29.9.2021
Kangasala Ikääntyneiden palvelut, Kangasala

Iäkkäiden hyvinvointisivusto

Palkittu!
Palkittu
Valmis

Tarve ja tavoitteet
Koronpandemian aikana heräsi huoli siitä, miten ikääntyvät ihmiset löytävät hyvinvointia tukevia palveluja, keinoja ja tietoja asioista. Myös kaupungissa kehitetty sähköinen perhekeskussivusto kannusti ja siivitti miettimään, miten samankaltaista palvelua voitaisiin tuottaa ikäihmisille. Vanhuspalveluissa syntyi ajatus iäkkäiden hyvinvointisivuston kokoamisesta. Idea syntyi vanhuspalveluissa ja moottorina toimi vanhustyön johtaja Elina Rissa.
Ratkaisu
Aiheesta keskusteltiin Kangasalan ikäihmisten hyvinvointiryhmässä, koottiin tietoja ja asiaan liittyviä linkkisivustoja, jotka kerättiin yhteen samalle teemasivustolle.

Sivusto sisältää tietoa ja vinkkejä hyvään elämään ikääntyessä. Aiheina ovat mm. ikääntymismuutokset, aivoterveys ja muisti, mielen hyvinvointi, liikkumiskyky, ravitsemus, kaatumisten ehkäisy ja kodin turvallisuus. Sivustolle on lisätty myös linkkejä Pirkanmaan Lähellä.fi sivustolle, joka on alueellinen palvelu eri järjestöjen toiminnasta, vapaaehtoistyöstä ja tilaisuuksista.

Kehittämistyöhön ei käytetty erillistä rahoitusta, vaan se syntyi kaupungin työntekijöiden omana työnä.

Kehittämistyössä olivat mukana vanhuspalvelujen työntekijöitä, eri alojen ammattilaisia mm ravitsemusterapeutti ja fysioterapeutti ja ikäihmisten hyvinvointiryhmä, jossa on mukana myös kaupunkilaisia ja järjestöjen edustajia.

Linkki sivustolle: https://www.kangasala.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaantyneiden-palvelut/iakkaiden-hyvinvointi/
Tulokset
Vanhuspalvelujen verkkosivuille saatiin koottua tietopankkia ikääntyvän ihmisen hyvinvointia tukevista asioista yhteen paikkaan. Sivusto avattiin keväällä 2021 ja sitä on päivitetty kommenttien ja uusien ideoiden pohjalta.

Tavoitteena on edelleen markkinoida sivustoa kaupungin työntekijöille, ikääntyville kaupunkilaisille ja heidän omaisilleen tueksi ja avuksi arkeen.

Tavoitteena on tulevaisuudessa muokata ja täydentää sivustoa, laajentaa sisältöalueita sähköisen perhekeskusmallin mukaisesti ja linkittää tämä sivusto myös työikäisen väestön elintapojen omapolkusivuston kanssa. Näin helpotetaan työikäisen väestön mahdollisuutta löytää tietoa ikääntymiseen liittyvistä asioista ja omista mahdollisuuksista varautua ja ennakoida tulevia muutoksia.

Yhteyshenkilöt

Maija Mäkinen
maija.makinen(ät)kangasala.fi
Hyvinvointikoordinaattori
Kangasalan Kaupunki
Elina Rissa
elina.rissa(ät)kangasala.fi
Vanhustyön johtaja
Kangasalan kaupunki
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta