12.10.2018
Kangasalan sosiaali- ja terveyskeskus, Kuntoutus, Kangasala

Fysioterapeutin suoravastaanottotoiminnan aloitus sosiaali- ja terveyskeskuksess

Yhteistyössä: Pälkäne
Valmis

Tarve ja tavoitteet
Fysioterapeutin suoravastaanottoa on toteutettu Suomessa perusterveydenhuollossa noin kymmenen vuoden ajan. Toiminnan on todettu parantavan palvelujen saatavuutta ja oikea-aikaisuutta, nopeuttavan palvelua sekä järkevoittävän työnjakoa. Suoravastaanotolla käyneiden asiakkaiden/potilaiden on todettu olevan tyytyväisiä ko. malliin ja toimintaan ja he ovat kokeneet saaneensa apua oireisiinsa. Suoravastaanottotoiminnasta on todettu saatavan kustannussäästöjä. Tulevaisuudessa sote-keskuksissa voisi olla fysioterapeutin suoravastaanottotoimintaa (Kuntoutuksen uudistamiskomitean raportti, 2017). Kangasalla fysioterapeutit ovat olleet jo muutaman vuoden ajan halukkaita ja valmiita kouluttautumaan suoravastaanottotoimintaan. Saimme asialle lähtöpotkun, koska fysioterapeutin suoravastaanottotoimintamallin kehittäminen ja aloittaminen valittiin Kangasalan sosiaali- ja terveyskeskuksessa TEKE IV -koulutuksen fysioterapeutti-lääkäri työparin hankkeeksi. Ajatuksena oli, että hankkeen myötä uuden toimintamallin juurruttaminen saadaan tehokkaimmin käytäntöön. Tavoitteena saada myös Kangasalan eduksi edellä kuvatut jo todetut asiat kymmenen vuoden ajalta yli noin 30 paikkakunnalla Suomessa.
Ratkaisu
Lähiesimiehenä esitin Hoitotyönjohtajalle ja johtavalle ylilääkärille, että kaksi fysioterapeuttia pääsevat suorittamaan Tamk:n asiantuntijafysioterapeutin opinnot (10 op) alaselkä- ja alaraajapotilaiden suoravastaanottotoiminnan toteuttamisesta. Jakson hinta oli 1840€/fysioterapeutti. TEKE IV -koulutukseen osallistuva fysioterapeutti-lääkäri - työpari järjesti koulutuksensa aikana kaksi työpajaa, joihin osallistui mm. terveyskeskuksen johtohenkilöitä, eri ammattiryhmiä, jotka osallistuvat mm. hoidon tarpeen arvioimiseen sekä asiakas, joka toi esiin oman näkökulmansa. Lisäksi työpari järjesti kaksi Hukkapajaa, joissa tehostettiin kuntoutusyksikön toimintaa, jotta saatiin olemassa olevat resurssit kohdentumaan ja riittämään uuden toimintamallin toteuttamiseen. TEKE työpari on vastannut kokonaisprosessin suunnittelusta mm. työpajojen järjestämisestä, kaupunkilaisten tiedottamisesta lehtijuttujen, julisteiden ja muun informaation avulla sekä toiminnan käynnistyttyä seurannasta. Uuden toimintamallin aloitukseen ei kohdennettu lisäresurssia.
Tulokset
Akuutti selkäkipupotilas pääsee nyt fysioterapeutille jonottamatta. Potilaan soittaessa oma-asemalle akuutin selkäkivun vuoksi hoitaja haastattelee puhelimessa potilasta strukturoidun ohjeen mukaan. Hoitaja varaa potilaalle ajan fysioterapeutille samalle päivälle, ellei todeta välitöntä lääkärin arvion tarvetta. Fysioterapeutille varataan tunnin kestävä aika. Käypä Hoidon mukaiset, tutkitusti vaikuttavat toimenpiteet päästään aloittamaan välittömästi. Myös jatkohoito järjestetään joustavasti. Tarvittaessa fysioterapeutti voi määrätä 1-3 pv sairauslomaa sekä voi konsultoida lääkäriä nopeasti mm. lääkehoitoon liittyvissä asioissa. Lääkärin työpanos voidaan kohdentaa muihin palveluihin, tuloksena kustannustehokkuus. Toimintaa jatketaan kouluttamalla tarvittaessa lisää fysioterapeutteja vastaamaan suoravastaanottotarpeen kysyntään. Fysioterapeuteilla on mahdollisuus kouluttautua myös niska- yläraaja- ja rintarankapotilaan suoravastaanottotoiminnan toteuttamiseen, jolloin suoravastaanottotoiminnan piirin kohdentuvien potilaiden määrä lisääntyy oleellisesti tuoden lisää kustannussäästö tehtävänsiirron myötä.

Yhteyshenkilöt

Marjukka Pelvola
marjukka.pelvola(ät)kangasala.fi
Osastonhoitaja
Kangasalan sosiaali- ja terveyskeskus, kuntoutus
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta