14.10.2019
Limingan kunta, Ruoka-, puhtaus- ja tilapalvelut -liikelaitos, Liminka

Kouluruokaraati lisää oppilaiden osallisuutta

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Osallisuus on yksi Limingan kuntastrategian painopisteitä.

Osallisuus on huomioitu myös Limingan ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpalveluiden liikelaitoksessa ja koulujen toiminnassa hyvin vahvasti. Koska Liminka on lasten ja nuorten kunta (40 % väestöstä alle 19-vuotiaita), halusimme, että lapset voivat osallistua myös koulun arjessa itseään koskeviin päätöksiin ja kehittämiseen. Kouluruoka on konkreettinen ja yksi lapsia eniten kiinnostava esimerkki.

Limingassa on käytössä jo nykyisellään esimerkiksi toiveruokapäivät ja lasten/perheiden toiveiden mukaan tarjotaan myös kahta ruokavaihtoehtoa päivittäin.
Ratkaisu
Lasten osallistumismahdollisuuksia vahvistamaan perustetiin kouluruokaraati. Raadissa lapset, keittiön henkilökunta sekä koulun henkilökunta yhdessä pohtivat ja kehittävät kouluruoan ympärillä olevia teemoja (säännöt, ruokatoiveet, ruokasalin viihtyvyys jne.)

Esimerkiksi Liminganlahden koululla kouluruokaraadissa on laadittu yhdessä lasten kanssa toimintaohjeet/säännöt ruokalakäyttäytymiseen liittyen. Lisäksi vuoden 2019 teemana on ollut ääni ja sen käyttäminen ruokalassa. Vuonna 2020 teemana on ruokasalin viihtyvyys.

Toiminta ei maksa mitää ja siitä puolestaan saadaan paljon! Olemme vain huomioineet uuden toimintatavan työssämme. Kaikki hyötyvät yhdessä tekemisestä.
Tulokset
Toiminta on vielä alkutekijöissään, mutta tähän astisten kokemusten perusteella voidaan todeta, että toiminta hyödyttää kaikkia osapuolia ja tuo mukavaa uudenlaista tekemistä palvelualueiden, mutta myös lasten ja ruokalan henkilöstön välille. Lisäksi lapset sitoutuvat esimerkiksi yhteisiin sääntöihin paremmin, kun ovat olleet itse niitä määrittelemässä. On kaikkien etu että ruoka on mieluista, sopuisaa ja tilat ovat mahdollisimman viihtyisät.

Toiminta jatkuu osana ruokapalveluiden ja koulun yhteistyötä.

Yhteyshenkilöt

Laura Kelhä
laura.kelha(ät)liminka.fi
Hankeasiantuntija
Limingan kunta
Tanja Koski
tanja.koski(ät)liminka.fi
Liikelaitosjohtaja
Liminka, Ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelut liikelaitos
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto, henkilöstö ja
palvelujen käyttäjät

Toimialat

Toiminnot

Teemat