27.9.2021
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Akuutti kotikeskus; Satakunnan sairaanhoitopiiri, ensihoitokeskus/hankehallinto; Satakunnan pelastuslaitos; Satasote rakenneuudistushanke, Pori

Combilanssi

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Kehittämisen idea syntyi työelämälähtöisesti 2018. Ensihoitopalvelun kiireettömien (D) ikääntyneitä potilaita koskevien tehtävien määrä on ollut kasvussa koko valtakunnassa jo pidempään. Kehittämistehtävänä syntyi ajatus uudesta palvelumuodosta jossa yhdistyvä ensihoito ja geriatrinen osaaminen samaan liikkuvaan yksikköön. Vuoden 2019 alusta käynnistyi Porin perusturvan alueella uuden liikkuvan palvelumallin kokeilu; Combilanssi.
Ratkaisu
Kehittämistyöhön resursoitiin vuoden 2019 alusta 50 % työajalla Satasairaalan projektisuunnittelija. Toimintamallin varsinainen kokeilu käynnistettiin 4.3.2019. Vuosi 2019 pilotoitiin toimintaa ylimääräisenä yksikkönä Satakunnan ensihoitopalvelun palvelutasossa Porin perusturvan henkilöstöresursseilla. Kokeilua varten rekrytoitiin määräajaksi ensihoitajia, muu henkilöstö tuli Porin perusturvan Akuutti kotikeskukselta.

Kokeilussa toteutettiin terveydenhuollon sisäisen synergian mahdollistamana kahden eri asiantuntijan (ensihoitaja ja geriatrista osaamista omaava sairaanhoitaja) sijoittaminen samaa liikkuvaan yksikköön; Combilanssiin.

Combilanssi on ambulanssiajoneuvo jolla on mahdollisuus kuljettaa potilas.

Palvelumallin kehittämisessä on osallistettu kokeilun alusta lähtien kaikki kokeiluun osallistuneet asiantuntijat. Henkilöstölle on järjestetty alkuvaiheessa viikoittaiset "missä mennään" palaverit jotka muutettiin vuoden 2020 alusta kuukausi kohtaisiksi palavereiksi. Palvelumallin kokeilun onnistumisessa henkilöstön (hoitajat, lääkärit ja muut asiantuntijat) mahdollisuudella vaikuttaa on ollut keskeinen merkitys.

Ulkopuolista Kokeiluun osallistuneiden henkilöiden osalta ainoaa ulkopuolista rahoitusta on käytetty projektisuunnittelijan (vuoden 2021 alusta hankekoordinaattori) osalta. Kaikki kokeilun asiantuntijuus löytyi sisäisesti.
Tulokset
Satakunnan ensihoitopalveluun syntyi uusi ikääntyneiden potilaiden palvelumalli. Palvelumallilla voidaan hoitaa n. 50% enemmän ikääntyneitä potilaita siirtämättä heitä yhteispäivystykseen. Palvelumalli keskittyy laajan terveydentilan ja toimintakyvyn arvioon siellä missä potilas on. Vuoden 2021 palvelumalli otettiin käyttöön Porin alueella korvaamalla yksi ensihoitoyksikkö kyseistä mallia käyttäen. Näin ollen ensihoidon yksiköiden määrää ei kasvatettu, vaan Combilanssi-palvelumallilla korvattiin yksi olemassa oleva ensihoidon yksikkö.

Combilanssi-konseptista on tehty vuoden 2019-2021 välillä useita eritasoisia opinnäytetöitä. Yksi tehty opinnäytetyö keskittyi palvelumallin kustannusvaikuttavuuteen. Tehdyn selvitystyön perusteella kiireettömien ikääntyneiden potilaiden hoitaminen on kustannustehokasta ja potilaslähtöistä kehitetyllä palvelumallilla. Kustannusten osalta tulee tehdä jatkoselvitystyötä, mutta jo nyt voidaan perustellusti olettaa merkittäviä säästöjä yhteiskunnalle ilman, että potilastyytyväisyys on koetuksella. Tehdyn potilastyytyväisyyskyselyn perusteella (N=135, vastausprosentti 48 %) palvelumalli koettiin erinomaisena.

Yhtenä kehittämistyön osa-alueena on ollut oppilaitosyhteistyö. Oppilaitosyhteistyön kautta on saatu lukuisia opinnäytetöiden tekijöitä sekä on suunniteltu yhteistyössä liikkuvan sairaanhoitajan opintokokonaisuutta. Tavoitteena on opintokokonaisuus joka antaa hyvät perusvalmiudet toteuttaa turvallisesti liikkuvan sairaanhoitajan työtä. Combilanssin kehittämistyössä olevat asiantuntijat ovat mukana suunnittelemassa opintoja.

Combilanssin kehittämistyö on jatkunut vuoden 2021 osana Satasotehanketta. 4/2021 aloitettiin Combilanssikokeilu Rauman kaupungin alueella. Tämän lisäksi tehdään suunnittelutyötä koko Satakunnan hyvinvointialueen kattavasta Combilanssi kokonaisuudesta.

Combilanssi rekisteröitiin tavaramerkiksi 1/2021. Tavaramerkin omistaa Satasairaala.
Liitteet
Combilanssi_2021.pdf

Yhteyshenkilöt

Heikki Lampinen
heikki.lampinen(ät)satasairaala.fi
hankekoordinaattori
Satasairaala
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta