Anna-Mari Jaanu
#blogi - 19.01.2024

Tänä keväänä sukellamme ilmiöihin ja tarjoamme työkaluja niiden ymmärtämiseen

Elämme maailmassa, joka on täynnä monimutkaisia ja toisiinsa kietoutuneita ongelmia. Kun vastassamme on kompleksisia haasteita, eivät yksinkertaiset ratkaisut enää riitä. Esimerkiksi ilmastonmuutos tai terveydenhuollon ongelmat ovat asioita, joiden ratkaiseminen vaatii syvällistä ymmärrystä, vuorovaikutusta eri tahojen kesken ja kokonaisuuksien hahmottamista.  

Sama pätee työelämän haasteisiin. Siksi keskitymmekin tänä vuonna Tärkeissä töissä -kokonaisuudessa pohtimaan asioita ilmiölähtöisesti kolmen teeman kautta: ilmastonmuutos ja kestävä kehitys, tekoäly sekä osaavan työvoiman saatavuus ja nuoret. Tavoitteenamme onkin tarjota kunta-alalla ja hyvinvointialueilla työskenteleville mahdollisuus pureutua näihin ilmiöihin yhdessä meidän kanssamme ja kenties jopa löytää uusia ideoita ja ratkaisuehdotuksiakin haasteiden ratkomiseksi. 

Haluamme käsitellä teemoja monipuolisesti eri näkökulmista, esimerkiksi webinaarien ja asiantuntijablogien avulla. Lisäksi haluamme hahmottaa ja käsitellä ilmiöitä keskustelujen, verkostotilaisuuksien ja vuoropuhelujen kautta.  

Ilmiölähtöinen tarkastelu ja systeeminen ymmärrys apunamme   

Siiloutuneen ajattelun sijaan ilmiölähtöisyys tarkoittaa sitä, että asioita hahmotetaan osana laajempaa kokonaisuutta sen sijaan, että ilmiöitä tarkasteltaisiin erillisinä tai yksittäisinä osina vain tietystä näkökulmasta. lImiölähtöisyys haastaa myös asiantuntijan, sillä häneltä vaaditaan halua oppia ja ymmärtää asioita laajasti. Yhteistä ymmärrystä täytyy rakentaa vuorovaikutuksessa muiden kanssa.  

Ilmiölähtöisyyteen liittyy systeeminen ymmärrys, joka auttaa meitä hahmottamaan ja analysoimaan monimutkaisia järjestelmiä. Systeeminen ajattelu ohjaa pohtimaan esimerkiksi sitä, kuinka muutokset yhdessä osassa voivat vaikuttaa koko järjestelmään.  

Webinaareja ja tilaisuuksia systeemisyydestä, kestävä kehityksestä ja tekoälystä  

Aloitammekin kevään webinaarisarjan avaamalla systeemisyyttä ja systeemistä ajattelua kahdessa webinaarissa alan huippuasiantuntijoiden kanssa. Systeemisyyttä käsitellään lisäksi kehittäjäverkostossamme toukokuussa. Myöhemmin keväällä tarkastelemme myös vastuullisuutta kehittämistyössä sekä kestävää kehitystä. 

Loppukeväästä tarjoamme työpajakokonaisuutta tekoälyn hyödyntämisestä, lisäksi kevään sekä syksyn aikana on tulossa tekoälyyn liittyvä tulevaisuusvuoropuhelu yhdessä TYÖ2030 -ohjelman kanssa.  

Julkisen sektorin merkitykseen ja houkuttelevuuteen liittyen suunnitteilla on jatkaa kampanjointia julkisen työn arvosta. Lisäksi perustamme kunta-alan nuorten verkoston, jossa käsitellään alan houkuttelevuuden parantamista nuorten näkökulmasta. Teemaa jatketaan tulevaisuusvuoropuhelulla yhteistyössä TYÖ2030 -ohjelman kanssa. 

Mitä kaikkea muuta ilmiöihin liittyvää vielä tuleekaan, on osittain avoinna. Uusia ideoita ja avauksia syntyy varmasti lisää matkan varrella. Kannattaa siis seurata nettisivujamme ja somekanaviamme, lukea uutiskirjettämme sekä osallistua ilmiöistä käytävään keskusteluun esimerkiksi webinaareissa, tilaisuuksissa ja somekanavissa. Toivomme tietysti myös, että osallistut jo avoinna oleviin webinaareihimme! Olethan siis mukana myös tänä vuonna? 

Anna-Mari Jaanu, työelämän kehittämisen asiantuntija, Tärkeissä töissä

<   takaisin