19.6.2018
Järvenpään kaupunki, Järvenpää

Yritystonttien myynnin ja markkinoinnin toimintatavan uudistaminen

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Järvenpään kaupunki palkitsee vuosittain työyhteisöjä Innovaatio- ja ideapalkinnoilla hyvistä työelämän kehittämishankkeista. Vuonna 2018 yksi Inno- ja ideapalkinnon saajista, Sijoitustiimi kehittämishankkeellaan ”Sijoittautumistiimin perustaminen ja toimintatavan luominen yritystonttien myyntiä ja markkinointia varten”.

Tiimi perustettiin elokuussa 2016 terävöittämään yritystonttien myyntiä sekä varmistamaan tulevaisuuden yritystonttien syntyminen.
Ratkaisu
Sijoittautumistiimi = SITI markkinoi ja myy yrityksille kaupungin vapaita yritystontteja. Tärkeää on asiakkaiden palvelu ja toimivan tonttiratkaisun löytäminen ko. yrityksen sijoittautumiselle. Yritystonttien myynti on merkittävä osa kunnan kehittymistä ja kasvamista. Tiimi perustettiin vuonna 2016 ja vuonna 2017 toiminta oli jo täydessä vauhdissa ja hyvä toiminta jatkuu ja kehittyy edelleen.

Tiimi arvioi myös, millaista yritystoimintaa kaupunkiin halutaan ja mihin ko. toiminta parhaiten voisi sijoittua huomioiden myös esimerkiksi ympäristölliset seikat. SITIn tehtäviin kuuluu lisäksi varmistaa liiketilojen saatavuus ja varmistaminen erilaisissa kehityshankkeissa ja tiimillä on merkittävä rooli tulevaisuuden yritysalueiden ja -tonttien suunnittelussa. Sijoittautumistiimiin kuuluvat yrityspalvelupäällikkö, maankäyttöinsinööri, asemakaava-arkkitehti, hankekehityspäällikkö ja hankekehityksen projektipäällikkö.

Tehokkaan elinkeinomarkkinoinnin (esim. Yritystontti-esite, Ole osa tätä tarinaa -fiilisfilmi, kattava Järvenpään PowerPoint -esitys sekä lehtimainonta keskeisissä lehdissä) avulla on saatu herätettyä potentiaalisten yritysten kiinnostus Järvenpäästä. Edellä oleva tehostaa kaupunkimaineen kehittymistä positiiviseen suuntaan ja luo kysyntää.
Tulokset
Strategisesti SITIn merkitys on kaupungin osalta merkittävä. Tiimin toiminta tuo kaupungille yritystonttikauppojen myötä tuloja, yritysalueiden kasvaminen ja kehittyminen luo kuvaa kasvavasta ja elinvoimaisesta kaupungista. Lisäksi erikokoisten yritysten saaminen Järvenpäähän tuo myös uusia työpaikkoja.

Tiimin toiminta vaikuttaa suotuisasti koko kaupungin elinvoimaan. Elinvoimainen kaupunki myötävaikuttaa samalla kaupungin maineeseen hyvänä yritysten sijoittautumispaikkana. Tiimin toiminta on ammattitaitoista, suunnitelmallista ja yrityksiä kohdellaan tasapuolisesti. Myydyt yritystontit luovat uutta kysyntää muista yritystonteista, kun tontti esim. tietyllä yritys-alueella lähtee rakentumaan ja herättää muissa potentiaalisissa yritysasiakkaissa kiinnostusta.

Yhteyshenkilöt

Susanna Aramo
susanna.aramo(ät)jarvenpaa.fi
yrityspalvelupäällikkö

Susanna Aramo
susanna.aramo(ät)jarvenpaa.fi
yrityspalvelupäällikkö

Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto/esihenkilöt
ja henkilöstö

Toimialat

Toiminnot

Teemat