30.9.2021
Limingan kunta, sivistys- ja hyvinvointipalvelut, Liminka

HaLi – Harrastuskioski, HaLi – Harrastava Liminka -hanke

Valmis

Tarve ja tavoitteet
HaLi – Harrastava Liminka –hanke käynnistyi Limingassa lukuvuodelle 2021–2022. Harrastava Liminka –hankkeen tavoitteena on tarjota peruskouluikäisille lapsille mahdollisuus maksuttomaan harrastamiseen koulupäivän yhteydessä. Yhtenä tavoitteena on saada mukaan lapsia, joilla ei ole vielä yhtään harrastusta tai kokemuksia harrastamisesta.

Liminka sai olla mukana pilotoimassa keväällä 2021 Opetus- ja kulttuuriministeriön Harrastamisen Suomen mallia hienoin tuloksin. Teimme pilotointikaudella havaintoja siitä, kuinka lapset kiinnostuvat harrastuksista ja miten lapset, jotka eivät vielä harrasta vapaa-ajalla löysivät koululla järjestettävän harrastustoiminnan pariin.

Koulujen harrastustoiminnan suunnittelussa lukuvuodelle 2021–2022 pohdimme kuinka lisäämme näkyvyyttä koululla järjestettävästä harrastustoiminnasta. Asetimme tavoitteeksi lisätä tiedottamista koulupäivän aikana, jotta lapset saisivat tietoa koululla järjestettävistä harrastuksista ja niihin ilmoittautumisesta. Koulukohtaisten harrastustarjottimien näkyvyyden nostamisen lisäksi tavoitteena oli myös lisätä keskustelua vapaa-ajan harrastuksista.
Ratkaisu
Kehittämisteko kohdistui HaLi - Harrastava Liminka -toimintamallin kehittämiseen ja se pohjautui pilotointivaiheen kokemuksiin ja palautteeseen näkyvyyden lisäämisestä. Tavoitteena oli lisätä harrastuskerhojen näkyvyyttä koulupäivän aikana ja toteuttaa viestintää lapsilähtöisesti.

1) Toimintamallin kehittäminen näkyvyyden lisäämiseksi aloitettiin ideionnilla. Teimme yhteistyötä kunnan liikuntapalveluiden kanssa ja saimme kehiteltyä hyviä ideoita näkyvyyden lisäämiseen. Ideoimme valtakunnallisella harrastusviikolla vierailevan HaLi – Harrastuskioskin. HaLi - harrastuskioskin ajankohdaksi valikoitui valtakunnallinen harrastusviikko, jolloin harrastusten näkyvyyttä lisättiin ja kerhoihin ilmoittautuminen järjestettiin. Suunnittelun toteuttivat koordinaattori sekä kunnan liikunnanohjaaja.


2) HaLi-harrastustoiminnalle järjestettiin tapahtuma koulun välitunnilla. Tapahtuma sai nimekseen HaLi – Harrastuskioski. Harrastuskioski vieraili kouluilla pitkien välituntien aikaan valtakunnallisella harrastusviikolla, jolloin HaLi –harrastuskerhoihin järjestettiin myös ilmoittautuminen. Kioskilla lapset pelasivat linkokanaa ja keskustelivat mieluisista harrastuksista yhdessä liikunnanohjaajan ja HaLi-vastuuopettajan kanssa. Keskiössä olivat koulujen harrastustarjottimet, josta näkyi lukuvuonna kouluilla järjestettävä harrastustoiminta. Linkokanalla tähdättiin eri harrastuksia, joka oli kiinnitetty lapuille. Uskaliaimmat antoivat lentävän kanan vinkata osumalla, mitä harrastusta he tänä vuonna kokeilevat.

Linkokana valikoitui kioskin toiminnaksi, sillä se oli tällä hetkellä lasten mielestä huippu juttu. Tapahtuma oli yksi keino toteuttaa myös etsivää harrastustoimintaa Limingassa, sillä saimme lapsia, joilla ei vielä ollut harrastusta keskustelemaan niistä ja vinkkasimme mahdollisuudesta ilmoittautua harrastuksiin, jotka järjestetään koululla. Tapahtumaa mainostettiin kouluilla kuulutuksin ja kertomalla opettajille ja oppilaille tulevasta tapahtumasta.

Tapahtuma järjestettiin osana hanketta ja yhteistyössä Limingan liikuntapalveluiden kanssa. Harrastuskioskista vastasi kunnan liikunnanohjaaja sekä koulujen HaLi-vastuuopettajat. Koulujen HaLi-vastuuopettajien tehtävänä oli lapsille ja huoltajille tiedottaminen sekä mahdollisuuksien mukaan kioskin toimintaan osallistuminen. Kunnan liikunnanohjaajan vastuulla oli harrastuskioskin järjestäminen ja hän ohjasi välitunneilla harrastuskioskia yhteistyössä vastuuopettajan kanssa. Lisäksi harrastuskioskeilla 5–6 luokan oppilaat neuvoivat pienempiä oppilaita mieluisten harrastusten löytämisessä sekä esittelivät harrastustarjottimia.
Tulokset
Lapset odottivat tapahtumaa innoissaan. Tämä lisäsi paitsi kiinnostusta harrastuksiin, myös lasten aktiivisuutta mieluiseen kerhoon ilmoittautumisessa. Lisäksi lapset saivat mahdollisuuden tutustua tarjolla oleviin harrastuksiin yhdessä ja löysivät näin yhteisiä mielenkiinnonkohteita toisten lasten kanssa. Tapahtumalla vahvistimme lapsille harrastuksista ja ilmoittautumisesta tiedottamista lapsilähtöisesti koulupäivän aikana.

Kehittämisteko näkyi vaikuttavuudessa ja saimme mahtavan määrän ilmoittautumisia etenkin alakouluikäisten HaLi-kerhoihin. Lisäksi linkokanan pelaamisen lomassa lasten kanssa keskusteltiin eri harrastuksista ja kuulimme koulukohtaisesti lasten toiveita mieluisista harrastuksista. Yhteistyö HaLi-vastuuopettajien, liikunnanohjaajan ja HaLi-koordinaattorin kesken oli antoisaa ja se tiivisti yhteistyötä entisestään.

Aiomme sisällyttää Harrastuskioskin osaksi Harrastavan Limingan -toimintamallia etsivän harrastustoiminnan muotona ja tiivistää näin myös yhteistyötä harrastusten järjestäjien kanssa. Jatkamme harrastuskioskin kehittämistä myös kohdennetummin yläkoululaisille.

Yhteyshenkilöt

Linda Jaakkola
linda.jaakkola(ät)liminka.fi
suunnittelija, HaLi-hankekoordinaattori
Limingan kunta
Linda Jaakkola
linda.jaakkola(ät)liminka.fi
suunnittelija, HaLi-hankekoordinaattori
Limingan kunta
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta