1.6.2018
Ikaalisten kaupunki, ravitsemis- ja siivouspalvelut, Ikaalinen

Ikäihmiset kehittävät ruokapalvelua

Palkittu!
Palkittu
Valmis

Tarve ja tavoitteet
Vuonna 2016 sitten ruoasta tuli palautetta ja koettiin, että se ei ole riittävän hyvää. Erityisen paljon palautetta tuli kotiaterioista. Asiasta järjestettiin yhteinen ruokailutapahtuma, johon kutsuttiin kaikki kiinnostuneet. Tilaisuudessa syötiin samaa ruokaa, jota oli lähtenyt koteihin ja näytettiin video kotiaterioiden valmistamisesta, kyseltiin palautetta ja kerrottiin faktoja diaesityksen avulla. Tämän jälkeen kysyttiin, että onko halukkuutta siihen, että kotiaterioita kehittämään perustetaan asiakasraati. Tämä koettiin hyvänä ja raati perustettiin vanhusneuvoston avustuksella.

Toiminnan tavoitteena oli huomioida asiakkaiden toiveet tehokkaammin ja lisätä tiedotusta asiakkaiden ja sitä tekevien välillä.

Ratkaisu
Ensimmäinen asiakasraati aloitti toimintansa toukokuussa 2016 ja se sen jälkeen se on kokoontunut noin neljä kertaa vuodessa. Raadin kokoonpano on vaihtunut vanhusneuvoston jäsenten vaihtumisen myötä mutta toimintaa on järjestetty. Isoin extra ponnistus oli viime vuonna Laulujuhlat ulkona 16.6. Toivolansaarikodin pihalla, jolla haluttiin ilahduttaa kaikkia ikäihmisiä ja muita kiinnostuneita ja paikalle saapui 100 henkeä laulamaan, syömään grillimakkaraa ym. Tähän saatiin apulaisia yhdistyksiltä ja seuroilta, jotta tapahtuma onnistui.

Tiedottamista on lisätty paljon mm. sosiaalisen median kautta mutta myös ns. paperitiedotteina koteihin ja YLE:n kautta saimme hyvin tiedotettua toiminnasta, kun he tekivät siitä jutun keväällä 2017.

Tämän jälkeen toiminta on laajentunut ja nyt asiakasraateja on jo useiden palvelutalojen kanssa ja syksyllä kaikissa "taloissa" ovat omat raadit, jotka kehittävät toimintaa. Ensisijaisena tavoitteena on kehittää ruokaa ja käytäntöjä mutta joskus voidaan järjestää jotain extraakin :)

Toiminta on tehty omin voimin mutta yhteistyössä soten ja eri yhdistysten kanssa. Toiminnan kehittämiseen ovat osallistuneet tavalla tai toisella kaikki asiakkaiden kanssa toimivat tahot. Ylimääräisiä kustannuksia on tullut lähinnä extratapahtumista, mutta niitä ei ole tullut usein, joten kehittäminen on useimmiten enemmän tahdosta ja yhteistyöstä kiinni, eikä rahasta.
Tulokset
Asiakastyytyväisyys parani välittömästi toiminnan aloittamisen myötä. Asiakastyytyväisyys ei kuitenkaan pysy korkealla, vaan se vaihtelee, koska asiakkaiden, heidän omaisten ja tuttavien tarpeet muuttuvat. Tarpeisiin vastaaminen vaatii jatkuvaa työtä, aktiivista kyselyä raatitoiminnan lisäksi.

Asiakaspalautetta osataan kaikkien hyödyntää yhä paremmin. Useimmiten vaikka emme pysty toteuttamaan kaikkia toiveita, niin asioista kertominen, usein moneenkin kertaan, on parantanut tyytyväisyyttä. Yhteistyö eri hallintokuntien välillä on lisääntynyt ja kynnys antaa toisen toimintaa kehittävää palautetta on hieman madaltunut. Positiivista palautetta tulee nyt myös enemmän ja se lisää työmotivaatiota.

Säästöjä on vaikea mitata, sillä ne koostuvat niin monesta asiasta. Pyrimme tekemään terveellistä ja maukasta ruokaa, joten tuo yhtälö on toisinaan haastava, koska makuja on monia. Kun haemme ruokiin vaihtelevuutta ottamalla asiakaspalautetta vastaan, niin saamme maistuvampaa ruokaa ja terveyttä lisää. Toiminnan avulla on saavutettu mm. seuraavia asioita:
1) kotiaterioissa on tarjolla pienempi S-vaihtoehto, joka on 70 % normaalista ateriasta, mutta sisältää kahvipullan. Tällaisia asiakkaita on nyt noin 10 % kaikista asiakkaista.
2) tehostetun asumisen yksikössä siirryttiin pois yksittäispakatuista kotiaterioista ja asukkaat ruokailevat yhdessä. Tällä saatiin hävikkiä pienenemään, ruokatoiveiden määrää vähennettyä ja muutamien asukkaiden syödyn ruoan määrä kasvoi.
3) uusia ruokia tuli ruokalistalle ja joitain ruokia poistui ruokalistalta
4) pystytään tekemään hieman talokohtaista "räätälöintiä". Kun talon asukkaat eivät halua esimerkiksi jotain päivälliskeittoa, vaan mieluumin maitopuuron, niin olemme vaihtaneet sen heille.


Tulevaisuudessa toiminta laajenee kattamaan kaikki meillä palveluja käyttävät ikäihmiset. Joissakin yksiköissä hoitajat keräävät palautteita ja käsittelemme niitä yhdessä, joissakin yksiköissä asiakkaat kertovat palautteen itse, joissakin yksiköissä raatiin osallistuvat asiakkaat ja hoitajat ja sitten on tämä yleinen ikäihimisten raati, josta toiminta alkoi. Toimintamalli valitaan sen mukaan, mikä on kullekin yksikölle sopiva malli, sillä osa iäkkäistä ihmisistä ei halua arvostella ruokaa, koska joskus ruoasta on ollut pulaa. Tällöin on viisainta, että hoitajat seuraavat ruoan menekkiä ja kertovat siitä meille, että jokin ruoka ei maistu tai että lihakeiton lihat jäävät aina lautasen reunalle. Tällöin pohditaan yhdessä sopivin ratkaisu.

Yhteyshenkilöt

Kaija Rönni
kaija.ronni(ät)ikaalinen.fi
palvelupäällikkö
Ikaalisten kaupunki
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta