17.4.2018
Hausjärven kunta, Hausjärvi

Hausbändi- hanke: henkilöstölähtöinen kehittämisen toimintatapa

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Hausjärven kunnan henkilöstölähtöisellä kehittämisellä etsitään uudenlaisia ratkaisuja tulevaisuuden kunnan hyvään tulevaisuuteen. Hanke on saanut nimekseen Hausbändi-hanke ja hankkeelle on saatu Työsuojeluraston kehittämisavustusta vuosille 2017-2019.

Lisäksi toimintamalli tarjoaa työkaluja jatkuvaan toimintatapojen kehittämiseen. Tavoitteena on löytää sellaisia uusia toimintatapoja, jotka hyödyttävät niin työntekijöitä ja asiakkaita/kuntalaisia kuin organisaatiota ja yhteiskuntaakin.

Henkilöstölähtöisen kehittämisen tavoitteena on uudistaa työkulttuuria siten, että henkilöstö ja asiakkaat/kuntalaiset ovat vahvemmassa roolissa uusien ratkaisujen tuottajina. Henkilöstölähtöisen kehittämisen toimintamallin kantavana periaatteena ja mottona on Lupa tehdä toisin.
Ratkaisu
Hausbändi-hanketta tehdään yhteistyössä Hyria koulutus Oy:n kanssa. Hyriasta saadaan hankkeen tietopuolinen koulutus. Hankkeen tavoitteena on kannustaa koko henkilöstöä jatkuvaan oman työn ja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Hanke koostuu johtoryhmän, esimiesten ja toimialojen työpajoista ja omista arjen työn kehittämishankkeista, joihin saadaan hankkeen kautta tukea.

Työntekijöille on tarjottu mahdollisuus suorittaa tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto hankkeen aikana, tähän mahdollisuuteen on tartuttu eri toimialoilta mukavasti.
Hanke on alkanut oman kehittämishankkeen valinnalla ja työpajatyöskentelyllä. Kehittämishankkeet ovat nyt vuoden 2018 keväällä siinä vaiheessa, että kehittämisen suunnitelmat ja prosessit on esitelty johtoryhmälle ja niitä toteutetaan työyhteisöissä.

Lisäksi Hausbändi-hankkeeseen liittyy keskeisenä osana tavoite työn jatkuvaan kehittämiseen ja aloitteellisuuteen. Tätä tukemaan on otettu käyttöön kehittämisidea-käytäntö. Työyhteisöt tai yksittäiset työntekijät voivat ilmoittaa työhönsä liittyviä kehittämisideoita ja aloitteita kehittämistoimikunnalle, joka käsittelee saapuneet ehdotukset ja palkitsee parhaat. Aloitteet voivat olla aivan pieniäkin omaa työyksikköä koskevia tai koko kunnan toimintatapaa kehittäviä.
Tulokset
Hausbändi-hankkeen pääasiallisena näkökulmana on ollut, että kunnassa rakennetaan yhdessä toimivia käytäntöjä tuottavuuden kehittämiseksi haastamalla vallitsevia käytäntöjä, aktivoimalla kaikkien aloitteellisuutta, uudistamalla rohkeasti, siirtämällä kuntaorganisaation sisällä hyviä ideoita ja käytäntöjä yli toimialojen sekä sitoutumalla yhdessä tekemiseen.
Voidaan todeta, että hanke on saavuttanut sille asetetut tavoitteet hyvin uusien palveluiden muodossa. Hankkeen myötä henkilöstölle on löytynyt sujuva kanava työhön vaikuttamiseen ja uskomme jatkuvan kehittämisen toimintamallin jatkossakin tuottavan kehittämisideoita ja –hankkeita kunnassamme.
Hankkeen loppuraportti luettavissa Hausjärven kunnan kotisivuilla: https://hausjarvi.fi/hausbandi-hankkeella-kehittamista-muutosta-hyvia-kaytantoja-kuntatyohon/
Liitteet
Hausbändi_loppuraportti_julkaistavaksi.pdf

Yhteyshenkilöt

Lilli Salomaa
lilli.salomaa(ät)hausjarvi.fi
henkilöstöpäällikkö
Hausjärven kunta
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta