13.9.2021
Asikkalan kunta, Asikkala

Hyvinvointia kulttuurista - kuntokortilla huomio kulttuurikuntoon

Palkittu!
Palkittu
Valmis

Tarve ja tavoitteet
Tavoitteena oli nostaa esille kulttuurin merkitys ihmisten hyvinvoinnille ja innostaa kuntalaisia osallistumaan erilaisiin yhteisöllisyyttä lisääviin kulttuuritapahtumiin sekä kokijoina että mahdollisesti myös tekijöinä. Konkreettiseksi välineeksi luotiin Asikkalan kulttuurikuntokortti, joka rakennettiin muistuttamaan jo olemassa ollutta, kuntalaisille tuttua liikuntakorttia sekä ulkoasultaan että sisällöltään.
Ratkaisu
Kunnassa alettiin jakaa kulttuurikuntokorttia, johon voi merkitä omia "suoritteitaan" ja siten seurata, kuinka paljon ja miten erilaista kulttuuria tulee vuoden aikana harrastettua. Korttiin saa merkinnän esimerkiksi iltasadun lukemisesta, ja toisaalta esimerkiksi musiikin kohdalle merkinnän voi laittaa joko omasta soittotunnistaan tai konsertissa käymisestä. Tarkoituksena on viestiä, että kulttuuria voi harrastaa hyvin monella tavalla ja kulttuurin harrastaminen on helppoa kaikille.

Kortin ympärille syntyi hanke Kulttuurikuntoa kirjastosta, koska kortti laitettiin liikkeelle kirjastossa ja tarkoituksena oli lisätä samalla kirjaston tapahtumatarjontaa. Hankkeelle saatiin valtionavustusta jo vuodelle 2020, mutta koronarajoitusten vuoksi tapahtumia ei sen puitteissa ole saatu vielä järjestettyä. Näin ollen kuluja on toistaiseksi syntynyt vain kortin painamisesta ja sen suunnitteluun käytetystä työstä. Kaikille ensimmäisen kulttuurikuntokortin palauttaneille jaettiin vapaalippuja kesän taidenäyttelyyn.
Tulokset
Kirjastossa kehitetty kulttuurikuntokortti toimi osaltaan siltana, kun kunnassa yhdistettiin kirjasto- ja kulttuuripalvelut. Vaikka kirjastossa järjestettävien tapahtumien osalta hanke on edelleen kesken, oli kunnassa hieno, lukuisien eri toimijoiden kanssa yhteistyössä järjestetty kulttuurikesä, joten kaikki halukkaat ovat kyllä päässeet hyvään kulttuurikuntoon.

Varsinaiset säästöt perustuvat siihen, että taide- ja kulttuuritoiminta lisää yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia. Kulttuurikuntokortti on nyt käytössä toista vuotta ja kulttuurin kehittäminen jatkuu monin tavoin. Se on täyttänyt jo alkuperäisen tehtävänsä herättelemässä osaltaan keskustelua kulttuurin merkityksestä hyvinvoinnille, mutta koska fyysisen kortin kustannukset ovat hyvin vaatimattomat, kortti voi hyvin jatkaa olemassaoloaan vielä monta vuotta ja se toivottavasti innostaa keräilemään kulttuurisuoritteita jatkossakin.
Liitteet
kulttuurikuntokortti.jpg

Yhteyshenkilöt

Tanja Kairimo
tanja.kairimo(ät)asikkala.fi
Kirjasto- ja kulttuurijohtaja
Asikkalan kunta
Tanja Kairimo
tanja.kairimo(ät)asikkala.fi


Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta