4.10.2016
Turun kaupunki, Turku

#kokeilevaturku - sosiaalinen, fyysinen ja digitaalinen kehittäjien verkosto

Kehitteillä

Tarve ja tavoitteet
Turussa on innovaatioprosessin tarkastelu käynnissä, ja siihen liittyen on jo hieman työskenneltykin organisaatiosta kumpuavien ideoiden kanssa. Nyt haetaan kehittäjiltä volyymia sekä ideointiin, innovointiin että vertaistukea kehittämisen kysymyksiin.

Päätettiin luoda aiempaa laajempi verkosto kehittäjille ja toimintamalli kehittämisen paremmalle tukemiselle. Lisäksi ideoiden keräämiseen ja innovointiin kannustettiin ja kehoitettiin ottamaan yhteyttä innovaatiohubiin eli allekirjoittaneeseen, kun uusia ideoita syntyy. Lisäksi kokeilukulttuuria on tuotava organisaatioon hallitusti, kokeiluihin kannustettiin ja verkosto sai nimekseen #kokeilevaturku.
Ratkaisu
Mukana kehittämisverkostoa käynnistämässä olivat toimialojen ja konsernihallinnon kehittämisen asiantuntijat. Tavoitteena oli kehittää kehittämistä ja tässä työssä onnistuttiin ottamaan verkostoitumisen osalta iso askel.

Kaupunki hyödynsi Kuntekon sisäisten kehittäjien koulutusta. Ensimmäisenä koulutuspäivänä keskusteltiin ja saatiin runsaasti informaatiota. Toisena päivänä ajatteluprosessi synnytti sitten verkoston. Työkaluja kokeiltiin ja saatiin, näistä käyttöön jäi mm. Disney-menetelmä.
Tulokset
Vuorovaikutus selvästi lisääntyi ja sille oli selkeä tilauskin. Verkosto kokoontuu vielä uudelleen syksyllä ja pohdimme kokouksen muotoa - todennäköisesti sinne tulee esityksiä sekä meneillään olevistä kehittämistoimista, uusista kehittämisideoista sekä jokin teoreettinen osuus. Itse sain aikaan selkeän toimintasuunnitelman, jolla verkostotoiminta saadaan aktiiviseksi osaksi kehittämis- ja innovaatiotoimintaa.

Yhteyshenkilöt

Tarja Vuorinen
tarja.vuorinen(ät)turku.fi
Projektipäällikkö
Turun kaupunki/konsernihallinto/strategia ja kehittäminen(/Kuutoskaupunkien avoi
Tarja Vuorinen
tarja.vuorinen(ät)turku.fi
Projektipäällikkö
Turun kaupunki/konsernihallinto/strategia ja kehittäminen(/Kuutoskaupunkien avoi
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta