16.10.2019
Oulunkaaren kuntayhtymä, Ii

Hyvinvointipuiston kehittämiseen osallistuminen

Valmis

Tarve ja tavoitteet
LÄHDE-hyvinvointipuisto -hankkeeseen on aktiivisesti osallistettu ikäihmisiä ja henkilökuntaa.

Lähde! Taiteesta voimaa arkeen -hankkeen tavoitteena on syrjäytymisen ehkäiseminen ja laaja-alaisen hyvinvoinnin edistäminen taiteen ja kulttuurin keinoin erityisesti työttömien nuorten, maahanmuuttajien ja erityisryhmien keskuudessa. Hankkeeseen on osallistunut Oulunkaaren kuntayhtymän eri yksiköt.
Lähde-hanke on toteuttanut ulkoilualuetta hoiva ja palveluasuntojen rantaan.
Ratkaisu
Lähde-hyvinvointipuisto-hankkeen ideointiin ja suunnitteluun on osallistettu ikäihmisiä ja hoitajia. Hanke on yhteistyöllä toteutettu. Ikäihmisten näkemys on saatu näkyville.

Hoitajien ja asukkaiden toiveita on kuunneltu ja yhteisiä suunnittelupalavereita järjestetty sekä hoitajien että asukkaiden kanssa. Suunnittelupalaverit on ollut taiteellisesti toteutettuja.

Palaverit ja niiden ajankohdat on suunniteltu yksikössä. Rannan suunnittelu, toteutus ja palaverissa sovittujen asioiden noudattaminen on jäänyt yksiköiden tehtäväksi. Luovat ideat Ikäihmisiltä ja hoitajilta ovat edesauttaneet konkreettisia rannan suunnitelmia. Ikäihmisten näkemys on saatu rannan /ulkoilualueen toteuttamiseen. Siihen on liittynyt paljon oheistoimintaa lisäksi (mm. Kukkien istutusta ja pientä puuhaa ikäihmisille).
Tulokset
Lähde-puisto palvelee lähiympäristössä useita kuntalaisia, mutta myös tehostetun palveluasumisen ja hoivahoidon asiakkaita. Ikäihmisten osallisuus on lisääntynyt, ikäihmisten kanssa on voitu hyödyntää valmisteilla olevaa Lähde -puistoa mm. ulkoilemalla alueella. Aktiivinen osallistuminen on lisännyt ikäihmisten hyvinvointia. Taidetta on saatu ikäihmisten arkeen.

Ikäihmiset ovat saaneet ulkoillessa ihastella rantaan tuotua taidetta, yhdessä hoitajien kanssa. Kehittäminen on lisännyt ikäihmisten osallisuutta ja sen myötä tuonut hyvää oloa ja hyvää mieltä eri tuokioiden muodossa ikäihmisille.

Rannan ja ulkoilualueen läheisyys tuo myös vierailijoita ikäihmisten arkeen hoiva ja palveluasunnoille.

Yhteyshenkilöt

Hillevi Turpeinen
hillevi.turpeinen(ät)oulunkaari.com


Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta