#uutinen - 21.11.2019

Vuoden 2019 Kunteko-gaalassa palkitut

 

Ihmeiden tekijät

Ihmeiden tekijöinä palkitaan kuntia, jotka ovat ennakkoluulottomasti, henkilöstölähtöisesti ja tuloksellisesti kehittäneet toimintaansa ja tuoneet kehittämistyötään aktiivisesti esille.

Asikkalan kunta
Hausjärven kunta
Varkauden kaupunki
Kontiolahden kunta
Jämsän kaupunki
Limingan kunta

Oman työn sankarit

Oman työn sankarit -sarjassa palkitaan kymmenen yksittäistä työntekijää, jotka ovat innokkaasti ja esimerkillisesti kehittäneet omaa ja työyhteisönsä työtä.

Riikka Koskimies, lastentarhanopettaja, Haminan kaupunki
Riikka Kähkönen, hyvinvointiaktivaattori ja viestijä, Kuhmon kaupunki 
Maarit Ojala, koulutussuunnittelija, Järvenpään Opisto
Kristiina Borgenström, palvelualueen esimies, Hollolan kunta/ruoka- ja siivouspalvelut 
Tiina Hankala, palveluohjaaja, Ikaalisten kaupunki/vanhusten kotihoito
Maarit Malmberg, rehtori, Huittisten kaupunki
Hanna Nikander, museopalveluiden päällikkö, Järvenpään kaupunki
Teemu Haapala, elinkeinopäällikkö, Limingan kunta
Virpi Launonen, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, Mikkelin kaupunki
Anni Lampinen, viestintäsihteeri, Polvijärven kunta

Innostava teot

Ympäristöteko

Jäte vähemmäksi - materiaalit kiertoon Lempäälän varhaiskasvatuksessa
Lempäälän kunta, varhaiskasvatus
”Moniulotteista kehittämistä, joka vastaa ajankohtaisiin ympäristöhaasteisiin. Teko koskettaa laajasti koko kuntaa, tarjoaa uudenlaisia työn tekemisen tapoja sekä samalla kasvattaa lasten ympäristötietoisuutta.”
Koko teko: Katso teko

Teknologiateko

Tekoäly apuna: Kunta-Kati vastaa kuntalaisten kysymyksiin vuorokauden ympäri 
Riihimäen kaupunki
”Ensimmäinen laatuaan. Riihimäki on ensimmäisenä kuntana hyödyntänyt tekoälyä asiakaspalvelussa ja vielä onnistuneella tavalla.”
Koko teko: Katso teko

Yhdenvertaisuusteko

Vammaisten työvalmennus: palkkatöitä vammaisille 
Vantaan kaupunki, työvalmennustoiminnat ja työvalmennus Virtaamo
”Vantaa on tehnyt monen vuoden ajan työtä vammaisten yhdenvertaisuuden edistämiseksi työelämässä. Pitkäjänteisellä työllään se on onnistunut nostamaan vammaisten työllisyysasteen maan korkeimmaksi.”
Koko teko: Katso teko

Viestintäteko

#ilmiöntekijät-kampanjassa tuodaan esille kunnassa tehtävää työtä 
Nurmijärvi, viestintä- ja markkinointipalvelut
”Kampanjassa on yhdistetty rekrytointiviestintä, työnantajakuvan kohottaminen sekä hyvän työn ja työntekijöiden esille nostaminen. Viestintäteko on vaikuttanut positiivisesti kunnan sisällä ja ulkopuolella.”
Koko teko: Katso teko

Opetus ja kasvatus

Lukemaan -hanke kasvattaa lasten lukuintoa
Hyvinkään kaupunki, varhaiskasvatus
”Hanke on kasvattanut lukemisen arvostusta ja siinä on hyödynnetty teknologiaa kiinnostavalla tavalla sekä lisätty maahanmuuttajataustaisten lasten osallisuutta.”
Koko teko: Katso teko

Hyvinvoinnin vuosikello - sosiaalinen vahvistaminen kouluissa
Rovaniemen kaupunki, koulutuspalvelut
”Toimintamallilla on lisätty nuorten osallisuutta, elämänhallintaan liittyvien taitojen vahvistamista sekä koko yhteisön hyvinvointia. Hyvän mielen oppitunnit tarjoavat myös opettajille uudenlaisia työskentelytapoja.”
Koko teko: Katso teko7

Lukio-opetuksen videointi
Kuopion kaupunki, lukiokoulutusyksikkö
”Kehittämistyössä yhdistyy teknologian ja opetuksen saumaton yhteistyö, jolla on parannettu opetuksen saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta.”
Koko teko: Katso teko

Sosiaali ja terveysala

Mallu menee kylille - liikkuva terveyspalvelu
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
”Teossa yhdistyy erilainen työskentelytapa sekä palvelujen kehittäminen asiakasystävälliseksi. Teko vähentää eriarvoisuutta, kun myös haja-asutuksen asukkaat pääsevät helposti palvelujen pariin.”
Koko teko: Katso teko

Kokonaisvaltaisella muutoksella varhaista tukea lapsiperheille
Varkauden kaupunki, perhepalvelut 
”Kehittämistyössä näkyy hienosti tuloksellinen ennaltaehkäisevä työ sekä palvelujen muotoilu tarpeita vastaaviksi. Laaja-alaisesti kehitetty monenlaisia toimenpiteitä lapsiperheiden palvelujen parantamiseksi.”
Koko teko: Katso teko

Kaikille kuntalaisille avoin Tsemppi Cafe mielenterveysasioiden tiedonsaantiin
Lempäälän kunta, psykiatrian yksikkö
”Psykiatrisen yksikön jalkautuminen kuntalaisten pariin tarjoaa uusia työn tekemisen tapoja. Ennaltaehkäisevää työtä, joka tarjoaa matalalla kynnyksellä tietoa mielenterveysasioista.”
Koko teko: Katso teko

Jatkuva työyhteisöjen kehittäminen vanhus - ja kehitysvammayksiköissä
Kolarin kunta, vammaisten ja ikääntyneiden palvelut 
”Hienoa yhteistyötä yli yksikkörajojen ja innostusta jatkuvaan kehittämiseen. Pitkäjänteistä palvelujen, työn ja vuorovaikutuksen kehittämistä, joilla on lisätty osallisuutta.”
Koko teko: Katso teko

Kulttuuri ja vapaa-aika

Tiedonhaun pelillistäminen murhamysteerillä
Limingan kunta, Limingan kunnankirjasto
”Työstä kumpuavasta haasteesta lähtenyt innovatiivinen kehittämistyö, jolla on tehty tiedonhaun ja kirjastokäytön opettamisesta oppilaille kiinnostavaa.”
Koko teko: Katso teko

Limingan Virtapiiri aktivoi nuoria
Limingan kunta, sivistys- ja hyvinvointipalvelut
”Kehittämistyötä, jossa yhdistyy yhteistyö yli yksikkörajojen ja kattavien palvelujen tarjoaminen elämänhallintaa tarvitseville nuorille. Ennaltaehkäisee nuorten syrjäytymistä monipuolisesti.”
Koko teko: Katso teko

Digijumppaa tupajumeille
Sisä-Savon kansalaisopisto, Suonenjoki
”Digijumpassa on kehitetty digitalisaation avulla syrjäseudulla asuville vanhuksille osallistavaa, toimintakykyä parantavaa toimintaa sekä kehitetty kansalaisopiston työtä.”
Koko teko: Katso teko

LAKU-lähete, lasten ja nuorten kulttuurilähete
Lastenkulttuurikeskus Verso, Soisalo-opisto, Varkaus
”Työssä on hienosti yhdistetty kulttuurisen osallisuuden huomioiminen sekä hyvinvoinnin lisääminen lapsiperheissä. Työ ennaltaehkäisee sosiaalisia ongelmia sekä lisää moniammatillista vuoropuhelua.”
Koko teko: Katso teko

Tekninen toimi 

Runsor Express - uusi työmatkalinja suunniteltiin yhdessä käyttäjien kanssa
Vaasan kaupunki, Kuntatekniikka
”Esimerkillistä kokeilukulttuuria. Työmatkalaisten tarpeesta lähtenyt kehittämistyö, jossa myös käyttäjät itse ovat olleet mukana suunnittelemassa mahdollisimman toimivaa bussilinjaa vaihtoehdoksi yksityisautoilulle.”
Koko teko: Katso teko0

Osallistavaa suunnittelua nuorille
Limingan kunta, Tekniset palvelut
”Nuoret on otettu hienosti mukaan puistoalueen suunnitteluun ilkivallan vähentämiseksi sekä osallisuuden lisäämiseksi. Työ on tarjonnut myös työntekijöille uudenlaista yhteistyötä ja työn tekemisen tapoja.”
Koko teko: Katso teko

Ruoka- ja siivouspalvelut

Sisäisen toiminnan laadun seuranta ruoka- ja puhtauspalveluissa
Mikkelin kaupunki, ruoka- ja puhtauspalvelut
”Kehittämisellä on saatu aikaiseksi iso muutos työskentelytavoissa, mikä on myös vaikuttanut palveluiden laatuun. Työtapoja yhtenäistämällä on myös parannettu henkilöstön yhdenvertaista kohtelua.”
Koko teko: Katso teko

Toiminnallinen ruokakasvatus varhaiskasvatuksessa
Lempäälän kunta, ruokapalvelu
”Työn lomassa havaitusta ongelmasta liikkeelle lähtenyt kehittämistyö. Tuonut uudenlaisia työn tekemisen tapoja ja kannustanut lapsia monipuolistamaan ruokatottumuksia kestävän elämäntavan mukaiseksi.”
Koko teko: Katso teko

Ravitsemustiedon ja -taidon lisääminen kouluissa
Asikkalan kunta, ruokapalvelut
”Makuraadeilla ruokapalvelut on tuonut nuorten keskuuteen ravitsemustietämystä sekä osallistanut nuoria kouluruokailun suunnittelussa. Myös työntekijät päässeet tekemään työtään monipuolisesti.”
Koko teko: Katso teko

Koskee koko kuntaa

Palkintokaapin avulla henkilöstö jakaa toisilleen positiivista palautetta
Joensuun kaupunki
”Uudenlainen, innostava palkitsemismenetelmä henkilöstölle. Kannustaa henkilöstöä kiittämään ja palkitsemaan toisiaan, ja lisää täten positiivista ilmapiiriä ja yhteishenkeä.”
Koko teko: Katso teko

ILOA Lempäälä - työhyvinvointiohjelma
Lempäälän kunta
”Työhyvinvointiohjelma, jossa konkreettisesti panostettu työhyvinvoinnin eteenpäin viemiseen. Kannustaa kokeiluihin, yhteisöllisyyteen ja aktiivisuuteen innostavasti.”
Koko teko: Katso teko

Wiksut - Kehittäjämessut
Varkauden kaupunki
”Hieno tapa tuoda esille kunnassa tapahtuva kehittämistyö myös päättäjille, muille esimiehille ja yhteistyötahoille. Kannustaa varmasti myös kehittämistyön jatkamiseen, kun työ on konkreettisesti esillä.”
Koko teko: Katso teko

Lapsiystävällinen kunta - lapsen oikeudet osana kehittämistyötä
Tammelan kunta
”Aidosti lapsia osallistavaa kehittämistyötä, joka ulottuu koko kuntaan. Kehittämisessä on myös huomioitu kunnan vetovoimaisuuden lisääminen, syrjäytymisen ehkäiseminen ja palvelujen laadun parantaminen.”
Koko teko: Katso teko

Ideasta toimintaan – Ideoiva ja kokeileva Enontekiön kunta
Enontekiön kunta
”Laajamittainen kehittämistyö, jolla on lisätty kuntalaisten ja työntekijöiden osallisuutta ja muutettu toimintakulttuuria ideoivammaksi ja kokeilevammaksi.”
Koko teko: Katso teko

Lisätietoja: 
Anna-Mari Jaanu, ohjelmapäällikkö, puh. +358 50 572 4620, anna-mari.jaanut@kt.fi

 

<   takaisin