20.9.2019
Sisä-Savon kansalaisopisto, Suonenjoki

Digijumppaa tupajumeille

Yhteistyössä: Leppävirta, Tervo
Palkittu!
Palkittu
Valmis

Tarve ja tavoitteet
Olemme kokoontuneet Voimaa vanhuuteen -verkoston kanssa miettimään miten tukea kotona asuvien ikäihmisten toimintakykyä pitkien välimatkojen maaseutukunnissa. Sisä-Savon kansalaisopisto toimii viiden kunnan alueella, Suonenjoella, Rautalammilla, Tervossa, Vesannolla ja Leppävirralla. Opisto järjestää paljon liikuntakursseja kuntakeskuksissa, mutta kylillä ei enää monessakaan paikassa ole tiloja missä pitää jumppia. Ikäihmisiä asuu kylillä, eikä heillä välttämättä ole kyytimahdollisuuksia kuntakeskuksiin. Kotihoidon fysioterepeuttien kanssa on paljon mietitty, että miten jumpat saataisiin vietyä ihmisille koteihin niin, että osallistumismahdollisuudet lisääntyisivät. Samalla haluttiin testata sitä, löytyykö kyliltä sellaisia vanhuksia, jotka voisivat kouluttautua digitutoreiksi muille niin, että heidän kotiinsa pystyttäisiin kutsumaan naapureita jumppaan. Kunnissa on meneillään laajakaistojen rakennushankkeita, joten ikäihmistenkin digitaitoja ja haluja käyttää internetiä erilaisten lähetysten vastaanottamiseen olisi hyvä kehittää. Tarkoituksena oli saada ikäihmiset pärjäämään sekä digitaitojen että fyysien kunnon kehittämisellä mahdollisimman pitkään kotona.
Ratkaisu
Kolmesta kunnasta valittiin mahdollisimman kuntakeskuksesta kylästä 2-4 yli 75-vuotiasta vanhusta, joille järjestetään jumppa Adobe Connect Pron avulla verkkovälitteisesti. Fysioterapeutit tekevät valituille jumppareille kuntotestit ennen ja jälkeen 12 viikkoa kestävän jakson. Järjestimme koko porukalle yhden päivän aloituskoulutuksen Suonenjoella, missä opetettiin verkkolähetyksen vastaanotto ja pidettiin 15 minuutin mittainen tuolijumppa. Myös Voimaa vanhuuteen -verkostosta oli kouluttaja Teija Vihervaara paikalla. Jumppaohjaaja Kirsi Falin opetteli pitämään jumpan kameralle toisessa huoneessa, jumppaporukka oli viereisessä kokoushuoneessa. Jumppa aloitettiin 9.9. Kansalaisopiston normirytmissä. Digijumppaa ikitupajumeille kurssin luomiseen on saatu 2000€ tukea Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskukselta. Tämän syksyn aikana kokeilu etenee seiraavasti:
1. Valittu 3 kuntakeskuksista etäällä olevaa kylää ja 10 yli 75-v. Jumpparia
2. Heidän kuntonsa testasi kaksi Suonenjoen kaupungin fysioterapeuttia aloituskoulutuksessa
3. Pidettiin aloituskoulutus, osallistujien omien koneiden yhteydet adobe connect pron ja ohjaaja piti verkkovälitteisesti koejumpan osallistujille kokoushuoneessa
4. Jumppaohjaaja pitää jumpan kameralle kaupungintalon kokoushuoneessa maanantaisin klo 10.15-11.00. Jumppa välitetään internettiin ja osallistujat tekevät sen kahdella kylätalolla ja yhdessä kodissa. Jumppa tallennetaan ja tallenne lähetetään jumppareille sähköpostin välityksellä. Jumpparit ovat sitoutuneet tekemään jumpan keskenään toisen kerran viikon aikana omalla porukalla itse valitsemanaan ajankohtana. He lähettävät osallistujat molemmista jumpista sähköpostilla ohjaajalle, joka kirjaa heidän nimensä sähköiseen kurssipäiväkirjaan. Jumppaan osallistuu kylä taloilla muita muita kyläläisiä koehenkilöiden lisäksi, mikä lisää kylän yhteisöllisyyttä. Jumppaa pidetään 12 viikon ajan syksyllä niin, että yhden kerran siis jumpparit ovat livenä verkossa yhtä aikaa ohjaajan kanssa ja toisen kerran he tekevät jumpan tallenteena.
5. Kurssi loppuu 12 viikon jälkeen, jolloin fysioterapeutit tekevät uudelleen kuntotestit jumppareille ja pidetään koontipäivä kokemuksista ja kehittämisideasta.

Tulokset
Nyt kun jumppia on vedetty muutama viikko, osallistujat ovat todella innoissaan ja lisää kyläläisiä on saatu mukaan jumppiin. Alussa oli ongelmia joillekin verkkoyhteydet toimimaan adoben kanssa, mutta teknisistäkin tenkkapoista on selvitty. Ikäihmiset ovat innolla heittäytyneet digijumppien maailmaan ja saaneet hyviä keinoja kehittää kuntoaan kotona arjen lomassa. Oman kylän yhteisöllisyydelle jo nyt jumpat ovat tuoneet selvän boostin, kun porukka kokoontuu kaksi kertaa viikossa oman hyvinvoinnin edistämiseksi porukalla tiettyyn tilaan. Jumpan ohjaaja on omaksunut hyvin roolin, jossa hän kuvittelee jumpparin kameran tilalle. Jumppareista yksi sanoikin, että tuntuu niin kuin hän puhuisi suoraan minulle.
Odotamme, että jumpasta tulee sellainen malli, että se jää elämään kansalaisopiston kurssina ja mahdollistaa tulevaisuudessa tuolijumpan tarjonnan lisäämisen ikäihmisille ajan ja paikan rajoittamatta. Kun jumppa tallennetaan, niin silloin osallistumismahdollisuudet on kiinni vain itsestä. Uskoisin, että malli leviää keväällä laajemmalle opistossa.

Yhteyshenkilöt

Kirsti Häkkinen
Kirsti.hakkinen(ät)suonenjoki.fi
Rehtori
Sisä-Savon kansalaisopisto

Kirsti Häkkinen
Kirsti.hakkinen(ät)suonenjoki.fi
Rehtori
Sisä-Savon kansalaisopisto
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä Tulosta