Hämeenlinnan kaupungissa digitalisaatiota pyritään hyödyntämään kaikin mahdollisin keinoin. Digipalveluilla vastataan kuntalaisten kasvaviin tarpeisiin, ja kaupungin henkilöstöä kannustetaan kokeiluihin ja kehittämiseen. Asiakas- ja työntekijäymmärrys ovat digikehittämisen keskiössä. Hämeenlinnassa on mm. rekrytoitu testiperheitä visioimaan tulevaisuuden digitaalista Hämeenlinnaa. Kaupunkiorganisaation sisällä henkilöstön ideoita kerätään aina auki olevalla sähköisellä kyselylomakkeella sekä VAU - vaikuta, auta ja uudista -sivuston avulla. Lue lisää täältä

 

 

5
Digiä kuntatyössä TOP15 (2022)