1.2.2016
Peruspalvelukeskus Oiva, vanhus- ja vammaispalvelut, asumispalvelut, Hollola

Henkilöstön kehittämä ja ylläpitämä työ kolmannen sektorin toimijoiden kanssa

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Vanhuspalvelulaki korostaa iäkkäiden hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemista sekä yhteistyötä ja voimavarojen yhdistämistä yritysten, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa.

Alueellinen Virkeänä omassa kodissa mahdollisimman pitkään -suunnitelmassa ja asumispalvelujen toiminnallisissa tavoitteissa painotetaan yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Asumispalvelujen perustehtävä on tarjota ikäihmiselle koti, jossa hän saa mielekästä tekemistä ja jossa tuetaan hänen selviytymistään arjessa voimavarat, tarpeet ja toiveet huomioiden.
Ratkaisu
Palvelukoti Onnenkodossa tehdään yhteistyötä vapaaehtoisten kanssa. Vapaaehtoisten toiminta on säännöllistä ja vuoden kiertokulkuun liittyvää yhdessä tekemistä ja olemista. Keskimäärin vuoden sisällä on ollut 2,5 vapaaehtoisten järjestämää tapahtumaa viikossa, yhteensä 110 tapahtumaa.

Kahden vuoden aikana toimintaa on kehitetty ja yhteistyötä vahvistettu hoitohenkilökunnan ja talon fysioterapeutin toimesta. Kolmas sektori avustaa asukkaita myös ulkoiluun, retkien ja seurakunnan tilaisuuksissa. Toimintaa on järjestetty sekä talon juhlatilassa että asukkaiden tarpeista lähtien myös kotien yhteisissä tiloissa.

Mukana toiminnassa ovat Hollolan kansalliset seniorit, Safed, SPR, LC-kapatuosia, Asko Raita, Piia Raita, Hollolan taideyhdistys, Hollolan mieskuoro, Seurakunta, Ammattimuusikoita sekä Soramäen päiväkoti ja Hollolan musiikkiluokka.

Yksi Onnenkodon hoitaja toimii vapaaehtoistyön koordinaattorina. Hän pitää yhteyttä kolmannen sektorin toimijoihin ja huolehtii tapahtumien ja tilaisuuksien tiedottamisesta kaikkiin koteihin. Lisäksi on sovittu, että kaikissa tilaisuuksissa on aina joku henkilökunnasta mukana, jotta vapaaehtoiset eivät ole yksin asukkaiden kanssa.

Vapaaehtoistyöntekijät otetaan aina vastaan, toivotetaan tervetulleeksi ja heitä ohjataan ja neuvotaan tarvittaessa.

Vapaaehtoistyön koordinoija pitää asukasraatia ja asukkailta saatu palaute auttaa suunnittelemaan toimintaa heidän toiveidensa mukaisesti. Kaksi kertaa vuodessa kutsutaan kaikki vapaaehtoistyöntekijät yhteiseen hetkeen kahvikupin ääreen, jotta voidaan kiittää heitä heidän järjestämästään toiminnasta asukkaiden hyväksi. Samalla myös suunnitellaan yhdessä tulevaa toimintaa.
Tulokset
Vapaaehtoistyöstä on muodostunut Onnenkotoon luontevaa toimintaa. Yhteistyö ja yhteydenpito toimii ystävyyden hengessä. Tapahtumat, peliryhmät, yhteislauluhetket ja monenlaiset esiintyjät ilahduttavat ikäihmisten arkea ja tuovat piristävää vaihtelua heidän elämäänsä.

Onnenkodossa on huomattu, ettei homma pelaa ns. toisella kädellä tehtynä vaan toiminnan onnistuminen edellyttää nimetyn työntekijän yhteyksien ylläpitämiseen ja järjestämiseen. Lisäksi tärkeää on, että koko henkilöstö tukee ja ohjaa vapaaehtoisia heidän työssään.

Yhteyshenkilöt

Sirpa Korja
sirpa.korja(ät)oivappk.fi
Asumispalvelujen ohjaaja
Hollolan kunta, Peruspalvelukeskus Oiva
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta