#uutinen - 06.03.2024

Jonna Voima: Tehdään otsikoita onnistumisista

Ammattiliitto Jytyn puheenjohtajan Jonna Voiman mielestä etenkin kuntatyö kaipaa uudelleenbrändäystä. ”Se ei ole merkityksetöntä hallinnon pyörittämistä, vaan keskeistä, ennaltaehkäisevää ja poikkeuksellisen tärkeää työtä”, Voima kirjoittaa.

Jonna Voima Jyty

 

Moni Jytyn jäsenistä tekee töitä, jotka eivät välttämättä näy ulospäin niin kauan, kuin ne tulevat tehdyksi. Kun asiat sujuvat, sitä ei huomata. Kun asiat eivät suju, seuraa kaaos.

Kunnissa ja hyvinvointialueilla tehdään paljon sellaista työtä, joka ei juuri koskaan nouse otsikoihin: sihteerityö, talous-, hallinto- ja ICT-tehtävät tai vaikkapa maatalouslomitus. Näistä ei juuri kirjoitella sankaritarinoita eikä pohdita, riittääkö henkilöstö tai maksetaanko tehtävästä oikeantasoista palkkaa. Korkeintaan saamme lukea vähentämistarpeista tai hallinnosta säästökohteena. Toki silloin otsikot ovat isoja, kun jokin osa-alue sakkaa – esimerkiksi palkanlaskenta ohjelmisto-ongelmien takia.

Tuoreen jäsenkyselymme mukaan kuntien työntekijät arvostavat itse omaa työtään, ja suurin osa kokee saavansa arvostusta omassa työyhteisössään. Sen sijaan yhteiskunnan taholta tuleva arvostus nähdään puutteellisena.

Arvostuksen lisääminen on tärkeää. Arvostetuksi tulemisen tunteeseen vaikuttaa moni tekijä. Palkan lisäksi johtamisella – näkyväksi tekemisellä, kuuntelemisella, roolien vahvistamisella, tavoitteiden asettamisella sekä palautteen ja vaikutusmahdollisuuksien antamisella – on iso merkitys.

Yhtenä Jytyn keskeisenä viestinä on työnjako. Julkisia palveluita tuotetaan moniammatillisessa palveluketjussa. Jokaista tarvitaan. Kun tehtävät on jaettu järkevällä tavalla, voi jokainen ammattilainen keskittyä juuri siihen työhön, mitä parhaiten osaa. Tällöin työ sujuu tehokkaasti ja mielekkäästi ja työhyvinvointikin kasvaa. Kunnat ja hyvinvointialueet joutuvat kilpailemaan vähenevästä työvoimasta, ja myönteinen työnantajakuva on hyvä kilpailuvaltti.  

Etenkin kuntatyö kaipaa uudelleenbrändäystä. Se ei ole merkityksetöntä hallinnon pyörittämistä, vaan keskeistä, ennaltaehkäisevää ja poikkeuksellisen tärkeää työtä. Kuntien työntekijät luovat kuntalaisille hyvän elämän edellytykset.

Tämänhetkinen työmarkkinapuhe asettaa työnantajia ja työntekijöitä hyvin vahvasti vastakkain. Vierastan kovasti tätä ajatusta. Työnantajan ja työntekijän edut eivät ole keskenään ristiriidassa, ja uskon, että työelämää voidaan aidosti kehittää vain, jos tämä ymmärretään.

Jytyssä tavoitteemme on saada mediassa läpi myös positiivisia uutisia. Se ei ole kovin helppoa, sillä jostain syystä huonot uutiset kiinnostavat meitä ihmisiä paljon enemmän. Kuntien ja hyvinvointialueiden työntekijät ansaitsisivat kuitenkin näkyä hyvässäkin valossa. Olisiko onnistumisista mahdollista saada otsikoita?

Tämänhetkinen työmarkkinapuhe asettaa työnantajia ja työntekijöitä hyvin vahvasti vastakkain. Vierastan kovasti tätä ajatusta. Työnantajan ja työntekijän edut eivät ole keskenään ristiriidassa, ja uskon, että työelämää voidaan aidosti kehittää vain, jos tämä ymmärretään.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n kanssa olemme samalla polulla. Työelämän kehittäminen on meille yhteinen asia, ja yhteistyö sen tiimoilta sujuu hyvin. Yhteinen tavoitteemme on, että kunnat ja hyvinvointialueet pystyvät tarjoamaan hyviä ja laadukkaita julkisia palveluja. Tämä ei toteudu ilman hyvinvoivia työntekijöitä.

Meistä ihan jokainen tarvitsee elämänsä aikana julkisia palveluita. Ne mahdollistavat työnteon, oppimisen, terveyden, rakentamisen, liikkumisen, ruoantuotannon ja henkilökohtaisen kehittymisen. Kaiken sen, mikä tekee Suomesta Suomen ja hyvän paikan elää. Siksi on olennaista, että palveluita on tuottamassa ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö. Missä elämä ja arki, siellä julkinen työ.

Jonna Voima, puheenjohtaja, Ammattiliitto Jyty

Teksti: Jonna Voima
Kuva: Aleksi Poutanen

Tämä on kolmas osa juttusarjaa, jossa haastattelemme KT:n ja pääsopijajärjestöjen johtajia työelämän kehittämisestä. Ensimmäisessä osassa ääneen pääsi KT:n toimitusjohtaja Markku Jalonen. Toisessa osassa vuorossa oli Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen. Seuraavassa osassa SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola kertoo ajatuksiaan työelämän kehittämisestä. 

<   takaisin