14.10.2019
Hämeenkyrön kunta, F. E. Sillanpään lukio, Hämeenkyrö

FES liikkuu – liikettä koulupäivään

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Liikunnan tärkeydestä ja erityisesti istumisen vaaroista puhutaan paljon. Esimerkiksi lukiolaiset oppivat viimeistään terveystiedon ensimmäisellä kurssilla, että seitsemän tuntia istumista päivässä on terveysriski myös sille, joka muuten olisikin fyysisesti aktiivinen päivän aikana. Samaan aikaan heitä saatetaan kuitenkin istuttaa jo yksistään koulupäivän aikana pahimmillaan viisi tuntia. Tätä istumisen vaarallista kierrettä olemme lähteneet katkaisemaan uuden hankkeen voimin.

FES liikkuu –hankkeen tavoitteena on juurruttaa liike osaksi F. E. Sillanpään lukion eli Fessin arkea. Oleellista on saada opiskelijat ja opettajat asennoitumaan myönteisesti kaikkea liikunnallista toimintaa kohtaan. Tärkeä osa hanketta on myös yhteisöllisyyden tunteen lisääminen yhteisten aktiviteettien kautta. Hanke nivoutuu luontevasti yhteen lukiomme hyvinvointipainotuksen kanssa. FES liikkuu –hanke sai aluehallintovirastolta veikkausvoittorahoista myönnettyä Liikkuva opiskelu –valtionavustusta lukuvuodelle 2019-2020. Hanketta koordinoivat lukion hyvinvointivastaavina toimivat opettajat Iina Salminen ja Tanja Silvius.
Ratkaisu
Koulupäivän aikaisen fyysisen aktiivisuuden lisäämistä tavoitellaan neljän pääasiallisen keinon kautta:

1) Oppimisympäristön kehittäminen lukion tiloja ja välineitä uudistamalla. Luokkatilojen parantuneen av-varustelun myötä nykyinen kielistudiomme on jäämässä tarpeettomaksi. Kielistudion tilalle tehdään täysin uusi, opiskelijaystävällinen, moderni opiskelutila, jossa erityistä huomiota kiinnitetään valaistuksen ja ergonomian suunnitteluun. Samalla myös tavallisten luokkien yhteiskäyttöön hankitaan esimerkiksi jumppapalloja ja satulatuoleja.

2) Liikuntatutor-toiminnan käynnistäminen. Opiskelijat itse ovat parhaita aktivoimaan ikäisiään, joten liikuntatutoreiksi haluavat pääsevät ideoimaan ja toteuttamaan koulupäivän aikaisen liikkeen lisäystä. Tutorit voivat esimerkiksi suunnitella ja toteuttaa pitkin vuotta koko lukion liikunnallisia aamunavauksia ja luokkien välisiä liikuntahaasteita sekä osallistua koko lukion yhteisten ulkoilu- ja liikuntapäivien suunnitteluun. Tutoreilla on käytössään palkintokassa, jota käytetään kannustamaan lukiolaisia osallistumaan järjestettyihin haasteisiin ja kampanjoihin aktiivisesti. Liikuntatutor-ryhmällä on yhteistyökumppaninaan opiskelijakunnan hallitus. Mikäli liikuntatutor-toiminnasta kiinnostuneita ei ole riittävästi, voidaan heille suunniteltu toimenkuva ottaa osaksi opiskelijakunnan hallituksen ja lukion hyvinvointivastaavien toimintaa.

3) Opettajia täydennyskoulutetaan pitkien oppituntien aikaisten istumisjaksojen katkaisemiseksi. Opettajien koulutuksella tavoitellaan pitkäjänteistä muutosta toimintakulttuurissa. Tärkeää on painottaa, ettei kaikkea toimintaa tarvitse muuttaa radikaalisti ja kertaheitolla, vaan tavoitteena on pyrkiä pienin askelin ja kokeilemalla kohti liiallisen istumisen välttämistä.

4) Lukiossa järjestetään yhteisiä fyysistä aktiivisuutta lisääviä tapahtumia. Suurempaa panostusta vaativien tapahtumien, kuten ulkoilupäivän ja liikuntailtapäivien, ohella tavoitteena on järjestää yhteistyössä lukion terveydenhoitajan ja kuraattorin kanssa yhteisiä hyvinvointituokioita sekä lyhyitä tietoiskuja ergonomiasta, liikunnasta sekä niiden hyödyistä oppimiselle ja työskentelylle. Nämä ovat luonnollista jatkumoa lukiossamme jo toteutetuille yhteisille rentoutus- ja taukojumppahetkille.
Tulokset
Viime lukuvuonna järjestetyistä lukion hyvinvointi- ja liikuntatapahtumista tehtyjen kyselyiden ja palautteiden yhteenvedot ovat olleet myönteisiä ja kannustaneet vastaavanlaisen toiminnan jatkamiseen, mikä antaa pontta uudelle liikumishankkeelle. Opiskelijoiden ja opettajien mielipiteitä lukuvuoden toiminnasta kartutetaan kyselyillä myös hankkeen aikana. Lisäksi kyselyissä pyydetään ehdotuksia liikuntatapahtumista ja -iltapäivistä sekä lukion toimintakulttuurin muutoksista liikkeen lisäämisen näkökulmasta.

Hanke kestää lukuvuoden 2019-2020, jonka jälkeen sen onnistumista arvioidaan eri tapahtumien ja tempausten osallistumisaktiivisuuden sekä kyselyissä ja muissa yhteyksissä saadun palautteen perusteella. Vaikka itse hanke on vain lukuvuoden mittainen, aiotaan Fessissä jatkaa yksilön ja yhteisön hyvinvoinnin lisäämistä hankkeen viitoittamalla tiellä.

Yhteyshenkilöt

Iina Salminen
iina.salminen(ät)hameenkyro.fi


Iina Salminen
iina.salminen(ät)hameenkyro.fi
opettaja, hyvinvointivastaava
F. E. Sillanpään lukio

Tanja Silvius
tanja.silvius(ät)hameenkyro.fi
opettaja, hyvinvointivastaava
F. E. Sillanpään lukio
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta