6.9.2019
Kuopion kaupunki, Työnantajapalvelu ja Rekrytointipalvelu, Kuopio

INTRO sähköinen perehdyttämisympäristöTarve ja tavoitteet
Lähdimme liikkeelle kun työntekijöiltä tuli viestiä, sekä suullisesti että henkilöstökyselyssä, että perehdyttämistä ei ollut ollut tai se oli ollut hyvin ohutta. Tarkastelimme samalla eri yksiköiden perehdytyskansioita ja huomasimme, että niissä perehdytyksissä on myös runsaasti hajontaa ja toisaalta paljon samoja asioita.
Ratkaisu
Työ aloitettiin v. 2015. Heti alkuun oli selvää, että noin 7000 työntekijän organisaation perehdytyksen kehittäminen tulee saada sähköiseen muotoon. Käynnistimme keskustelun HR-järjestelmien kumppanimme silloisen Elbit Oy nykyisin FCG Talent perehdytysympäristöstä. Järjestelmätoimittaja teki alustan ja meille jäi tehtäväksi sisällön tuottaminen. Kokosimme keskitetysti kaupunkitasoisen aineiston ja palvelualueilla tekivät/tekevät yhteisen osion lisäksi omia tehtäväkohtaisia perehdytyspohjia. INTRO lanseerattiin kaikille esimiehille kesäkuun alussa.
Tulokset
Tämän myötä perehdytyksemme on yhtenäistä ja kirjattua. Perehdytyssuunnitelmat ja -tiimit ovat valmiina ja aikataulutettu, kun työntekijä (joko uusi tai muusta yksiköstä siirtyvä) aloittaa työt. Työnantaja voi seurata perehdytysten määrää ja tilaa. työaikaa säästyy yksiköissä, kun on valmiiksi mietittynä, mitä asioita on kaikkien kanssa käytävä ja nyt perehdytysaineisto on ajan tasalla. Työntekijältä saimme palautetta, että tuntui hyvältä tulla töihin, kun työnantaja oli paneutunut työn aloittamiseen. Työntekijä on nopeammin käytettävissä, kun hänet perehdytetään. Jo nyt on havaittavissa perehdytyksen laadun paraneminen, saamme positiivista palautetta ja sitä' kautta vaikuttavuutta. Perehdytysympäristömme toimii myös mobiilissa, joten esim. kotihoidon henkilöstö voi sieltä tarkistaa esim. yhteystietoja siirtyessään asiakkaiden luona.
Meillä ei ole tarkoitustakaan mitata hyötyä euroina. Varmaa on, että perehdytyksemme on nyt ajantasaista, tieto oikeaa ja luotettavaa. Osaan materiaalia perehdytettävä tutustuu myös omaehtoisesti. Perehdytysvastuuta on jaettu eri henkilöille.
INTRO on tullut jäädäkseen. Järjestelmä ja sisältömme kehittyy koko ajan. Jo nyt olemme huomanneet, että päivittämistä on tehtävä säännöllisesti. Kun se tehdään keskitetysti, säästyy esimiesten työaikaa muuhun.

Yhteyshenkilöt

Tarja Savolainen
tarja.anneli.savolainen(ät)kuopio.fi
koulutus- ja rekrytointipäällikkö
Kuopion kaupunki

Kirsi Roitto
kirsi.roitto(ät)kuopio.fi
sovellusasiantuntija
Kuopion kaupunki7Työnanatajapalvelu/Rekrytointipalvelu
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta