21.9.2021
Varkauden kaupunki, Varkaus

Kuntoutuksellinen EMO-pienryhmä yläkoulussa

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Idea kuntoutuksellisesta pienryhmästä syntyi talvella 2018, kun kuulin Vaativan erityisen tuen- koulutuspäivillä, että vastaavaa työmuotoa on käytetty alakoulun puolella. Tästä syntyi idea koulupudokkuuden ehkäisemiseen ja runsaasti poissaoloja omaavien oppilaiden kiinnittämiseen takaisin kouluun.

Koulumme rehtori lähti mukaan kehittelemään ideaa ja haimme OPH:lta Innovatiivisten oppimisympäristöjen hankerahoitusta toiminnan käynnistämiseksi. Rahoitus saatiin ja toiminta käynnistyi elokuussa 2018.
Ratkaisu
Toiminta käynnistyi elokuussa 2018. Tällöin opetusryhmään valikoitui joukko oppilaita, joilla oli paljon koulupoissaoloja tai joilla oli muuten haastava elämäntilanne. Ydintyötiimin muodostavat erityisluokanopettaja, koulunkäynninohjaaja ja psykiatrinen sairaanhoitaja.

Työtä kehitettiin tarpeen mukaan. Kiinteään yhteistyöhön tulivat mukaan mm. sosiaalitoimi ja -terveystoimi sekä sijaishuoltopaikat. Oppilaat osallistettiin kouluun siten, että heillä oli mahdollisuus vaikuttaa koulupäivien kulkuun ja toimintaan koulupäivien aikana.

Toimintaa kehitetään jatkuvasti kokeilemalla erilaisia pedagogisia ratkaisuja, joista on katsottu olevan oppilaille hyötyä. Opetuksessa mukana mm. nepsy-valmennuksen ja AART-menetelmän elementtejä. Oppilaita, huoltajia ja muita yhteistyötahoja pyydetään arvioimaan toimintaa ja vastausten perusteella toimintaa kehitetään edelleen.

Kaksi ensimmäistä lukuvuotta toimintaa rahoitettiin OPH.n hankerahoituksella, jonka jälkeen kunta päätti jatkaa toimintaa edelleen omalla rahoituksella, koska toiminnasta katsottiin olleen hyötyä. Oppilaita saatiin kiinnittymään takaisin kouluun ja he saivat peruskoulun päättötodistuksen.
Tulokset
Kehittämisteko on tullut kiinteäksi osaksi koulumme toimintaa ja tarvetta edelleen tämän tyyppiselle koulumuodolle Varkaudessa on. Kyselyjä luokkaan pääsystä tulee jatkuvasti. Kehittämistyö jatkuu edelleen ja olemme vakuuttuneita siitä, että tällaiselle palvelulle on Varkaudessa kysyntää jatkossakin.
Suurin säästö toiminnasta syntyy, kun oppilas saadaan kiinnittymään takaisin kouluun ja hän motivoituu saamaan peruskoulun päätökseen ja hakeutumaan jatko-opintojen pariin.

Yhteyshenkilöt

Ulla Aho
ulla.aho(ät)varkaus.fi
Erityisluokanopettaja
Waltterin koulu/ Varkauden kaupunki
Ulla Aho
ulla.aho(ät)varkaus.fi
erityisluokanopettaja
Waltterin koulu/ Varkauden kaupunki
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta