12.9.2022
Limingan kunta/ Terveyskeskus Mielenterveyspalvelut ja terveyskeskuksen vastaanotto, Liminka

Ensilinjan mielenterveys-ja päihdehoitaja terveyskeskuksessa

Yhteistyössä: Kalajoki
Palkittu!
Palkittu
Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Korona-aikana perustettiin Jutellaanko -kanava eli suora yhteydenottokanava. Tästä alkoi matalan kynnyksen palvelun jatkokehittämisen tarve. Tavoitteena on terveyskeskuksen mielenterveys- ja päihdepalveluiden välitön apu matalalla kynnyksellä.
Ratkaisu
Laadittiin kehittämissuunnitelma toimintamallin muutoksesta, jossa avattiin asiakkaan polku ensilinjan mielenterveys-ja päihdepalveluissa.

Terveyskeskuksen vastaanoton ja mielenterveyspalveluiden henkilöstö sekä esihenkilöt osallistuivat kehittämiseen yhteistyössä Popsoten Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen Mielenterveys-ja päihdepalveluiden projektisuunnittelijan kanssa.

Otettiin käyttöön ensilinjan mielenterveys-ja päihdepalveluiden vastaanotto, jossa keskityttiin hoidon tarpeen arvioimiseen sekä hoidon porrastukseen. Turvattiin asiakkaan hoidontarve sekä jatkohoito. Hoidontarpeen arvioimisessa otettiin käyttöön sähköiset työkalut, kuten hoitoonpääsy.fi.
Lisäksi rinnalla kehitettiin kirjaamisjärjestelmän käytänteitä ja asiakaskäyntien seurannan tilastointia. Lisäksi psykiatriset hoitajat saivat hoidon tarpeen arvioon työkalupakin keskeisistä voinnin arvioinnin mittareista.

Uusi toimintamalli tukee asiakkaan palvelupolkua sekä työhyvinvointia. Asiakkaiden ohjautuminen ensilinjaan lyhensi mielenterveyspalveluiden jonoa ja antaa mahdollisuuden tiiviille hoitosuhteelle.
Kehittämistyö tehtiin kustannustehokkaasti olemassa olevilla resurseilla muuttamalla työskentelyn toimintamallia.
Tulokset
Kehittämistyön tuloksena syntyi ensilinjan palvelupolku kuvaus, ohjeistus sote-henkilöstölle mielenterveyspalveluihin ohjaamisesta sekä esite ensilinjan toiminnasta. Mielenterveyspalveluiden nettisivu uudistui kehittämistyön seurauksena. Viranomaisyhteistyötä ja konsultointia varten perustettiin oma puhelinnumero. Potilasyhteydenottoja varten on käytössä TELEQ takaisinsoittojärjestelmä.

Kehittämistyön hyötynä saatiin hoitojonot lyhenemään sekä asiakkaille oikea-aikainen hoidontarpeen arvio, hoitoonpääsy seitsemässä vuorokaudessa. Lisäksi pystyttiin turvaamaan tarvittava jatkohoito.

Pilotoinnin aikana 73 prosentille asiakkaissta riitti ensilinjan 1-3 käyntiä. Hyötynä toimintamallista ovat mm. asiakkaan etu, kustannushyöty ja työhyvinvoinnin turvaaminen selkeyttämällä työskentelytapoja.

Toimintamallia kehitetään edelleen vakiintuneeksi toimintamalliksi. Kehitetty Limingan ensilinlinjan malli on otettu kiinnostuneesti vastaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen matalan kynnyksen mielenterveys-ja päihdepalveluiden kehittämisessä.
Liitteet
PALVELUPOLKU PROSESSI Ensilinjan Mipä-malli.pdf

Yhteyshenkilöt

Mari Viljas
mari.viljas(ät)liminka.fi
projektisuunnittelija
Popsote, Tulsote, Mielenterveys-ja päihdepalveluiden kehittämisosio
Outi Kokko
outi.kokko(ät)liminka.fi
palveluesimies
Limingan kunta
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta