13.10.2022
Reisjärven kunta / Puistoaho, Reisjärvi

Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen Reisjärvellä

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Reisjärvellä oli pienet ja kapeat mahdollisuudet tarjota kuntouttavaa työtoimintaa. Kuntouttavan työtoimintaan osallistumisen vaatimustasona oli jo perustyöelämätaitojen hallinta. Sosiaalista kuntoutusta paikkakunnalla ei ollut. Etsivä nuorisotyöntekijä oli vasta aloittanut Reisjärvellä. Hänen työpisteensä oli kunnantalolla, minne nuorten oli vaikea mennä tapaamaan etsivää. Näihin puutteisiin alettiin hakea uusia kehitysratkaisuja.
Ratkaisu
Arki haltuun -hanke aloitti toiminnan elokuussa 2019. Hankkeen tavoitteena oli edistää työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten, pitkäaikaistyöttömien ja heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden sosiaalisen itsetunnon ja yhteisöllisyyden muodostumista sekä pyrkiä ehkäisemään syrjäytymistä. Lisäksi hankkeella haettiin ratkaisuja kohderyhmän palveluiden hakeutumisen helpottamiseksi ja arjen valmiuksien lisäämiseen. Hankkeen tarkoituksena oli myös kehittää ja vahvistaa monialaista yhteistyötä eri toimijoiden välillä.
Tulokset
Monialainen yhteistyö eri toimijoiden välillä kehittyi ja luotiin uusi monialainen yhteistyön toimintamalli hakemalla yhteinen toimintatila kuntouttavalle työtoiminnalle, etsivälle nuorisotyölle ja sosiaaliselle kuntoutukselle. Nämä tahot toimivat nyt yhdessä samoissa tiloissa ja järjestävät yhdessä toimintaa asiakkaille. Olemme esimerkiksi järjestäneet yhteisiä kahvitteluhetkiä, leffailta/peli-iltoja kerran kuussa, retkiä lähisaareen ja pikkujoulun. Työntekijät saavat vertaistukea toinen toiseltaan ja yhteistä toimintaa on todella helppo järjestää, kun on yhteiset, toimivat tilat käytössä.

Yhdessä järjestettävä ryhmätoiminta lisää asiakkaiden sosiaalista osallisuutta ja yhteisöllisyyden kokemusta sekä pienentää syrjäytymisen uhkaa. Asiakkaiden fyysinen ja psyykkinen toimintakyky paranee yhteiseen tekemiseen ja retkiin osallistumalla.

Samalla asiakkaat tapaavat toisiaan ja huomaavat, että jokainen apua tarvitseva saa juuri hänen tarvitsemansa avun. Tarvittaessa asiakkaan on helppo siirtyä työntekijältä toiselle, kun toimitaan samoissa tiloissa. Yhteisten tilojen lisäksi samassa rakennuksessa on myös jokaiselle työntekijälle oma työhuone, jossa yksityisemmätkin asiat voi keskustella asiakkaan kanssa rauhassa ja muiden kuulomatkan ulkopuolella.

Kuntouttavan työtoiminnan mahdollisuudet laajenivat työpajan muodossa. Työpajassa voi turvallisesti harjoitella perustyöelämätaitoja ja saada laajempaa palveluohjausta.
Etsivä nuoristyöntekijän asiakkaiden on välillä vaikea myöntää tarvitsevansa apua, koska asia on todella arka. Nyt nuorten on helppo tulla tapaamaan etsivää, kun tilat sijaitsevat lähellä keskustaa, mutta sopivasti ”piilossa”.

Sosiaalisella kuntoutuksella on tarvitsemansa tilat, missä harjoitella perustaitoja, kuten ruoanlaittoa ja sosiaalista kanssakäymistä.

Samassa kiinteistössä on myös tilat yhdistysten käyttöön; Yhteisötila Vakka. Näissä tiloissa kuntouttava työtoiminta vetää SPR:n vapaaehtoisten kanssa työttömille työikäisille joka perjantai ruokaryhmää. Ryhmässä laitetaan lounas, syödään yhdessä, jutellaan ja suunnitellaan seuraavan kerran ruoka. Ylijäämä ruoan asiakkaat saavat viedä kotiin, joten heillä on valmisruoka seuraavalle päivälle, mikä on iso helpotus taloudellisesti. Suunnitteilla on kokeilla samalle kohderyhmälle kädentaidot-ryhmää marraskuussa. Vapaaehtoisia on lupautunut myös tämän ryhmän vetäjiksi.

Kehittämistyötä jatketaan ja tavoitteena on, että TE-toimiston ja sosiaalitoimen työntekijät tapasivat asiakkaitaan näissä samoissa tiloissa. On ensiarvoisen tärkeää, että nämä palvelut voidaan toteuttaa Reisjärvellä, kun on valmiit, viihtyisät tilat asiakkaiden tapaamiseen.

Yhteyshenkilöt

Tarja Myllylä
tarja.myllyla(ät)reisjarvi.fi
kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja
Reisjärven kunta
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta