettiin, että tarvetta liikuntaneuvontaan on. Kaupungin työllisyysyksikön, terveydenhuollon (kutsuntapojat, diabetesryhmät), ja neuvolapalvelujen kanssa aloimme suunnittelemaan yhteistyötä, että kuinka liikuntaneuvonta saataisiin osaksi heidän palvelujaan ja niitä asiakkaita, joille liikuntaneuvonta olisi erittäin tärkeää. Noiden edellä mainittujen kanssa olen tehnyt yhteistyötä. Liikuntaneuvonnan tavoitteeksi asetettiin, että asiakas motivoituu liikkumaan itselle mieluisalla tavalla, omaa terveyttään ja hyvinvointiaan edistäen. Liikuntaneuvonta on aina yksilöön kohdistuvaa. Tavoitteena on terveemmät ja hyvinvoivat kuntalaiset.
Ratkaisu
Yksi esimerkki äitiysneuvolan kanssa aloitetusta yhteistyöstä tammikuussa 2019. Merkittävä ylipaino ja raskausajan diabetes on odottavilla äideillä lisääntynyt räjähdysmäisesti viime vuosina ja tähän haluttiin äitiysneuvolassa puuttua ja tämän asian tiimoilta aloimme suunnittelemaan yhteistyötä. Mukana suunnittelussa olivat äitiysneuvolan terveydenhoitajat, heidän esimies, liikuntapalvelujen vapaa-aikasihteeri ja minä. Uutena toimintamallina/palveluna lähdimme kokeilemaan liikuntaneuvojan vastaanottoa neuvolan tiloissa kerran kuukaudessa niille äideille, joilla oli todettu raskausajan diabetes, merkittävä ylipaino tai elämänhallinnan vaikeus arjessa. Halusimme tarjota palvelun neuvolan tiloissa, koska se oli jo muutenkin tuttu odottaville äideille. Liikuntaneuvojan palvelu tuli osaksi äitiysneuvolan palvelua.
Tulokset
Aivan uutena palveluna liikuntaneuvonta äitiysneuvolassa em. kohderyhmille lähti käyntiin odotettua paremmin. Asia koettiin niin neuvolan terveydenhoitajien kuin vastaanotolla käyneiden asiakkaidenkin taholta erittäin tarpeelliseksi ja hyväksi. kaikilla neuvontakerroilla oli asiakkaita 3 - 5. Tämän erittäin hyvin onnistuneen kokeilun tiimoilta yhteistyö on tiivistynyt ja ensi syksynä liikuntaneuvonta jatkuu äitiysneuvolassa em. kohderyhmille ja jatkumona suunnitteilla kerran kuussa tapahtuva (n. 6 äitiä ja vauvaa/kerta) äiti-vauva jumppatuokio neuvolan tiloissa, jollin voi pienellä tuokiolla opastaa äitejä pitämään liikkumisen avulla huolta omasta ja lapsen jaksamisesta. näillä kerroilla saa mukaansa helppoja kotiohjeita mm. niska - hartiaseudun jumppaan, äiti - vauvajumppaan jne. jne. Ne äidit, jotka ottavat liikkumisen osaksi omaa arkea ovat säästö kunnalle terveysmenoissa. Myös lapset kehittyvät ja voivat paremmin, kun perheissä liikutaan ja ulkoillaan. Tätä hyvää kokemusta ja käytäntöä tullaan varmasti hyödyntämään muuallakin terveydenhoidon sektorilla.

Yhteyshenkilöt

Else Lehtonen
else.lehtonen(ät)varkaus.fi
Liikunnanohjaaja/liikuntaneuvoja
Varkauden liikuntapalvelut

Tarja Tomperi
tarja.tomperi(ät)varkaus.fi
Vapaa-aikasihteeri/osallisuuskoordinaattori
Hallintopalvelut
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta