Ihmisen kädet tietokoneen näppäimistöllä
Tärkeissä töissä-logo

Webinaarit 2024

Kevään 2024 webinaarit

Kevään webinaarisarjassa on teemoina mm. systeemisyys ja vastuullisuus. Lue lisää sivulta. 

Webinaareja ei tallenneta. Saat linkin sähköpostiisi noin päivä ennen webinaaria.

21.3.2024 kello 9–10.30 Työpaikat ilmastotoimijoina,  Heli Clottes Heikkilä Työterveyslaitos ja Anna Korpikoski Julkisten ja hyvinvointialojen liitto.
27.3.2024 kello 9–10 Vastuullisuus ja kestävä kehitys Varsinais-Suomen hyvinvointialueella, Riikka Teuri Varsinais-Suomen hyvinvointialue.
9.4.2024 8.45-10.00 Systeemisen ajattelun soveltaminen- tunnista haasteiden luonne, Jukka-Pekka Heikkilä Metanoiainstituutti.

Menneet webinaarit: 

13.2.2024 kello 9–10 Ekosysteemiajattelu ja yhteiskehittäminen, Krista Keränen Vision Factory Oy.
21.2.2024 kello 9–10 Askel systeemisen ajattelun ammattilaiseksi, Jukka-Pekka Heikkilä Metanoiainstituutti.

Webinaarit on tarkoitettu kunnissa ja hyvinvointialueilla työskenteleville.

Työpaikat ilmastotoimijoina 21.3.2024 kello 910.30

Miksi ilmastotoimijuuden kehittäminen työelämässä on tärkeää ja mitä työpaikkojen ilmastotoimijuus tarkoittaa? Miten kestävää työelämää voidaan edistää osallisuuden keinoin? Webinaarissa tutustut Työterveyslaitoksen ja kumppaneiden Työpaikat ilmastotoimijoina, yhteiskehittäen kestäviin ratkaisuihin – TILKE -hankkeeseen ja sen käytännön toimiin työpaikoilla. Webinaarissa kuullaan myös kommenttipuheenvuoro siitä, miten ilmastonmuutos näkyy JHL:n ammattialoilla ja miten TILKE-hanke kytkeytyy liiton toimintaan. 

Heli Clottes-Heikkilä


Asiantuntijana toimii Työterveyslaitoksen projektipäällikkö Heli Clottes Heikkilä ja kommenttipuheenvuoron pitää erityisasiantuntija Anna Korpikoski Julkisten ja hyvinvointialojen liitosta.

Heli toimii Työterveyslaitoksella vanhempana asiantuntijana. Hän on työn muutoksen tutkija ja työn kehittäjä, joka auttaa työyhteisöjä oppimaan yhdessä sekä ideoimaan uusia toimintatapoja. Parhaillaan Heli työskentelee projektipäällikkönä TILKE-hankkeessa, jossa tutkitaan työpaikkojen ilmastotoimijuutta ja kehitellään mallia, joka auttaa työyhteisöjä paikallisten ilmastotekojen suunnittelussa ja toteutuksessa

 

Anna Korpikoski toimii erityisasiantuntijana Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:ssä, vastuullaan ilmastotematiikka sekä laajoja muutostrendejä käsittelevien selvitysten koordinointi. JHL on yksi TILKE-hankkeen rahoittajista ja hankkeessa on mukana työyhteisöjä liiton edustamilta aloilta.

Webinaari on tarkoitettu kunta-alalla ja hyvinvointialueilla työskenteleville.

Ilmoittautuminen 18.3.2024 mennessä tästä linkistä. Webinaaria ei tallenneta. Lähetämme tilaisuuden osallistumislinkin sähköpostilla viimeistään webinaaria edeltävänä päivänä.

 

Vastuullisuus ja kestävä kehitys Varsinais-Suomen hyvinvointialueella 27.3.2024 kello 910  

Webinaarissa avataan, mitä vastuullisuus tarkoittaa Varsinais-Suomen hyvinvointialueella ja miten vastuullisuutta ja kestävää kehitystä käytännössä edistetään. Millä tavalla yksiköt, esihenkilöt ja koko henkilöstö saadaan mukaan ja toimimaan periaatteiden mukaisesti? Webinaarissa kuullaan myös käytännön esimerkkejä eri yksiköistä. Lopuksi saadaan vinkkejä, miten jokainen voisi itse edistää omassa työssä ja työyhteisössä vastuullisuutta ja kestävää kehitystä. 

Riikka Teuri

Puhujana webinaarissa on kestävän kehityksen johtava asiantuntija Riikka Teuri Varsinais-Suomen hyvinvointialueelta.

Kestävän kehityksen asiantuntija Riikka Teuri Sairaanhoitaja, TtM aloitti Varhassa syksyllä 2023. Hän on aiemmin toiminut ammattikorkeakoululla erilaisissa opetus- ja hanketehtävissä, joissa hän pääsi kehittämään sote-alan kestävää kehitystä ja vastuullisuutta monipuolisesti. Asiantuntijana työhön kuuluu Varhan strategian mukaisen kestävän kehityksen ja vastuullisen toiminnan toimeenpano, kehittämisprojektien valmistelu sekä kestävän kehityksen raportointi. Työn alla on Varhan uusi kestävän kehityksen ohjelma, jonka tavoitteena on tunnistaa Varhan mahdollisuudet edistää ekologista, sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä ja pienentää ilmastonmuutosta kiihdyttäviä päästöjä.

Webinaari on tarkoitettu kunta-alalla ja hyvinvointialueilla työskenteleville.

Ilmoittautuminen 25.3.2024 mennessä tästä linkistä. Webinaaria ei tallenneta. Lähetämme tilaisuuden osallistumislinkin sähköpostilla viimeistään webinaaria edeltävänä päivänä.
 
Webinaaria ei tallenneta.

Systeemisen ajattelun soveltaminen- tunnista haasteiden luonne 9.4.2024 kello 8.45-10.00

Systeeminen ajattelu on viitekehys, jonka avulla voi edistää ja ymmärtää, miten yhdessä kehittymistä tapahtuu eri toimijoiden kesken muuttuvassa maailmassa. Webinaari kertaa lyhyesti systeemiseen ajattelun peruskäsitteitä. Lisäksi luodaan katsaus työvälineisiin, joiden avulla on hyödyllistä tutkia työssä kohdattujen ongelmien ja haasteiden laatua. 

Tavoitteena on luoda yhteinen käsitys kohdatusta ongelmasta,  jotta löydetään ongelmaan sopivat työtavat. Systeeminen ajattelu on erityisen hyödyllistä kohdattaessa muuttuvia ja monitulkintaisia haasteita, joihin ei ole lopullisesti ratkaisua ja joiden ratkaisemiksi tarvitaan jatkuvaa oppivaa kehittämistä.

Jukka-Pekka Heikkilä

Webinaarin vetäjänä toimii psykologi Jukka-Pekka Heikkilä Metanoiainstituutista. Hänellä on vankka kokemus systeemisen ajattelun soveltajana ja organisaatiokonsulttina. Jukka-Pekka on suorittanut Masters tutkinnon systeemisestä työotteesta (University of Bedfordshire, UK) ja toiminut yhteistyössä kompleksisten systeemien kehittämiseen liittyen HSD Instituutin, TAOS Instituutin sekä Cabrera Lab:n (Cornell University, USA) kanssa. Lisäksi hän on toiminut konsultointityön ohella organisaatioiden kehittämisen tutkijana (VTT ja TTL).

Webinaari on tarkoitettu kunta-alalla ja hyvinvointialueilla työskenteleville.

Ilmoittautuminen 5.4.2024 mennessä tästä linkistä.  Webinaaria ei tallenneta. Lähetämme tilaisuuden osallistumislinkin sähköpostilla viimeistään webinaaria edeltävänä päivänä.