2.7.2021
Järvenpään kaupunki/Viestintä- ja markkinointiyksikkö, Järvenpää

Järvenpäämedia - Kaupungin viestintä tiedotetehtaasta keskustelukumppaniksi

Kehitteillä

Tarve ja tavoitteet
Me kaikki asumme jollain paikkakunnalla ja paikkakunnan asiat kiinnostavat meitä ainakin siltä osin, kun ne koskevat käyttämiämme palveluita. Kunta on lähellä, se kiinnostaa ja herättää tunteita. Kunnan viestinnällä on siis hyvät mahdollisuudet saavuttaa kohdeyleisönsä, varsinkin kunnan sisällä ja lähialueilla.

Kuntien ammattimaisen viestinnän tekijät ovat perinteisesti olleet vähissä ja viestintä on nähty tukitoimintona. Vaikka viestinnän strateginen merkitys on viime vuosina kunnissa ymmärretty, saattaa kuntaviestinnässä edelleen olla paperinkuivan virastoviestinnän piirteitä. Vaarana on, että kunnasta tulee kuntalaisten silmissä kasvoton byrokratian kehto. Toiminnan taustoja ei ymmärretä, syntyy vastakkainasettelua.

Nykypäivää kunta-alalla leimaa strategisen viestinnän tarpeen lisäksi vahva vaatimus kuntalaisen osallisuuden lisäämisestä niin päätöksentekoon kuin palveluiden kehittämiseen. Yleinen tuntuma tällä hetkellä vielä on, etteivät kuntalaiset tunne itseään niihin tarpeeksi osallisiksi. Somessa saa äänensä kuuluville, mutta todellinen vaikuttavuus jää vielä puolitiehen.

Järvenpäässä viestintä ja markkinointi pohjaa kaupunkistrategiaan ja strategiasta ponnistavaan, yhdessä kaupunkilaisten ja muiden sidosryhmien kanssa rakennettuun brändikonseptiin. Strategiassa tavoitteiksi on määritelty mm. avoimuus ja yhteisöllisyys.
Brändikonsepti lupaa, että Järvenpää luo syvää yhteyttä kaupunkilaisiin ja muihin sidosryhmiin. Järvenpään brändipersoona on määritelty brändikäsikirjassa seuraavasti: "Järvenpään brändipersoona näkyy ja kuuluu kaupungin viestinnässä sekä tekemisessä. Se määrittää sitä asennetta ja tyyliä miten kaupunki toimii ja kuinka se kertoo itsestään. Järvenpään puheentapa on raikas ja selkeä. Kaupungin ääni ei kangertele tai pölyty. Se puhuu avoimesti ihmiseltä ihmiselle. Järvenpää uskaltaa olla perustellusti mieltä. Se käyttää hashtagejä, uutta teknologiaa, on sosiaalinen, reaktiivinen ja läsnä. Järvenpään tapa puhua on salliva, ei arvosteleva. Edellä kuvatulla tavalla puhuu kaupunki, jolla on tervettä itsetuntoa ja luottamusta tulevaisuuteen."

Ratkaisu
Järvenpään kaupunki palkitsee vuosittain työyhteisöjä Innovaatio-palkinnoilla hyvistä työelämän kehittämishankkeista. Vuonna 2021 yksi Innovaatio-palkinnon saajista oli viestintä- ja markkinointiyksikkö kehittämishankkeella ”Järvenpäämedia - Kaupungin viestintä tiedotetehtaasta keskustelukumppaniksi".

Järvenpäämedia on Järvenpään kaupungin oma media, joka rakennettiin uusien verkkosivujen yhteyteen vuonna 2020. Se linkittyy tiiviisti somekanaviin. Järvenpäämedia on yksi Järvenpään kaupungin tavoista saada ääni kuuluville entistä paremmin moniäänisessä viestinnän kentässä, kaupunkilaisen hyväksi. Tiedotteiden ja uutisten lisäksi julkaisemme tarinoita, blogeja, livestriimejä, videotallenteita sekä podcasteja. Myös asukaslehti on osa Järvenpäämediaa.

Järvenpäämediaa tekevät kaupungin henkilöstön lisäksi luottamushenkilöt, yhteistyökumppanit ja kaupungin asukkaat - Järvenpäähenkilöt. Järvenpäämediaa toteutetaan verkostomaisesti ja vuorovaikutteisesti. Kirjoituspalkkioita ei makseta. Jatkossa konseptia kehitetään eteenpäin yhteistyössä strategisen viestintäkumppanitoimiston kanssa. Toimisto osallistuu myös koko ajan lisääntyvään sisällöntuotantoon. Järvenpäämedia hyödyttää koko kaupunkia.

Järvenpäämedian tavoitteina on saada viesti kaupungin yhteisistä asioista entistä paremmin perille, taustoittaa, luoda yhteenkuuluvuutta kaupunkilaisten välille ja parantaa mielikuvaa Järvenpäästä kaikissa kohderyhmissä. Suurin muutos ei ole viestinnän sisällöissä ja aiheissa, vaan lähestymistavassa: ei viestintää kaupungilta asukkaille ja muille kohderyhmille, vaan ihmiseltä ihmiselle. Ja ihmisten välillä.

Järvenpäämedia antaa mahdollisuuden kokeilla rohkeasti erilaisia sisältötyyppejä ja tyylilajeja kaupungin viestinnässä.

Vuonna 2021 Järvenpäämediassa (www.jarvenpaa.fi) on ollut mm.:
•Tiedotteita/uutisia (n. 200 julkaisua vuositasolla)
•Tarinoita: Järvenpäähenkilö (kiinnostavia järvenpääläisiä), Järvenpääduunissa (kaupungin työntekijöiden ja kuntatyön tuominen esiin), Järvenpääkumppani (yritys- ja yhteisökumppanien esittelyt), Järvenpääelämää (tapahtumia ja tunnelmia kaupungista)
•Blogeja: Järvenpäissään (virkamies-/työntekijäblogi), Järvenpäättäjät (luottamushenkilöt), Järvenpääläiset (kaupunkilaiset)
•Järvenpäästudio: videotallenteet ja livestriimit
• Asukaslehti (ilmestyy syksyllä 2021)
• Järvenpääpuhe-podcastit

Järvenpäämedia on konseptoitu ja kehitetty kaupungin viestinnän omana työnä. Teknisesti se on toteutettu kaupungin verkkosivujen uudistamisen yhteydessä. Verkkosivujen uudistamisen kokonaisbudjetti oli n. 130 000 euroa.

Järvenpäämediaa kehitetään jatkuvasti niin teknisesti kuin sisällöllisesti. Järvenpäämedian kustannukset sisältyvät nettisivuprojektin investointivaiheen jälkeen viestinnän ja markkinoinnin käyttötalousbudjettiin.

Järvenpäämedian tavoitteena on tehdä kaupungin viestinnästä niin kiinnostavaa, että sitä haluavat seurata ennen kaikkea kaupunkilaiset ja sidosryhmät (esim. kaupungin yritysten ja yhteisöjen perustajat), mutta myös muut kuin järvenpääläiset. Järvenpäämedia osaltaan houkuttelee uusia asukkaita ja toimijoita kaupunkiin.

Järvenpäämedia perustuu Järvenpään kaupunkistrategiaan sekä brändikonseptiin, joka on rakennettu vahvan osallistavasti. Vuonna 2019 saimme brändiprojektiin yli 2500 osallistumista eri kohderyhmistä (järvenpääläiset, yritykset, kaupungin henkilöstö, muut suomalaiset).

Asukkaiden ja yhteistyökumppaneiden osallisuus on Järvenpäämedian ytimessä. Tästä esimerkkinä on Järvenpäämedian uudenvuoden 2021 lähetys. Järjestimme korona-ajan piristykseksi ja kaupungin 70-vuotisjuhlavuoden aloitukseksi yhteisöllisen mutta koronaturvallisen tapahtuman, joka sai näkyvyyttä mediassa myös valtakunnallisesti.

Järvenpäämedian sisällöt jaetaan järjestelmällisesti ja visuaalisesti näyttävällä tavalla:
• kaupungin sometileillä: Facebook, Instagram, Twitter, videot Youtube
• osittain sponsoroituina somenostoina
• näyttävinä paraatipaikan bannereina sanomalehti Keski-Uusimaan verkkosivuilla (jatkuva bannerinäkyvyys)

Tulokset
Järvenpäämedian vaikuttavuutta mitataan paitsi kontaktimäärien jatkuvalla kasvulla, myös kahden vuoden välein tehtävän laajan imagotutkimuksen mittareilla.

Imagotutkimuksen mittareita ovat:
• Kokonaisnäkemys (erittäin/melko myönteinen) - Tulos 2021: 42 %, tavoite 2023: 50 %
• Järvenpäässä pyritään ottamaan kaupunkilaiset mukaan kaupungin kehittämiseen (täysin/melko samaa mieltä) - Tulos 2021: 35 %, tavoitetaso 2023 vielä määrittelemättä
• Muuttohalukkuus (olen kiinnostunut/voisi harkita) - Tulos 2021: 18 %, tavoite 2023: 22 %

Järvenpään kaupungin verkkosivujen katselumäärä on lisääntynyt 10,6 % ajanjaksolla 17.11.2020 (uusien sivujen avaus) - 14.3.2021 verrattuna ajanjaksoon 17.11.2019 - 14.3.2020. Tämä lienee ainakin osittain Järvenpäämedian uusien sisältöjen ansiota.

Järvenpäämedian viikoittaisen uutiskirjeen on tilannut sähköpostiinsa 17.11.2020-30.6.2021 välisenä aikana 764 henkilöä.

Järvenpäämedia on jo nyt elämänsä alkuvaiheessa vaikuttava ja se kehittyy koko ajan vaikuttavammaksi pitkäjänteisellä ja rohkeasti kokeilevalla työllä.

Yhteyshenkilöt

Tuula Alkula
tuula.alkula(ät)jarvenpaa.fi
viestintäkoordinaattori
Järvenpään kaupunki
Heli Vastamäki
heli.vastamaki(ät)jarvenpaa.fi
Viestintäjohtaja
Järvenpään kaupunki
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta