22.4.2021
Oulun kaupunki/yhteisötoiminta ja kuntalaisvaikuttaminen, Oulu

Ikävoimainen Oulu - Oulun kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2021

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Ikävoimainen Oulu on Oulun kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2021-2030. Ohjelman tavoitteena on, että ikääntyneet Oulussa voisivat paremmin ja olisivat toimintakykyisempiä. Ikääntyneiden määrä kasvaa tulevaisuudessa myös Oulussa.

Ikävoimainen Oulu on tehty laaja-alaisella työryhmällä, johon kuului kaupungin viranhaltijoiden lisäksi sidosryhmien edustajia vanhusneuvostosta, eläkejärjestöistä, seurakunnasta, Oulun seudun omaishoitajat ry:stä ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä. Ohjelmaa laadittaessa on osallistettu ikäihmisiä kyselyn ja tapahtumavierailun kautta.

Ikävoimainen Oulu - Oulun kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma 2021-2030 (pdf) https://www.ouka.fi/documents/52058/17394318/IIk%C3%A4voimainen+Oulu+ei+saavutettava.pdf/b8bd71a9-1d1a-480e-b47e-66e1c8c8aea8
Ratkaisu
Ikävoimainen Oulu sisältää 33 toimenpidettä, jotka on aikataulutettu valtuustokausittain. Osa toimenpiteistä on koko ohjelmakauden mittaisia.

Toimenpiteitä ovat esimerkiksi matalan kynnysten kohtaamispaikkojen kehittäminen ja seniorikortin laajentaminen kulttuuripalveluihin. Lisäksi on esitetty levähdyspenkkien lisäämistä ja sitä, että lumiauroissa tulisi olla lippa, joka estää lumen jäämisen tielle. Tarkoitus on myös koordinoida järjestöjen tarjoamaa digitukea ja selvittää mahdollisuudet digitaalisten laitteiden lainaamiselle.

Oulun kaupungin hyvinvointipalveluilla (sosiaali- ja terveyspalvelut) on keskeinen rooli ohjelman toimenpiteiden toteuttamisessa. Ohjelmaa tehdään tutuksi kuntalaisille ja järjestöille sähköisen asukasillan ja kehittämispäivän kautta. Ohjelman jalkauttamiseen liittyen on tehty myös valtuustoaloite, jonka pohjalta eri puolille Oulua tullaan perustamaan neljä alueellista pilottiryhmää.
Tulokset
Ohjelman toimenpiteille on asetettu mittarit, joiden pohjalta ohjelman toimeenpanoa voidaan seurata. Ohjelman toimenpiteiden toteuttaminen käynnistyy uuden valtuustokauden alussa 2021, joten ensimmäinen ohjelman seuranta ja tarkistaminen on valtuustokaudella 2021-2025.

Ensimmäisiä tuloksia voidaan odottaa vasta valtuustokauden 2021-25 lopussa. Seurannassa on tärkeää, että ikääntyneet pääsevät osallistumaan.
Liitteet
IIkävoimainen Oulu ei saavutettava.pdf

Yhteyshenkilöt

Satu Fränti
satu.franti(ät)ouka.fi
viestintäpäällikkö
Oulun kaupunki
Pasi Laukka
pasi.laukka(ät)louka.fi
yhteisötoiminnan päällikkö
Oulun kaupunki/sivistys- ja kulttuuripalvelut

Heli Metsävirta
heli.metsavirta(ät)ouka.fi
kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori
Oulun kaupunki/sivistys- ja kulttuuripalvelut
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta