Kehittämistyökalut ja -menetelmät työpaikan kehittämisessä -webinaarisarja

Järjestämme kesän ja syksyn 2023 aikana webinaarisarjan, jossa esitellään erilaisia kehittämistyökaluja. Tavoitteena on helpottaa ja konkretisoida kehittämistyökalujen käyttöönottoa ja hyödyntämistä työpaikoilla.  

Webinaareissa esitellään erilaisia työkaluja ja kehittämismenetelmiä, tarjotaan esimerkkejä niiden hyödyntämisestä käytännössä ja pohditaan menetelmien hyödyntämistä omalla työpaikalla. Webinaareissa on alustusten lisäksi osallistujia osallistavia osuuksia. 

 

Tulevaisuusvuoropuhelu 6.6.2023 kello 9–10.30 

Tulevaisuusvuoropuhelu on menetelmä, jonka tavoitteena on lisätä organisaatioiden muutoskyvykkyyttä ja ennakointiosaamista.  Webinaarissa TYÖ2030 -ohjelman Laura Sarparanta esittelee alueellisen ja organisaatiotason menetelmätyökalut. Webinaari koostuu esittelyosuudesta, käytännön esimerkeistä, pienryhmätyöskentelystä ja keskusteluista. 

Tavoitteena on, että webinaarin jälkeen osallistujat ymmärtävät, miten tulevaisuusvuoropuhelua voisi hyödyntää omalla alueella tai toimialalla verkoston kanssa, tai oman työpaikan tulevaisuuden kehittämiseen.  Tulevaisuusvuoropuhelusta löytyy tietoa ja työkirja TYÖ2030 -ohjelman sivuilta. 

Webinaariin voi ilmoittautua maksimissaan 40 osallistujaa kunnista ja hyvinvointialueilta. Ilmoittaudu tästä linkistä 4.6.2023 mennessä.

FT Laura Sarparanta on toiminut TYÖ2030 ohjelmassa kehittämiskonsulttina ja hankkeiden ”parhaana kaverina”. Laura on toiminut viestinnän ammattilaisten ja johtajuuden kehittämisen sekä vuorovaikutuksen valmentajana. Laura on ollut tiiviisti mukana Tulevaisuusvuoropuhelun menetelmän kehittämisessä. 

Kuva: Studio Arkadia.

Laura Sarparannan kuva
 

Oppimisen starttipaketti työyhteisöille 13.6.2023 kello 9–10.30

TYÖ2030 ohjelmassa kehitetty Oppimisen starttipaketti on kätevä ja konkreettinen työkalu, jonka avulla on helppo ottaa ensimmäisiä askeleita kohti oppivaa työpaikkaa. Starttipaketin inspiroivat kysymykset sekä työpohja palvelee oppimiseen liittyvien keskustelujen ohjaamisessa niin tiimin viikkopalavereissa kuin yksikön kehittämispäivissä.                     

Webinaarissa perehdymme Mukamas Learning Designin Maija Kotamäen johdattamana Oppimisen starttipakettiin sekä käymme läpi, millä eri tavoilla sitä voi soveltaa omassa työyhteisössä. 

Maija Kotamäki Mukamas Learning Designista on oppimismuotoilun valmentajana ja fasilitaattori, joka auttaa organisaatioita rakentamaan ketterää oppimisen kulttuuria. Maija on ollut mukana luomassa TYÖ2030 ohjelmassa kehitettyä Oppimisen starttipakettia.

Ilmoittaudu mukaan tästä 11.6.2023 mennessä.

Maija Kotmaäen kuva