16.10.2019
Tampereen kaupunki, Aikuissosiaalityö, Tampere

Kuvasta kodiksi - kommunikaatiotaulut sosiaalityön työkaluina

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Tampereen aikuissosiaalityössä käynnissä olevassa Osallistavan sosiaaliturvan kokeilussa haluttiin lisätä palvelun asiakaslähtöisyyttä, Suomeen kotoutuvien asiakkaiden osallisuutta sosiaalityön palvelun toteutuksessa ja tehostaa heidän kotoutumistaan. Kokeilun työntekijöiden ja Maahanmuuttajien palvelun Kotosa-tiimin yhteinen Kuvasta kodiksi -työryhmän ideointi synnytti idean kuva-avusteisesta sosiaalityöstä. Tiedossa oli, että työntekijöillä on "pöytälaatikoissaan" listoja tai yksittäisiä kuvia, joita he käyttävät kommunikaation tukena maahanmuuttajien kanssa tehtävässä työssä. Työryhmä tarttui tähän tarpeeseen eli työntekijän ja asiakkaan välisen kommunikaation helpottamiseen. Tavoitteena oli luoda työkalu, joka yhtä aikaa kuvallisesti kokoaa yhteen ja pilkkoo osiin sosiaalityön sisältöjä. Tavoitteena oli myös murtaa perinteistä kysymys-vastaus-asetelmaa, jossa työntekijä on valmistautunut selvittämään tietyt asiat ja asiakkaalle jää vastaajan rooli.
Ratkaisu
Kuvasta kodiksi -työryhmän tapaamisissa muodostettiin ensin tilannekuvaa. Kehittämistarpeesta muodostui nopeasti idea kommunikaatiotauluista. Työryhmässä päätettiin tauluille kaksi teemaa: 1) Sosiaalityössä käsiteltäviä asioita ja 2) Viranomaiset ja palveluverkosto.

Ensimmäisen taulun sisältöä työstettiin työikäisten asiakassuunnitelmien sisältöjen pohjalta, toiseen tauluun koottiin yhteistyötahoja. Tavoitteena oli kehittää työkalut Maahanmuuttajien palvelun työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa yhdessä. Siksi toimiston seinälle jätettiin iso paperi, johon piirrettyyn ruudukkoon työntekijät saivat jättää toiveitaan yksittäisistä kuvista. Kaikki ideat koottiin yhteen ja annettiin kilpailutetulle graafikolle työstettäviksi.

Graafikko visualisoi valitsemamme aiheet luonnokseksi. Luonnosta kommentoitiin ensin Kuvasta kodiksi -työryhmässä, graafikko paranteli luonnosta, ja seuraavaksi luonnokset jaettiin koekäyttöön asiakastyöhön kuukaudeksi. Asiakastyöstä kertyneen palautteen avulla graafikko viimeisteli luonnokset valmiiksi. Taulujen painatus kilpailutettiin, taulut painettiin koko aikuissosiaalityön kasvokkaista asiakastyötä tekevän henkilöstön käyttöön ja digiversiot ladattiin työyhteisön intranettiin. Taulujen käyttöä koulutettiin aikuissosiaalityössä palvelu (alle 30-vuotiaiden palvelu, lapsiperheiden aikuissosiaalityön palvelu, maahanmuuttajien palvelu jne.) kerrallaan.

Kokeilun työntekijöiden palkkakulut, graafisen työn hinta ja painatus maksettiin Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamasta Osallistavan sosiaaliturvan kokeilusta. Graafikon palkkio ja painatus kustansivat yhteensä noin 450 euroa (veroton hinta).
Tulokset
Kehittämistyön konkreettinen lopputulos on kaksi kommunikaatiotaulua. Taulut ovat erityisesti maahanmuuttajataustaisten kanssa tehtävässä aikuissosiaalityössä kommunikaation ja yhteisen ymmärryksen saavuttamisen tukena, tauluista on tullut kiinteä osa asiakastyötä. Pelkästään taulujen pitäminen esillä asiakastapaamisessa synnyttää avoimuutta ja murtaa valtaa siitä, mistä asioista milloinkin puhutaan ja kuka voi tehdä aloitteen jonkun tietyn asian puheeksi ottamisessa. Toisen taulun avulla sosiaalityö voi myös rajata omaa työtänsä ja tukea asiakkaita hoitamaan asioitaan aina siinä viranomaisessa, jossa asiaa tosiasiassa hoidetaan.

Säästöjä on vaikea suoraan mitata. Lähtöoletus oli, että kommunikaatiotaulut lisäävät tarkoituksenmukaisen sosiaalityön palvelun toteutumista ja tehostavat kotoutumisprosessia. Työntekijöiltä saadun palautteen perusteella taulut ovat sujuva ja tarpeellin työkalu, erityisesti maahanmuuttajataustaisten kanssa tehtävässä työssä. Tavoitteena on vielä tukea henkilöstöä hyödyntämään tauluja varsinkin neuropsykiatristen hankaluuksien kanssa kamppailevien asiakkaiden kanssa ja ylipäätään kaikessa asiakastyössä vuorovaikutuksen tukena.

Osallistavan sosiaaliturvan kokeilua ohjaavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen työntekijät sekä aikuissosiaalityön palvelupäällikkö ja hänen esimiehensä ovat kannustaneet levittämään tauluja myös työllisyyspalveluihin, terveydenhuoltoon ja muille yhteistyötahoille sen hahmottamiseksi, mitä sosiaalityö oikeastaan on.

Tällä hetkellä työstämme sosiaalityössä kohdattavien vaikeiden asioiden taulua (mm. häätö ja asunnottomuus, väkivallan eri muodot, riippuvuudet, rikollisuus) ja taloussosiaalityön (taloudellisen toimintakyvyn) kokoavaa taulua.

Yhteyshenkilöt

Marja Hekkala
marja.hekkala(ät)tampere.fi
Projektisuunnittelija
Tampereen kaupunki, aikuissosiaalityö

Juuli Mattila
juuli.mattila(ät)tampere.fi
Sosiaaliohjaaja
Tampereen kaupunki, aikuissosiaalityö
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta