17.10.2023
Lempäälän kunta / maaseutupalvelut ja Lempäälän Kehitys Oy, Lempäälä

KÄYTIIN KYLISSÄ - Lempäälän kyläkierrokset 2022

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Lempäälän uudessa kuntastrategiassa painotetaan kylien merkitystä elinvoimaisuudessa ja kestävässä kasvussa. Kylät ja maaseutualueet saattavat kuitenkin jäädä kuntalaisille tuntemattomiksi, kun asiointi keskittyy nauhataajamaan.

Lempäälän maaseutupalvelut halusi tehdä kyliä, niiden asukkaita ja yhteisöjä tutuiksi kuntalaisille, ja otti yhteyttä Lempäälän matkailuasioita hoitavaan Lempäälän Kehitykseen. Yhdessä kehiteltiin kyläkierrosten ideaa edelleen. Tavoitteena oli tehdä kyliä ja maaseudun yhteisöjä ja yrityksiä tutuiksi kuntalaisille ja luoda näin yhteisöllisyyttä, me-henkeä ja positiivista kuntakuvaa.
Ratkaisu
Yhteistyössä Lempäälän matkailu / Lempäälän Kehitys sekä kunnan maaseutupalvelut ryhtyivät suunnittelemaan kyläkierroksia. Retket toteutettiin neljään eri ilmansuuntaan bussikierroksina. Oppaina olivat Lempäälän matkailuoppaat, jotka myös osallistuivat retkien suunnitteluun.

Kullakin matkalla vierailtiin 2-3 kylässä ja useammassa kohteessa. Vaihtelua retkillä oli paljon kylien luonteesta riippuen, mutta joka kierroksella pyrittiin pääsemaan ainakin yhteen eläinkohteeseen. Mukana oli esimerkiksi laamatila, lypsykarjatila, tanssilava, kesäteatteri, melontakohde, kyläkouluja, päivätoimintakeskuksena toimiva maatila, ratsastuskeskus ja maaseutumatkailukohteita.

Kierrokset tehtiin "onnikalla", joka lähti Lempäälä-talon edestä, kuntakeskuksesta. Retket olivat maksuttomia, mutta etukäteisvaraus piti tehdä Lempäälän matkailun kesäoppaalle. Kukin kierros kesti 3 - 4 tuntia ja matkalla nautittiin "retkikahvit", jotka vaihtelivat pullakahveista pitsoihin ja nuotiomakkaroihin. Osallistujia kaikilla retkillä oli bussien täydeltä. Yhdelle retkelle jouduttiin jopa tilaamaan toinen bussi avuksi, kun kyselyitä tuli paljon vielä ilmoittautumisajan päätyttyä.

Retkien rahoitukseen käytettiin sekä maaseutupalvelujen että matkailumarkkinoinnin budjettia.
Tulokset
Kyläretkeilystä hyötyivät sekä kuntalaiset että kylien kohteet ja koko kuntayhteisö. Kuntalaiset tutustuivat kyliin, niiden asukkaisiin, yhteisöihin ja yrityksiin paremmin niin konkreettisilla retkillä kuin myös mediajulkisuuden myötä. Kierrokset saavuttivat suuren suosion ja kaikki bussit olivat täynnä.

Kierroksilla oli mukana eri ikäisiä kuntalaisia ja jopa vierailijoita kauempaakin. Kierroksista julkaistiin tarinoita ja kuvia. Lempäälän mielikuva "Suomen suurimpana kyläyhteisönä" toteutui konkreettisesti. Yhteisöllisyys lisääntyi ja kunnan eri palvelut tulivat tutuiksi. Näin toteutettiin myös kuntasloganiamme "Kunta, joka sanoo kyllä!"

Kyläkierrosten toteuttamista on jatkettu, nyt osittain eri kyliin ja kohteisiin kuin ensimmäisillä kierroksilla. Myös kunnan elinvoimapalvelujen työntekijät ja luottamushenkilöt tekevät vastaavia retkiä, jolloin kunta tulee tutuksi heille pienempiäkin kyliä myöden.

Kyläkierroksista näyttää tulleen pysyvä toimintamuoto, sillä kuntalaiset kysyvät niitä nyt jo spontaanisti. Pandemia-ajan jälkeen kaivataan helppoa mahdollisuutta lähimatkailuun. Monelle autottomalle on vaikea lähteä syrjäisempiin kohteisiin. Usein retkille osallistuvat eri sukupolvet tai kunnassa kesää viettävät "muuttolinnut", jotka haluavat kokea perinteistä maaseudun kyläkulttuuria. Näin vahvistuu Lempäälän imago "Suomen suurimpana kyläyhteisönä", kuten kuntastrategiaan on kirjattu.
Linkit
https://lvs.fi/2022/09/28/kaytiin-kylissa-lempaalan-kylakierrokset-osoittautuivat-suosituiksi/
Liitteet
Ilmoitus Kyläkierros Lastusiin ja Ahtialaan.pdf
Ilmoitus Kyläkierrokset.pdf

Yhteyshenkilöt

Elina Kivi
elina.kivi(ät)lempaala.fi
Yhteysjohtaja
Lempäälän Kehitys Oy
Timo Perälampi
timo.peralampi(ät)lempaala.fi
maaseutupäällikkö
Lempäälän kunta
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta