13.10.2022
Ylöjärven kaupunki osana Tulevaisuuden sote-keskus ohjelman hankkeita, Ylöjärvi

Ikääntyneiden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukemisen toimintamalli

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Kunnan ja sosiaali- ja terveyspalvelujen tehtävänä on tukea ikääntyneiden hyvinvointia ja toimintakykyä kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ohella myös vapaa-ajan palveluilla on merkittävä rooli ikääntyneiden hyvinvoinnin tukemisessa.

Toimintamallin tarkoituksena on tarjota keinoja ikääntyneen toimintakyvyn tukemiseksi ja arvioimiseksi sekä vahvistaa ammattilaisten osaamista sekä tiivistää monialaista yhteistyötä.

Tavoitteena on, että kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvään elämään ja arkeen. Lisäksi toimintamallilla tavoitellaan, että sosiaali- ja terveyspalveluissa tuetaan ikääntyneiden hyvinvointia ja toimintakykyä osana jokapäiväisiä kohtaamisia.
Ratkaisu
Syntyi Ikääntyneen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukemisen toimintamalli sote-keskustoimijoille. Toimintamalli sisältää keinoja ikääntyneen toimintakyvyn tukemiseksi ja arvioimiseksi osana jokaista kohtaamista. Käytännössä tämä tarkoittaa ikääntyneiden toimijuuden tukemista esimerkiksi kotihoidon käyntien yhteydessä, etälaitteiden avulla kotiin tarjottavia ryhmätoimintoja sekä tarpeen mukaisia kuntoutusinterventioita, joita toteutetaan yhteistyössä erityistyöntekijöiden kanssa. Lisäksi toimintamalliin liittyy vahvasti RAI-arviointi, joka antaa kattavasti tietoa ikääntyneen hyvinvoinnista ja toimintakyvystä sekä mahdollistaa ikääntyneen tilanteen ja toimintakyvyn muutosten tunnistamisen ja seurannan.

Sähköiseen muotoon viety toimintamalli ja siihen kuuluva Ikääntyneen laaja-alainen hyvinvointi ja toimintakyky -työpaja (2h) ovat osa ikääntyneiden palvelujen perehdytystä ja on käytettävissä sellaisenaan työn tukena. Työpajan runko:

-Esittäytyminen
-Alustus: Ikääntyneen toimintakyvyn arviointi ja tukeminen
-Toimintamallin esittely
-Oppimiskahvila: Miten minä voin tukea ikääntyneen psyykkistä, fyysistä, sosiaalista ja kognitiivista toimintakykyä
-Yhteinen keskustelu

Toimintamalli rakennettiin yhteiskehittäen ja näyttöön sekä kokemustietoon perustuen.

1. koottiin yhteen olemassa olevat kuntoututtavat toimintamallit ja hyvät käytänteet
2. tarkasteltiin kehittämistarvetta monialaisessa pienryhmässä
3. järjestettiin moniammatillisia työpajoja aiheilla kotikuntoutus, toimintakyvyn arviointi sekä laaja-alainen toimintakyky.
4. toteutettiin kaksi kokeilujaksoa ikääntyneiden hyvinvointia tukevista ryhmätoiminnoista ja kerättiin ikääntyneiden kokemuksia sekä toiveita
5. täydennettiin tutkitulla tiedolla ja näyttöön perustuvilla toimintakäytänteillä
6. toimintamallin juurruttaminen aloitettiin.

Kehittämiseen on osallistunut Ylöjärven kaupungin työntekijöitä, osana Tulevaisuuden sote-keskus, Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille Pirkanmaalla, ja Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille- hankkeita.
Tulokset
Toimintamalli on vahvistanut sosiaali- ja terveyspalvelujen ammattilaisten keinoja tukea ikääntyneen toimintakykyä laaja-alaisesti. Lisäksi toimintamalliin liittyy vahvasti Hyvinvointilähete, joka toimii ammattilaisille puheeksioton ja ohjauksen tukena.
Linkit
Liitteet
Ikääntyneen toimintakyvyn tukeminen toimintamalli Innokylä.pdf
S_hyvinvointilähete.jpg

Yhteyshenkilöt

Suvi Saarinen
suvi.saarinen(ät)ylojarvi.fi


Pirjo Susi
pirjo.susi(ät)ylojarvi.fi
Ohjaaja
Ylöjärven kaupunki

Jukka Rönneikkö
jukka.ronneikko(ät)ylojarvi.fi
Ylilääkäri
Ylöjärven kaupunki
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta