25.9.2019
Hämeenlinnan kaupunki, Perhekeskus Uppsalatalo, Hämeenlinna

Kuinka arki kesytetään -toimintamalli lapsiperheille

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Idea on saanut alkunsa varhaisen tuen menetelmäohjaaja Anne Hannukkalan ja neuropsykiatrinen valmentaja Suvi Willin keskustelusta. He pohtivat perheiden arjen haasteita ja sitä kuinka lasten vanhemmat tarvitsisivat ohjausta ja käytännön vinkkejä erilaisiin arjen tilanteisiin ja toimimiseen lastensa kanssa.
Keskustelun pohjalta syntyneen innostuksen ja ideoinnin tuloksena syntyi ajatus koota menetelmiä ja materiaaleja arjen kesyttämiseen ja tuoda vinkit sekä ohjaus niiden käyttöön perheiden saataville sinne, missä perheet luontaisesti liikkuvat.
Kuinka arki kesytetään- toiminnan tarkoituksena on tarjota käytännönläheisiä vinkkejä ja välineitä lapsiperheiden arjen haasteellisiin tilanteisiin:
•aamu- ja iltatoimissa
•päiväkotiin/eskariin/kouluun lähtemisessä
•ruokailutilanteissa
•pukemisessa
•perheen arkitouhuissa
•tunteiden/kiukunhallinnassa
Ratkaisu
Anne Hannukkala ja Suvi Will ideoivat ja innostivat toisiaan toiminnan kehittämiseen itsekseen ja yhteisissä kohtaamisissa. Kun idea oli hahmottunut, he olivat yhteydessä esimiehiin ja sovittiin toiminnan edelleenkehittämisestä ja käytäntöön viemisestä.
Anne ja Suvi suunnittelivat, valmistelivat ja kokosivat toimintaan tarvittavat materiaalit.
Toiminta toteutetaan pop-up-kahvilan muodossa päiväkodin tiloissa, jolloin vanhemmille tarjotaan mahdollisuus poiketa paikalle lasta hakiessaan.
Toimintapisteellä vanhemmat/vanhempi voi arvioida, mihin arjen tilanteisiin omassa perheessä tarvitaan tukea. Tarjolla on käytännönläheisiä vinkkejä lasten kanssa toimimiseen, perheen keskinäisen vuorovaikutuksen tukemiseen sekä valmiita, helposti käyttöön otettavia työvälineitä arjen hallintaan (esimerkiksi kuvakortteja ilta/aamutoimien jäsentämiseen, pukemis- ja ruokailutilanteiden tueksi sekä materiaalia tunteiden käsittelyyn ja kiukunhallintaan).
Kehittämistyö aloitettiin syyskuussa 2018 ja maaliskuussa 2019 toiminta käynistettiin.
Ulkopuolista rahoitusta tai asiantuntija-apua ei ole ollut.
Kehittämistyö on tehty oman työn ohella ja kustannukset ovat kertyneet materiaalien teosta ja kahvitarjoiluista.

Tulokset
Toimintapisteillä perheet ovat olleet kiinnostuneita menetelmistä ja vinkeistä ja saaneet heti käyttöönotettavia välineitä mukaansa, esimerkiksi perheen iltatoimien, nukkumaanmenon ja ruokailutilanteiden helpottamiseksi. Vanhempia askarruttavia kysymyksiä on yhdessä pohdittu ja niihin on pyritty löytämään toimivia ratkaisuja.

Arjen kesyttäjien ideoimia materiaaleja ja toimintamenetelmiä on otettu käyttöön päiväkodeissa, kouluissa ja perhetyössä.

Toimintakaudella 2019-2020 Arjen kesytystä toteutetaan kuukausittain eri päiväkodeissa.
Päiväkodit ovat varanneet arjen kesyttäjiä koko toimintavuodeksi toukokuuhun 2020 saakka.
Mahdollisuuksien mukaan toimintaa voidaan toteuttaa myös erilaisissa vanhempien illoissa, perhepäivähoidon vanhemmille ja vaikkapa kauppakeskuksessa.

Uskomme, että toiminnalla on ennaltaehkäisevä merkitys ja sillä voidaan vähentää lapsiperheiden arjen kuormittavuutta. Kuinka arki kesytetään - toiminnasta ovat olleet kiinnostuneita ja sen materiaaleja ovat hyödyntäneet myös koko Uppsalatalon perhekeskuksen toimijat.

Yhteyshenkilöt

Anne Hannukkala
anne.hannukkala(ät)hameenlinna.fi
Varhaisen tuen menetelmäohjaaja
Erityisvarhaiskasvatus
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta