16.10.2019
Oulunkaaren kuntayhtymä, Ii

Asiakkaiden osallisuuden toteutuminen palveluiden kehittämisessä

Yhteistyössä: Pudasjärvi, Simo, Utajärvi, Vaala, Ii
Valmis

Tarve ja tavoitteet
Oulunkaarella kehittäminen kuuluu kaikille. Lähdettiin miettimään, miten vammaispalvelun erityisryhmien asiakkaiden ääni saataisi paremmin kuulumaan ja mukaan eri vammaispalvelun toimintojen kehittämiseen.

Tavoitteena on sosiaali- ja vammaispalveluiden optimaalisten palveluprosessien:
- Asiakaslähtöisyyden- ja osallisuuden varmistaminen sosiaali- ja vammaispalveluissa erityisryhmien osalta.
- Eri palvelujen kehittämisen, suunnittelun ja tuottamisen osalta integraatiohyötyjen varmistaminen sekä (eri palvelukokonaisuuksien ja prosessien välillä ja osana)
- Erityisryhmien tehokkuuden, vaikuttavuuden ja resurssien suunnittelu ja kehittäminen Oulunkaaren alueella alueen eri osat (niiden erityispiirteet ja olemassa olevat infrastruktuuri, yksityinen ja kolmas sektori ym.) ja asukkaiden palvelutarpeet huomioon ottaen.
- Tavoitteena on alueen asukaskohtaisten sosiaali- ja vammaispalvelun nettokasvun puolittaminen pysyvästi palvelujen taso (=laatu ja määrä suhteessa tarpeeseen) turvaten.

VISIO:
Mielekästä täyttä elämää
Mielekäs elämä
Mielekäs elämä syntyy yhdessä
- Asukkaiden omat voimavarat, vastuun ottaminen omasta hyvinvoinnista, palveluiden avulla tuki pärjäämiselle, turvallinen arki kotona tai asumispalveluissa, usko ihmisen omiin kykyihin
- Palvelut saadaan joustavasti, nopeasti, ajasta riippumatta, kotona asumispalveluissa ja arjessa, kohdennetusti, itsepalvelulla, sähköiset palvelut
- Asiakkaan oma osallisuus palveluissa
- Rohkeasti ajassa uudistuva

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT:

IHMINEN
- Vastuun ottoa ja osallisuutta
- Mielekästä elämää kotona ja toiminnoissa
- Tukea ja apua tarvittaessa sujuvasti

TALOUS
- Asukaskohtaisten sosiaali- ja vammaispalvelun kustannusten nettokasvun puolittaminen
- Palvelurakenteessa vahvistetaan avopalveluita ja kohdistetaan palveluja tarpeen sekä tarkoituksen mukaisesti

PROSESSI
- Sähköinen aina kun mahdollista
- Tieto hyötykäytössä
- Kerralla kuntoon/ yhdessä uudistuva prosessi

OSAAMINEN/HENKILÖSTÖ
- Rohkea uudistaminen osana menestyvää työyhteisöä
- Vastuun kantaminen, ohjaus, tukeminen, avustaminen, auttaminen
Ratkaisu
Perustettiin seudullinen asiakasfoorumi, johon kuuluu Oulunkaaren kuntayhtymän jokaisesta jäsenkunnasta erityisryhmien asiakkaitta. Iistä 8, Pudasjärveltä 8, Utajärveltä 4, Vaalasta 4, Simosta 4 asiakasta. Lisäksi asiakasfoorumissa on tukihenkilöinä vammaispalvelun henkilöstöä jokaisesta jäsenkunnasta. Jäsenkunnissa paikallisesti kaikki asiakkaat voivat osallistua asiakasfoorumin toimintaan. Seudullisen asiakasfoorumin jäsenet on asiakkaat itse valinneet kunnittain.

Toiminnat ovat kehittyneet ja yhteistyö asiakkaiden ja henkilöstön kesken syventynyt. Kaikki palveluissa mukanaolijat pääsevät näin vaikuttamaan palvelujen sisältöihin ja toimintatapoihin. Myös johto on mukana yhteisessä kehittämisessä.
Tulokset
Eri toimintayksiköiden toiminta on muuttunut (työ- ja päivätoiminnat, asumispalvelut ja muut tukipalvelut). Asiakkaat ovat päässeet paremmin vaikuttamaan toimintojen sisältöihin. Toiminnat yksiköissä on monipuolistunut ja asiakkaat saavat paremmin oman näköistä mielekästä toimintaa joka sammalla tukee heidän toimintakykyä. Henkilöstön ja asiakkaiden yhteistoiminta sujuu paremmin. Henkilöstö ymmärtää, että he ovat asiakkaita varten. Asiakastyytyväisyys on parantunut huomattavasti. Asiakkaat kokevat, että he voivat todella vaikuttaa asioihin ja heidän osallisuus on huomattavasti lisääntynyt. Toiminta on laajentunut seinien ulkopuolelle, seinät ja tilat eivät enää rajoita toimintaa. Yhtyeistyö eri toimijoiden kanssa on lisääntynyt. Asiakkaat osallistuvat nyt myös henkilöstön rekrytointiin olemalla mukana haastatteluissa. Yhteisöpalaverit ovat säännöllisiä yksiköissä asiakkaiden ja henkilöstön kesken.

Yhteyshenkilöt

Paavo Virkkunen
paavo.virkkunen(ät)oulunkaari.com
Seudullinen vastaava ohjaaja
Oulunkaaren kuntayhtymä
Tanja Heikkilä
tanja.heikkila(ät)oulunkaari.com
vs. erityisryhmien asumispalveluvastaava
Oulunkaaren kuntayhtymä
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta