6.10.2023
Limingan kunta, Liminka

Epäfasilitointi osallistamisen menetelmänä

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Limingan ensimmäistä ilmasto- ja ympäristöohjelmaa on valmisteltu vuoden 2022 alusta lähtien. Ohjelma on loppusuoralla. Valmisteltusta on vastannut Kestävä Liminka -ohjelmatyöryhmä, joka koostuu kunnanvaltuutetuista sekä viranhaltijoista.

Ohjelmaan on osallistettu prosessin aikana eri menetelmin kuntalaisia ja muita sidosryhmiä - kuten kuuluukin. Olemme toteuttaneet kaksi laajaa kuntalaiskyselyä, nuorten työpajakierroksen yhteistyössä koulujen kanssa, yhden ilmastoillan sekä valtuustoseminaari-illan, jossa toimenpiteitä ja tavoitteita on käyty yhdessä läpi.

Viranhaltijat haluttiin osallistaa kaiken osallistamisesta syntyneen aineston kommentoimiseen mahdollisimman helpolla ja ketterällä tavalla. Tärkeää oli saada ammattilaisnäkökulmia osallistamisesta nousseisiin ideoihin ja tavoitteisiin. Niinpä toteutettiin epäfasilitointi ensimmäistä kertaa Limingassa.
Ratkaisu
Ideoitiin epäfasilitointiin perustuva työpaja, joka osallistaisi mahdollisimman matalalla kynnyksellä kaikki kunnanviraston asiantuntijat, joista suurimmalla osalla oli työnsä puolesta jotain kommentoitavaa ilmasto- ja ympäristöohjelman alustavissa tavoitteissa ja toimenpide-ehdotuksissa.

Kuntalaisten ja valtuutettujen ilmastotyöpajoissa olleet työstömateriaalit (A2-lakanat) leviteltiin ympäri Limingan kunnanviraston käytävien seiniä ja kunnanvirasto muutettiin viikon ajaksi isoksi työpajaksi. Materiaaleissa näkyi kuntalaisten ideointien tulokset ja kirjaukset.

Kunnanviraston työntekijöille lähetettiin sähköpostilla yhteisesti ohjeet epäfasilitointiin osallistumiseen. Kunnanviraston väellä on paljon kokemusta työpajoista ja monet ovat itsekin järjestäneet paljon työpajoja, joten työskentely itsenäisesti ei aiheuttanut etukäteen huolta eikä ongelmia toteuttamisessa.

Kommentoitavia aiheita olivat muun muassa kiertotalous ja jätehuolto, maankäyttö ja kaavoitus, sähkö ja lämmitys, kunnan kiinteistöt, ruoka, hankinnat ja viestintä. Jokaiseen teemaan liittyen kuntalaiset ja valtuutetut olivat kommentoineet toimenpide-ehdotuksia sekä ideoineet lisää. Työntekijöiden tehtävä oli jatkaa työtä kommentoimalla ja tuomalla lisätietoa annettuihin teemoihin.

Epäfasilitoinnissa kunnanviraston väellä oli viikon verran aikaa kirjallisesti kommentoida post it -lapuilla eri teemoja haluamallaan tavalla. Kirjauksia pystyi tekemään "lakanoiden" ohi kävellessä matalalla kynnyksellä, eikä osallistumista varten tarvinnut yhteensovittaa kymmenen ihmisen kalentereita.

Kehittämisteko ei aiheuttanut lainkaan kuluja ja itseasiassa saimme hyödynnettyä kahteen kertaa tehtyjä työpaja-aineistoja.

Tulokset
Työmäärällisesti epäfasilitoinnin toteutus oli todella vähäinen: käytimme samoja jo työstettyjä materiaaleja, joten valmistelua toteutukseen meni A2-papereiden teippaamisen verran sekä sähköpostin kirjoittamisen verran. Saimme viikon aikana kerättyä parikymmentä hyvää kommenttia ilmasto- ja ympäristöohjelman tavoitteisiin ja toimenpiteisiin liittyen hyvin matalalla kynnyksellä ja kenenkään työaikaa liikaa viemättä.

Kunnanviraston henkilöstö oli tämän tyyppiselle kokeilulle oivallista kohderyhmää, sillä suurimmalla osalla heistä on paljon kokemusta työpajatyöskentelystä ja he pystyivät helposti työstämään tehtävää kirjallisen tehtävänannon perusteella ilman fasilitaattorin paikallaoloa. Samalla kaikki pystyivät myös tutustumaan ennakkoon ilmasto- ja ympäristöohjelman valmisteluaineistoon.

Toiminnan jatkokäyttöä voidaan ehdottomasti harkita, jos sopivia teemoja tulee. Panos-tuotos-suhde oli oikein hyvä.

Yhteyshenkilöt

Laura Kelhä
laura.kelha(ät)liminka.fi
Kehityspäällikkö
Limingan kunta
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta