5.10.2023
Oulun kaupunki/Sivistys-ja kulttuuripalvelut, kehittäminen, Oulu

Kalusteet osana kestävää kiertotaloutta

Palkittu!
Palkittu
Valmis

Tarve ja tavoitteet
Oulun kaupungissa kiertotaloutta edistetään monella taholla. Toimintaa ohjaa vuonna 2021 hyväksytty Kiertotalouden tiekartta. Tiekartan visiona on luoda Oulusta oppivin kiertotalouskaupunki vuoteen 2030 mennessä kehittämällä ja toteuttamalla kestäviä elämäntapoja yhteistyössä yritysten, kaupunkilaisten sekä muiden sidosryhmien kanssa.

Huomasimme, että Oulun kaupungin varastotilat olivat vuosia olleet hajallaan ja huonokuntoisia. Kuntaliitoksen jälkeen vuonna 2013 varastotiloja haluttiin yhtenäistää ja epätarkoituksenmukaisista tiloista luopua. Uudet asianmukaiset ja isot varastotilat löytyivät Oulun kaupungin tytäryhtiön toimitilasta.

Varastointia ja tavaroiden kierrätystä oli tarve edistää ja toiminnasta huolehtimaan tarvittiin koordinoija eli varastovastaava. Muuttojen ja varastopalvelujen kehittäminen lähti liikkeelle muuttojen suunnittelusta ja toiminta muuttui systemaattiseksi ja osaksi Oulun kaupungin laatutyötä.
Ratkaisu
Oulun kaupunki toimii ympäristövastuullisesti ja kaikki prosessissa mukana olevat tahot, kuten yhteistyöyritykset, ovat sitoutuneet Oulun kaupungin vastuulliseen kiertotalouteen. Ympäristöohjelman mukaan ja kertakäyttökulutuksen sijaan tavaroita ja raaka-aineita jaetaan, vuokrataan, korjataan, päivitetään ja kierrätetään. Kiertotalous luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja kasvun eväitä Ouluun ja oululaisille.

Varastovastaavan, sittemmin erikoisammattihenkilön, työnkuva muokattiin Oulun kaupungin tarpeisiin sopivaksi. Työ on koettu monilla osa-alueilla hyvin tarpeelliseksi. Yksiköt tietävät nyt kenen puoleen kääntyä esimerkiksi kalusteasioissa ja muutoissa, asia on yleensä ratkennut jo saman päivän aikana. Kustannussäästöt ovat merkittävät ja kattavat tämän toiminnan.

Pienemmissä hankinnoissa on voitu ensin tarkistaa varaston tilanne ja toimittaa yksikköön kierrätyskalusteet. Varastoon on voitu ottaa talteen esimerkiksi lakkautettavasta yksiköstä hyväkuntoisia kalusteita ja esitystekniikkaa, joita on voitu käyttää muissa kohteissa tarpeen mukaan. Mikäli kovapintaiset kalusteet ovat olleet sisäilmaongelmaisissa kohteissa, ne on voitu uusiokäyttää otsonoinnin jälkeen. Käsittely on tehty omassa otsonointikontissa varaston läheisyydessä varastovastaavan toimesta.

Oulun kaupungin kalustehankinnoissa pyritään jokaisessa yksikössä noin 30 prosentin osalta kalusteiden uusiokäyttöön tai kunnostukseen ja tähän yksiköt ovat sitoutuneet. Myös tekstiilien, kuten verhojen, osalta sisustussuunnittelijoita on pyydetty ottamaan kierrätysmateriaalit ja -tekstiilit huomioon.

Muuttojen suunnittelu tehdään hyvissä ajoin varastovastaavan kanssa, noin vuotta ennen muuttoa, jotta resurssit, tilat, muuttolaatikot ja muuttokuljetukset voidaan varata. Varaston päivityksen myötä muuttolaatikot päätettiin ostaa kaupungille ja niiden jakelua koordinoi varastovastaava osana tätä prosessia. Vuotuiset säästöt pelkästään muuttolaatikoiden osalta on n. 120 000 euroa verrattuna ulkoa vuokraukseen.

Kustannussäästö kalusteiden ja yksiköiden välisen kierrätyksen osalta on ollut merkittävää. Kalusteiden eliniän jatkaminen on toteutettu kalusteiden kunnostuksena sekä kaupungin omana työnä ja ennen hyvintointialueuudistusta Toimintakeskus Kipinän kanssa, jossa työllistäminen tapahtuu sosiaalisen työllistämisen keinoin.

Ohjeistus muutoista ja muuttojen suunnittelusta eri yksiköille sisältyy Ohjeet rakennushankkeita varten -käsikirjaan, joka laaditiin alunperin vuonna 2018.

Myös hallintopalvelut tukevat toimintaa ja järjestävät vuotuisia palavereja ja esimerkiksi talouspuolen koulutuksia rakennuttajaesimiesten kanssa.
Tulokset
Kiertotalouden periaattein toimiva kaupunki ei koostu pelkästään teknisistä ratkaisuista vaan tulee eläväksi vuorovaikutuksessa ja sosiaalisessa kontekstissa.

Käytössä olevien kalusteiden elinikää on saatu nostettua, olemme säästäneet luonnonvaroja ja investointimenoja. Aktiivinen tuotteiden ylläpitäminen, korjaaminen, kunnostus ja uudelleenmarkkinointi ovat olleet kannattavia varsinkin kun ne on tehty kaupungin omana työnä. Varastovastaavan palkkaamisella olemme tukeneet Oulun kaupungin strategian toteutumista ja kiertotaloutta.

Kymmenen vuoden kehitystyö on tuottanut tulosta ja on monistettavissa muihin kuntiin melkein sellaisenaan. Julkisten hankintojen ja resurssien järkevä käyttö lisää alueen kannattavuutta ja pitovoimaa sekä säästää investoinneissa.
Linkit
Liitteet
ohjeet rakennushankkeita varten_nettiin.pdf

Yhteyshenkilöt

Johanna Leipälä
johanna.leipala(ät)ouka.fi
palveluvastaava, suunnittelija
Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta